Kierunek

JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ - STUDIA KWALIFIKACYJNE | KRAKÓW

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 • Atuty studiów

  • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi w formie warsztatów w małych grupach
  • zajęcia prowadzone są przez zespół wybranych specjalistów będących zarówno teoretykami jak i praktykami, w tym native speakerów
  • kurs przygotowujący do egzaminu Pearson Test of English Level 3
  • kurs przygotowujący do egzaminu FCECel
 • Praca

  Adresatami studiów są absolwenci, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i  wykazują się znajomością języka na poziomie średniozaawansowanym (B1 według ESOKJ), zainteresowane nauczaniem przedmiotów w języku angielskim (klasy dwujęzyczne), a także nauczaniem języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  Jeżeli reprezentujesz minimum poziom B1, to te studia są dla Ciebie, kandydat sam ocenia, czy taki poziom reprezentuje. Aby ocenić swoje umiejętności warto wypełnić test wiedzy w punkcie rekrutacyjnym lub umówić się na bezpłatne konsultacje z naszym lektorem języka angielskiego.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2023
  II 700 zł do 5 listopada 2023
  III 600 zł do 5 grudnia 2023
  IV 600 zł do 5 marca 2024
  V 600 zł do 5 kwietnia 2024
  VI 600 zł do 5 wrześnoa 2024
  VII 600 zł do 5 października 2024
  Ogółem 4700 zł  

   

 • Cel

  Celem studiów jest opanowanie sprawności językowych takich jak czytanie z zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie oraz struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2, wymaganym do przystąpienia do egzaminów: Pearson Test of English, Level3 lub First Certificate In English (FCE). Jeden z ww. certyfikatów  jest wymagany do kwalifikacji uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim w klasach dwujęzycznych, zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia MEN  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 • Kwalifikacje i kompetencje

  Ukończenie studiów daje uprawnienia pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka we wszystkich typach szkół. Egzamin First Certificate In English (FCE) jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej oraz jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Certyfikaty  są bezterminowe.

 • W programie

  1. Zagadnienia gramatyczne i leksykalne
  2. Czytanie ze zrozumieniem
  3. Słuchanie ze zrozumieniem
  4. Komunikacja
  5. Formy pisemne
  6. Edukacja wczesnoszkolna
  7. Metodyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
  8. Praktyka pedagogiczna


  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Informacja

  Czas trwania: 3 semestry

  Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godzinach 8:00-16:00
   

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji