A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE | GLIWICE

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA w 9 semestrów!!!

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, to jedyne studia, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej. Studia na tym kierunku są gwarancją poznania specyfiki zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Ukończenie 4,5-letnich studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna gwarantuje przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie niezbędne do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, a także w żłobkach i klubach dziecięcych. Po otrzymaniu tytułu magistra można pracować m.in. jako wychowawca przedszkolny lub nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, a także podjąć studia trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe.

Absolwent 9-semestralnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada ugruntowaną wiedzę teoretyczną o charakterze interdyscyplinarnym, a także szerokie umiejętności praktyczne i kompetencje do prowadzenia zajęć z dziećmi/uczniami. Zna podstawy rozwoju dziecka i nowoczesne metody jego wspierania. Potrafi w swoim warsztacie pracy łączyć uzyskaną wiedzę z dziedzin takich jak psychologia, pedagogika, prawo oświatowe, dydaktyka, profilaktyka i diagnostyka. 

 • Czego się nauczysz?

  Studiowanie Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Akademii WSB gwarantuje zdobywanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy z dziećmi. Student pozna najnowsze trendy w edukacji, oparte na odkryciach naukowych m.in. z zakresu neurodydaktyki. Dowie się w jaki sposób stymulować rozwój dziecka, jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w jaki sposób rozwijać talenty dzieci wybitnie zdolnych. Będzie potrafił indywidualizować metody i formy kształcenia, pozna konkretne sposoby pracy z najmłodszymi, wspierające ich rozwój poznawczy i intelektualny. Po ukończeniu studiów jego warsztat pracy będzie miał charakter interdyscyplinarny, oparty na rzetelnej wiedzy z różnych dziedzin wspierających kształcenie i wychowanie dziecka.

  Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze praktyków zdobędzie umiejętności do prowadzenia zajęć edukacyjnych na najwyższym poziomie. Nasi wykładowcy to nauczyciele, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniem. Pokażą jak: projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dziecka, jak planować i realizować metody nauczania i wychowania. Wyjaśnią jak: właściwe wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów, jak dobierać i skutecznie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji zadań dydaktycznych oraz identyfikować i rozbudzać zainteresowania dzieci lub uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy.

  W toku studiów istnieje możliwość zdobycia dodatkowych szkoleń i certyfikatów, m.in. z terapii ręki, biblioterapii, metod nauki czytania i pisania, pierwszej pomocy.

 • Program studiów

  Program studiów utworzony został zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej), zawartego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami.

  Program studiów zawiera moduły obowiązkowe oraz przedmioty wolnego wyboru, które dają szerokie możliwości rozwijania indywidualnych zainteresowań i potrzeb studenta. Dodatkowo studenci mają do dyspozycji spotkania z praktykami oraz przedmioty, które rozwijają ich kompetencje na rynku pracy i w stale zmieniającym się świecie cyfrowym.

  Grupy zajęć zgromadzone są wokół zagadnień takich jak:

  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne,
  • przygotowanie merytoryczne nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej, jako przygotowanie do integracji treści nauczania,
  • wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,
  • podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej,
  • metodyka poszczególnych typów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy i umiejętności dzieci lub uczniów,
  • dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej,
  • organizacja pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka oraz kultura przedszkola i szkoły,
  • podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli.

  Dla studentów organizowane są dodatkowo spotkania z doświadczonymi praktykami, którzy udzielają cennych wskazówek metodycznych i pozwalają poznać pracę nauczycieli z pasją. 

 • Uczymy praktycznie

  Studenci mają do dyspozycji szeroki wachlarz możliwości, aby uzyskać kompetencje merytoryczne, interpersonalne i dydaktyczne. Regularnie uczestniczą w zajęciach praktycznych (ćwiczeniach, warsztatach), w debatach Koła Naukowego Pedagogiki i Psychologii oraz projektach edukacyjnych prowadzonych przez poszczególnych wykładowców. Odbywają praktyki studenckie w różnych placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkoli i szkół podstawowych w regionie. Zdobywają wiedzę i doświadczenie, przyglądając się pracy najlepszych pedagogów i terapeutów, a także prowadząc autorskie zajęcia m.in. w Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Broniewskiego w Siemianowicach Śląskich. Biorą udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, konferencjach, forach  metodycznych, seminariach, wyjazdach studyjnych do różnych placówek oświatowych m.in. do English Montessori School w Katowicach, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej czy w ramach projektu Szkoła Ćwiczeń „Szkoła ĆWICZeń z ELEMENTARZEM” do Szkoły Postawowej Fundacji "Elementarz" w Zawierciu-Bzowie.

   

 • Rekomendacje

  Kocham pracę z dziećmi. Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii WSB to strzał w dziesiątkę, bo zyskuję uprawnienia, by pracować w przedszkolu. Mam mnóstwo pomysłów na gry i zabawy z maluchami, a tutaj zyskuję wiedzę i kompetencje, by jak najlepiej wykorzystać swój potencjał. Praktyki studenckie uświadomiły mi jak trafny to był wybór.

  Agata Marczewska
  Studentka Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Laureatka Złotego Indeksu

   

  Obecnie jestem studentką 4 semestru studiów JM na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna i śmiało mogę powiedzieć, że mój wybór był trafiony! Profesjonalne zajęcia, świetnie dobrane treści sprawiają, że nawet w ciężkich czasach pandemii nauka online może być praktycznie doskonała. Nauczyciele chętnie pokazują jak rozwijać przyszły warsztat pracy, dzielą się swoimi pomysłami i doświadczeniami zawodowymi.

  Anna Zanek
  Studentka Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 • Opłaty

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie 
  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 -4 Rata miesięczna Semestr 5-9 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 560 zł   350 zł* 570 zł 570 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 540 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.