A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

FIZJOTERAPIA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE | GLIWICE

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

 • Czego się nauczysz?

  Fizjoterapia to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin opieki zdrowotnej stanowiąca istotną część nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Priorytetem fizjoterapii jest poprawa jakości życia człowieka, jego sprawności i dobrej kondycji psychomotorycznej.

  Studia na kierunku fizjoterapia pozwolą zdobyć szerokie kompetencje i rozwinąć własne pasje.

  To przede wszystkim studia z bardzo bogatym programem zajęć praktycznych prowadzonych przez praktyków posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie zawodowe w najlepszych oddziałach szpitalnych i ośrodkach rehabilitacyjnych, których ukończenie umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności do wykonywania szerokiej gamy zabiegów usprawniających, jak również uzyskać przygotowanie merytoryczne i psychologiczne do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

  Priorytetem fizjoterapeuty jest poprawa jakości życia człowieka, jego sprawności i dobrej kondycji psychomotorycznej. Studiując fizjoterapię student poznaje wszystkie działania fizjoterapeutyczne mające zapewnić pełen dobrostan pacjenta. Aby poprawić jakość życia pacjentów studenci przygotowywani są do pracy z pacjentem z wykorzystaniem pełnego wachlarza metod, w tym manualnych jak np. masaż, ruch, fizykoterapia, w tym elektroterapia, laseroterapia jak i ważnej metody fizjoterapii jaką jest hydroterapia czy wodolecznictwo.

  Zajęcia w Uczelni prowadzone są przez doświadczoną i znakomicie wykształconą kadrę nauczycieli akademickich w profesjonalnie wyposażonych pracowniach z pełną gotowością w razie potrzeby do prowadzenia zajęć w trybie online. Na kierunku Fizjoterapia studenci oprócz wiedzy z zakresu nauk podstawowych i klinicznych w poszczególnych specjalnościach medycznych przygotowywani są do zastosowania także najnowszych technologii takich jak wirtualna rzeczywistość stanowiącej doskonałe uzupełnienie konwencjonalnej fizjoterapii.

  Student ma szansę doskonalenia umiejętności, zdobywania i poszerzania wiedzy na licznych zajęciach fakultatywnych i klinicznych praktykach zawodowych dobranych do indywidualnych zainteresowań.

  Dla pasjonatów fizjoterapii uczelnia oferuje rozwój w studenckich kołach naukowych, udział w studenckich konferencjach naukowych oraz w ogólnopolskich konkursach wiedzy fizjoterapeutycznej.

 • Program studiów

  Szczegółowy zakres treści oraz efektów uczenia się, a także organizacja studiów opisane zostały w: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

  Zaproponowany w programie dodatkowy pakiet zajęć poszerzających wiedzę specjalistyczną stanowi doskonałe przygotowanie do wybrania konkretnej specjalizacji np. kierując się własnymi zainteresowaniami czy predyspozycjami lub grupą docelową pacjentów może wybrać moduły przygotowujące do rehabilitacji i terapii ruchowej, medycznej czy zajęciowej.

  Oprócz wiedzy ogólnej oferując zajęcia w specjalistycznych ośrodkach dla fizjoterapeuty, który ma zamiar pracować i pomagać pacjentom z bardziej konkretnymi problemami czy schorzeniami program umożliwia skoncentrowanie się na specjalizacjach kierunkowych, takich jak ortopedia, neurologia, pediatria czy onkologia.

  Wybór specjalizacji może też determinować miejsce pracy przyszłego fizjoterapeuty stąd dla fizjoterapeuty zamierzającego pomagać sportowcom i pracować nie tylko w szpitalach ale również przy klubach czy kompleksach sportowych przygotowano ciekawą gamę przedmiotów specjalistycznych z tego zakresu.

 • Uczymy praktycznie

  W trakcie studiów studenci łączą pasję z wiedzą, naukę z praktyką oraz indywidualne spojrzenie na pacjenta z nowoczesną i kompleksową rehabilitacją, w tym:

  • Organizujemy zajęcia we współpracy z najlepszymi ośrodkami z regionu tj; Centrum Rehabilitacji SALVEO w Bytomiu czy Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka w Dąbrowie Górniczej
  • Pokazujemy i testujemy nowy sprzęt terapeutyczny mi.in – Indiba i egzoszkielet do nauki chodu dla pacjentów po urazie rdzenia
  • Posiadamy profesjonalenie wyposażone laboratoria kinezyterapii, fizykoterapii, masażu 
  • Zatrudniamy profesjonalną kadrę dydaktyczną – lekarze i fizjoterapeuci praktycy z wieloletnim stażem i doświadczeniem
  • Realizujemy zajęcia kliniczne w placówkach medycznych m.in.: Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu
  • Gwarantujemy praktyczne przygotowanie do zawodu  - 1560 godzinami praktyk zawodowych i 1670 godzin zajęć klinicznych
  • Fizjoterapeuci, studenci jednolitych studiów magisterskich dzięki kolejnemu projektowi Exellence in Education, mogli poszerzać swoje umiejętności zawodowe na profesjonalnych kursach i szkoleniach warsztatowych z zakresu terapii powięziowej, diagnostyki problemów ortopedycznych i neurologicznych, komunikacji z pacjentem oraz  poznać nowoczesne podejście do rehabilitacji sportowej z wykorzystaniem innowacyjnej fizykoterapii
  • Ponadto: poza godzinami zajęć można w gronie „fizjozaplaeńców” w ramach działalności Koła Naukowego Fizjoterapii tworzyć trójwymiarowe obrazy kręgosłupa oraz badać stan naczyń krwionośnych u seniorów, a realizowane badania naukowe to krok do pierwszych publikacji i wystąpień publicznych

   Student jest przygotowany do obowiazkowego Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

   

 • Rekomendacje

  "Teoretyczne i mocno akcentowane przygotowanie praktyczne studentów do pracy
  z pacjentem, jest silnym argumentem, który powinien zachęcić młodych ludzi do studiowania w Akademii WSB. Wysoko oceniany program kształcenia na kierunku jest gwarancją dobrego przygotowania do pracy w specjalistycznych placówkach medycznych oraz do czekającego wszytkich absolwentów kierunku fizjoterapia PEF"

  prof. nadzw. dr hab.n.med. Krzysztof Ficek
  lekarz, specjalista ortopeda traumatolog, specjalista medycyny sportowej  

  "Od zawsze lubiłem sport, aktywność fizyczną i kontakt z ludźmi. Studia na tej uczelni pozwoliły mi realizować się, pogłębiać swoje zainteresowania oraz profesjonalnie przygotować się do przyszłej pracy ze sportowcami"

  mgr Marcin Sowula
  fizjoterapeuta

 • Opłaty

  Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie 
  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-10 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 590 zł   420 zł* 680 zł 680 zł 770 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 540 zł 720 zł 720 zł 790 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.