A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA I STOPNIA | GLIWICE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB to kierunek, który od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach kierunków o bezpieczeństwie wśród uczelni w całym kraju. Wysoki poziom kształcenia oraz ścisłą współpracę ze służbami mundurowymi zapewnia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych działające w ramach Uczelni.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB charakteryzują się wysokim poziomem upraktycznienia zajęć, nowoczesną, dopasowaną do potrzeb studentów infrastrukturą, której przykładem może być jedno z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych laboratoriów kryminalistycznych na Śląsku, nowatorskimi metodami nauczania, i prowadzenia zajęć m.in. design thinking, wirtualne trenażery strzeleckie, case study, a także szerokimi możliwościami rozwijania swoich zainteresowań, np. poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach (m.in. kurs pilota dronów), legii akademickiej, czy kołach naukowych.

 • Czego się nauczysz?

  • pojęć związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz jego społecznych i politycznych uwarunkowań;
  • zasad funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem oraz zadań administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa narodowego, w tym instytucji Unii Europejskiej;
  • stosowania procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej;
  • rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i konfliktów z zachowaniem zasad etyki zawodowej;
  • podstawowych działań i technik operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości.

  W Akademii WSB od wielu lat funkcjonuje Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych, które realizuje kompleksowy program edukacyjny dla kandydatów do służby w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych. Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych jest także organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym (w 2021 roku wydarzenie odbyło się online), w ramach którego przewidziano liczne puchary, medale, trofea, a także Złote Indeksy dla uczniów. Zdobycie Złotego Indeksu umożliwia bezpłatne podjęcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB!!!

  Studenci Akademii WSB mają możliwość uczestnictwa w zajęciach oraz wydarzeniach sygnowanych przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego GARDA oraz Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World, których misją jest stworzenie studentom szansy samorealizacji, zdobywania wiedzy oraz nabywania doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa, a także integracja międzynarodowego środowiska akademickiego. Dotychczas członkowie kół naukowych brali udział w wielu międzynarodowych konferencjach i sympozjach, m.in. IV Międzynarodowej Olimpiadzie Geopolitycznej.

 • Program studiów

  Studia I-go stopnia (6 semestrów). Uzyskiwany tytuł zawodowy: licencjat.

  Wybrane treści podstawowe:

  • współczesne systemy polityczne,
  • nauka o państwie i prawie,
  • geografia bezpieczeństwa,
  • podstawy kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii,
  • instytucje i źródła prawa w Polsce i UE.

  Wybrane treści kierunkowe:

  • prawne i doktrynalne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa,
  • służby specjalne w bezpieczeństwie państwa,
  • przestępczość gospodarcza,
  • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
  • bezpieczeństwo transgraniczne;
  • bezpieczeństwo ekologiczne środowiska.

  Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają unikalną możliwość uczestnictwa w programie ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej, które składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Teoria modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej. Legia Akademicka to przygoda, prestiż oraz nowe przyjaźnie zawarte podczas 6-tygodniowego szkolenia.

 • Uczymy praktycznie

  Koncepcja kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe zakłada wysoki stopień upraktycznienia bazujący na specyficznych kompetencjach kadry akademickiej posiadającej zarówno dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, jak i doświadczenie zawodowe zdobyte w praktyce mundurowej. Wśród naszych ekspertów znajdują się przedstawiciele m.in.: Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

  W Akademii WSB funkcjonuje w pełni wyposażone laboratorium kryminalistyczne, w którym realizowane są zajęcia z zakresu techniki kryminalistycznej, ujawniania śladów biologicznych czy analizy dokumentów, a dzięki porozumieniu z Komendantem Głównym Policji z dnia 9 października 2012 roku absolwenci kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe, którzy zdecydują się na wstąpienie do Policji, odbędą skrócone szkolenie podstawowe. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 października 2010 r.

 • Rekomendacje

  Cieszę się, że ten kierunek od kilku lat tak prężnie rozwija się w Akademii WSB, bo uczy maksymalnego zaangażowania w zadania oraz odpowiedzialności za siebie i innych. To nie tylko nauka i książki, ale też zajęcia w terenie, obozy szkoleniowe i wiele innych form, pozwalających zdobyć umiejętności praktyczne. Ścisła współpraca ze służbami mundurowymi zapewnia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych działającemu w ramach uczelni naprawdę świetny poziom kształcenia.

  gen. dr Roman Polko
  generał dywizji Wojska Polskiego, dwukrotny dowódca Jednostki GROM, doktor nauk wojskowych w specjalności kierowanie organizacją

   

  Od zawsze interesowałam się kryminalistyką i rozważałam pracę w służbach mundurowych. Jako studentka kryminalistyki poznaję metody, techniki i narzędzia służące do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości, psychologii osobowości i identyfikacji zachowań przestępczych. W ramach zajęć przewidziano także wizytę w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym, spotkania z ekspertami z zakresu daktyloskopii, fonoskopii czy badań z użyciem poligrafu.

  Jagoda Nocoń
  studentka na kierunku bezpieczeństwo narodowe 
   
   

 • Opłaty

  Bezpieczeństwo narodowe  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł   280 zł* 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.