A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

30.05.2022

Jubileusz Akademii WSB w NOSPR z Piotrem Rubikiem

W sobotę 28 maja br., w Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbył się Koncert Jubileuszowy Akademii WSB „25+2”. Historię Uczelni przybliżyła Rektor Akademii WSB, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB wspólnie z Prorektorami: dr hab. Katarzyną Szczepańską-Woszczyną, prof. AWSB – Prorektor ds. nauki i kształcenia, drem hab. Marcinem Lisem, prof. AWSB – Prorektorem ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem, dr Sabiną Ratajczak – Prorektor ds. Rozwoju, drem Rafałem Rębilasem – Prorektorem ds. Współpracy z Zagranicą. Uroczystość uświetnił występ Piotra Rubika z Orkiestrą.

– Dzisiejsze spotkanie w wyjątkowej i pięknej Sali Koncertowej NOSPR miało się odbyć już w 2020 roku. Obchody i radość świętowania 25-lecia naszej Uczelni pokrzyżowała nam wtedy pandemia. Chyba nikt nie był w stanie przewidzieć, że pandemiczna rzeczywistość zostanie z nami tak długo. Minęły dwa lata, w końcu możemy się spotkać i wspólnie świętować 25 + 2. Niestety po raz kolejny wydarzenia na świecie nie pozwalają na to, aby w pełni cieszyć się z naszego jubileuszu. 24 lutego to dzień, który wszyscy zapamiętamy do końca życia – dzień rosyjskiej agresji na suwerenne państwo ukraińskie. To bardzo trudny i bolesny czas dla nas wszystkich. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą nie powinny mieć miejsca. Nasze serca i oczy cały czas zwrócone są w kierunku Ukrainy – mówiła podczas powitania Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB. – Ten dzisiejszy wieczór, ta chwila i ten czas, niech nas wszystkich zjednoczy. Bo świat jest piękny, a człowiek jest jego doskonałością – dodała Rektor.

Na scenie głos zabrali także goście honorowi uroczystości. 

– Akademia WSB należy do najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. Uczelnia wyraża troskę o kształcenie przyszłego pokolenia, które w sposób realny będzie wpływało na jakość naszego życia. Dzięki ludziom kreatywnym, odważnym i nauce możemy budować znaczącą pozycję naszego kraju. Wszyscy wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Mam nadzieję, że wojna w Ukrainie zakończy się zwycięstwem społeczności ukraińskiej. Zdajamy sobie sprawę, że Ukraina będzie potrzebowała wsparcia i pomocy. Rola takich uczelni, jak Akademia WSB, z wieloma studentami i absolwentami, doświadczeniem w kształceniu studentów z ponad 60 krajów świata będzie niezastąpiona. Niech przyjaciół Akademii WSB przybywa, dobrych pracowników nie ubywa, a absolwenci niech mają satysfakcję, że znajdą pracę w nowoczesnych instytutach, firmach i będą mogli wiedzę zdobytą w Uczelni dobrze spożytkować. – mówił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Wojciech Murdzek.

– Akademia WSB ma szczególne zasługi jeśli chodzi o rynek pracy – wprowadziła na niego wielu wspaniałych absolwentów. Uczelnia jest jedną z najlepszych w Polsce. Stopień umiędzynarodowienia, współprace zagraniczne, wyjazdy partnerskie, pracownicy Uczelni – to tylko potwierdza wysokie pozycje w rankingach. Sam miałem okazję brać udział w wielu wydarzeniach z życia Akademii WSB, a nawet wykładać, dlatego czuję się członkiem społeczności Akademii WSB. Dziękuję, że jesteście i tak wiele robicie dla naszego regionu. – powiedział Minister Michał Wójcik. 

– Gratuluję wytrwałej, konsekwentnej i ciężkiej pracy, wszystkich pracowników AWSB pod przewodnictwem Pani Rektor. To jest ogromna zasługa, że Województwo Śląskie może się chwalić kolejną bardzo dobrą uczelnią w Polsce. 50 tys. absolwentów to ambasadorzy jakości kształcenia w naszym województwie. Dziękuję również za współpracę w trudnym czasie pandemii, a teraz wojny w Ukrainie. Za każdym razem, kiedy była sytuacja kryzysowa, Pani Rektor i pracownicy Akademii WSB oferowali swoje wsparcie i pomoc. Uczelnia naprawdę stawia człowieka i człowieczeństwo w centrum. Życzę wszystkiego dobrego i wierzę, że Akademia WSB będzie nie tylko w polskiej czołówce uczelnia, ale także europejskiej, a nawet światowej. – mówił Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

– Ostatnie ćwierć wieku to wielka przemiana Katowic – z miasta węgla i stali w nowoczesną metropolię. Ta wielka przemiana, której jesteśmy świadkami i możemy się nią cieszyć w tej wyjątkowej sali, będącej dowodem zmian jakie zaszły w Katowicach, nie zaistniałaby w pełni bez wsparcia środowiska akademickiego. Za to serdecznie dziękuję Pani Rektor i całej społeczności Akademii WSB. Jestem przekonany, że zaangażowanie w kształcenie kolejnych pokoleń studentów jest kołem zamachowym, które umożliwia nie tylko Katowicom, ale całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii rozwój i podążanie ku nowoczesnej Europie. Za to bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Prezydenta Katowic dra Marcina Krupy – powiedział Wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun.

