A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

RATOWNICTWO MEDYCZNE - STUDIA I STOPNIA | GLIWICE

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

 • Czego się nauczysz?

  Mimo wielu przeciwności, wyzwań i ogromnej odpowiedzialności, ratownicy zazwyczaj nie zamieniliby swojej pracy na żadną inną podkreślając: to piękna praca, która uskrzydla choć odbywa się w wielkim stresie to cena wciąż do przyjęcia.

  Studia  w naszej Uczelni na kierunku ratownictwo medyczne dają rzetelne przygotowanie medyczne oraz przekazują umiejętności – w zakresie  medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych. Studenci uczą się samodzielnego wykonywania czynności ratunkowych: prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, przywracania drożności dróg oddechowych, intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu układu krążenia, monitorowania czynności układu oddechowego i układu krążenia, segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, podejmowania działań profilaktycznych ograniczających skutki zdrowotne zdarzenia, przygotowania i sprawowania opieki podczas transportu poszkodowanego.

  Studiować ratownictwo medyczne mogą zarówno osoby prosto po szkołach średnich, jak i te podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe np. żołnierze, strażacy, tajni agenci, policjanci, ale także wszyscy ci, którzy znajdą w tym kierunku swoje powołanie i możliwość realizacji pasji.

 • Program studiów

  Szczegółowy zakres treści oraz efektów uczenia się, a także organizacja studiów opisane zostały w: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

  W programie studiów organizowane są obozy szkoleniowe z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

  Ćwiczenia przewidziane programem są realizowane w szpitalach, a praktyki zawodowe, które uczą profesjonalnych zachowań ratowniczych są organizowane w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, na oddziałach intensywnej opieki medycznej, w jednostkach Straży Pożarnej, w stacjach Pogotowia Ratunkowego.

  Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich ze stopniami naukowymi, posiadającymi specjalizację kierunkową zgodną z realizowanym przedmiotem.

 • Uczymy praktycznie

  Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, wykładowców - praktyków posiadających kompetencje naukowe i zawodowe oraz doświadczenie w zakresie ratownictwa specjalistycznego oraz nauk medycznych/klinicznych. Ponadto zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w pracowniach specjalistycznych w oparciu o infrastrukturę uczelni i podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia w tym zakresie, w szczególności w SOR, zespołach ratownictwa medycznego oraz oddziałach szpitalnych na terenie województwa śląskiego.

  Student jest przygotowany do obowiazkowego Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

 • Opłaty

  Ratownictwo medyczne - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 580 zł     420 zł* 600 zł 600 zł 640 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł 560 zł 600 zł 630 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.