A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

PRAWO - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE | GLIWICE

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

Partner kierunku

 • Czego się nauczysz?

  • logicznej analizy, interpretacji zdarzeń i procesów oraz projektowania strategii działań prawniczych;
  • rozwiązywania złożonych problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania;
  • posługiwania się pojęciami cywilnoprawnymi oraz praktycznego stosowania prawa prywatnego i publicznego;
  • stosowania w praktyce przepisów postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, cywilnego i karnego;
  • sporządzać pisma procesowe oraz stosować poznaną wiedzę i umiejętności w praktycznych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i w kontaktach gospodarczych;
  • rozwiązywania problemów prawnych z zachowaniem zasad etyki zawodowej;
  • działań i uprawnień instytucji wchodzących w skład władzy prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w kontekście prawa UE.

  Prawo to bardzo prestiżowy i elitarny kierunek studiów. Ukończenie studiów prawniczych otwiera wiele możliwości, gwarantuje ciekawą, pełną wyzwań pracę. Jeżeli marzysz o otworzeniu własnej kancelarii prawnej, to studia prawnicze są również dla Ciebie. Ponadto absolwenci tego kierunku mogą kontynuować edukację na jednej z wybranej aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej lub komorniczej. Perspektywy zatrudnienia są bardzo szerokie m.in. Sędzia, Adwokat, Radca prawny, Prokurator, Notariusz, Komornik, Doradca podatkowy czy Mediator.

 • Program studiów

  W tworzeniu, opiniowaniu i realizacji programu studiów na kierunku Prawo, czynny udział biorą partnerzy zewnętrzni (eksperci branżowi), ponieważ w Akademii WSB zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest efektywna współpraca środowiska biznesu i nauki.

  Program studiów pozwala nabyć wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu prawnika. Absolwenci kierunku Prawo są konkurencyjni na rynku pracy, w pełni przygotowani do świadczenia usług prawniczych oraz podjęcia dalszego kształcenia. Przedmioty prawnicze prowadzone są przez wykładowców praktyków – adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, urzędników. Ideą programu studiów jest to, aby ich absolwent był cenionym i wartościowym pracownikiem zarówno w sądownictwie, administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym. Absolwent kierunku Prawo będzie przygotowany do wykonywania działalności zawodowej na lokalnym, regionalnym, krajowym a także, europejskim rynku pracy.

  Studia jednolite magisterskie (10 semestrów).

  Uzyskiwany tytuł zawodowy: magister.

  Wybrane przedmioty w ramach treści podstawowych:

  • prawoznawstwo,
  • logika prawnicza,
  • prawo konstytucyjne i jego stosowanie,
  • prawo cywilne,
  • prawo administracyjne,
  • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne,
  • prawo karne,
  • postępowanie karne,
  • prawo rodzinne,
  • prawo nieletnich,
  • prawo spadkowe,
  • komunikacja prawnicza.

  Wybrane przedmioty w ramach treści kierunkowych:

  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • prawo finansowe i finansów publicznych,
  • prawo handlowe,
  • prawo umów gospodarczych,
  • prawo podatkowe,
  • prawo ochrony konkurencji,
  • prawo międzynarodowe publiczne,
  • prawo prywatne międzynarodowe,
  • metodyka sporządzania umów i pozwów w sprawach gospodarczych – warsztaty praktyczne,
  • nowe technologie w praktyce stosowania prawa,
  • postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych,
  • spotkania z praktykami / Wizyty studyjne.

  Wybrane przedmioty w ramach kierunku prowadzone są w języku angielskim:

  • european integration and european law,
  • International commercial law,
  • Communication in an international  and intercultural environment.
 • Uczymy praktycznie

  Elementem, który wyróżnia ofertę Akademii WSB na lokalnym rynku jest praktyczny profil kształcenia. Akademia WSB kształci otwartych na wyzwania absolwentów potrafiących dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. Dzięki realizacji zajęć w środowisku pracy oraz praktykom zawodowym, absolwent będzie w pełni przygotowany do pracy zawodowej, reprezentując nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne. Udział w wizytach studyjnych oraz spotkaniach z praktykami umożliwi poznanie warunków zawodowej działalności prawniczej.

 • Rekomendacje

  Wraz z rozwojem technologii oraz gospodarki wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu prawa - wykształconych praktyków w danej dziedzinie przygotowanych do wykonywania wybranego zawodu: sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, prokuratora, komornika, urzędnika, przedsiębiorcy. Ich zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa jednostce, grupie, firmom, instytucjom, w zakresie ich praw i obowiązków, a także minimalizowanie skutków zjawiska ,,ignorancji prawnej”.

  W pełni rekomendujemy utworzenie jednolitych studiów magisterskich w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o profilu praktycznym w Akademii WSB. W naszej opinii, program kształcenia na kierunku prawo przygotowany przez Akademię WSB oferuje praktyczne przygotowanie studentów zdolnych do rozwiązywania kluczowych problemów prawnych. Zarówno treści kształcenia jak i szerokie zaangażowanie do prowadzenia przedmiotów prawniczych praktyków – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, urzędników, a także zaprojektowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie system obowiązkowych praktyk m.in. w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, prokuraturach, kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych, notarialnych, administracji publicznej i w podmiotach gospodarczych, instytucjach finansowych - są gwarantem, iż utworzone jednolite studia magisterskie na kierunku prawo o profilu praktycznym w Akademii WSB będą spełniały najwyższe standardy pod względem jakości kształcenia. W naszej ocenie tak przygotowywani absolwenci będą posiadali, wiedzę, umiejętności oraz kompetencje do wykonywania zawodu prawnika, w sposób etyczny i profesjonalny.

  Mając na uwadze usytuowanie Uczeni w Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropoli, na pograniczu województwa śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego oraz dynamiczny rozwój strukturalno-społeczny regionu, zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu prawa stale rośnie, co w pełni uzasadnia potrzebę kształcenia specjalistów z opisywanego obszaru. 

  Adwokat Łukasz Staszel
  Konsorcjum Kancelarii Sadowski & Staszel

 • Opłaty

  Prawo - studia jednolite magisterskie 
  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4
  Semestr 5-7 Rata miesięczna Semestr 8-9 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 500 zł  350 zł* 530 zł 530 zł 570 zł 610 zł 620 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 520 zł 520 zł 580 zł 600 zł 610 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł          

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.