Wśród gości obecnych podczas jubileuszu „25+2” byli:

Przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej:

 • Barbara Dolniak – Poseł RP
 • Ewa Malik – Poseł RP
 • Mateusz Bochenek – Poseł RP
 • Robert Gaża – Poseł RP
 • Robert Warwas – Poseł RP
 • Marek Wesoły – Poseł RP
 • Ewa Gawęda – Senator RP

Przedstawiciele instytucji szkolnictwa wyższego oraz instytutów naukowych:

 • dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM - JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • ks. dr Marek Panek – JM Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz - Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – Prorektor ds. ogólnych Politechniki Śląskiej
 • prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – JM Rektor Politechniki Śląskiej w latach 1996-2002, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2015-2020
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2020, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2002-2008
 • prof. dr hab. Roman Niestrój – JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2008-2012
 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch – Członek Rady Doskonałości Naukowej, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Kania – Dyrektor Instytutu Elektroniki Politechniki Śląskiej
 • prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka – Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
 • prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, czł. koresp. PAN – Członek Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Przewodnicząca Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa
 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar – Kierownik Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2016-2022
 • dr Jerzy Podsiadło – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach

Przedstawiciele organizacji i instytucji zrzeszających przedsiębiorców, organizacji zawodowych, partnerzy Akademii WSB i członkowie Rady Ekspertów oraz przedstawiciele instytucji centralnych:

 • dr Janusz Michałek – Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • prof. dr hab. Jan Klimek – Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia", Konsul Honorowy Republiki Słowenii,
 • Wiktor Pawlik – Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Wiceprezes Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia"
 • Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu Grupa PTWP
 • dr Tadeusz Urban – Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej
 • mec. Roman Kusz - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
 • Jacek Kwiatkowski - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 • Krystian Stępień – Prezes Funduszu Górnośląskiego S.A.
 • Artur Tomasik – Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
 • Patryk Świrski – Prezes Zarządu Kolei Śląskich S.A.
 • dr Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • mec. Piotr Haiduk – Partner Kancelarii Romanowski i Wspólnicy wraz z Rodziną
 • Łukasz Pach – Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Przedstawiciele korpusu dyplomatycznego:

 • Jacek Żylak – Konsul Honorowy Republiki Chorwacji, Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
 • dr Jarosław Wieczorek – Konsul Honorowy Ukrainy w Katowicach
 • Anna Krasuska-Terrillon – Konsul Honorowa Republiki Francji w Katowicach
 • Marcin Mazgaj – Konsul Honorowy Republiki Peru w Krakowie, Wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

Przedstawiciele służb mundurowych:

 • nadbryg. Jacek Kleszczewski – Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • nadinsp. dr Rafał Kochańczyk - Komendant Wojewódzki Policji w Opolu
 • nadinsp. dr Jarosław Kaleta - Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach
 • insp. Mariusz Krzystyniak - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • insp. Artur Bednarek - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Przedstawiciele Władz Wojewódzkich i Samorządowych oraz Sejmiku Województwa Śląskiego:

 • Beata Smolec – Wicestarosta Powiatu Wadowickiego
 • Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta Powiatu Będzińskiego
 • Stanisław Kucharczyk – Wicestarosta Powiatu Żywieckiego
 • Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze
 • Łukasz Komoniewski – Prezydent Miasta Będzina
 • Arkadiusz Chęciński – Prezydent Miasta Sosnowiec
 • Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice
 • Bożena Borowiec – Wiceprezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
 • Dr Wojciech Kędzia – Wiceprezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
 • Damian Rutkowski – Wiceprezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
 • Beata Kocik – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Maria Materla – Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Piotr Bańka – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Jarosław Szczęsny – Przewodniczący doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu, Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Jacek Świerkocki – Przewodniczący doraźnej Komisji - "Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego" Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Zbigniew Przedpełski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Ewa Żak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Alina Bednarz – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Urszula Koszutska – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Dr Agnieszka Pasternak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 • Łucja Chrzęstek-Bar – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zabrzu

Przedstawiciele duchowieństwa:

 • ks. dr Marian Niemiec - Jego Ekscelencja Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 • ks. kan. dr hab. Andrzej Nowicki - Duszpasterz Środowisk Gospodarczych Archidiecezji Katowickiej

Wieczór w Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia zakończył koncert Piotra Rubika z Orkiestrą.

Listy gratulacyjne przesłali m.in.: