A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ - STUDIA KWALIFIKACYJNE | KRAKÓW

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 • Atuty studiów

  • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi w formie warsztatów w małych grupach
  • zajęcia prowadzone są przez zespół wybranych specjalistów będących zarówno teoretykami jak i praktykami, w tym native speakerów
  • kurs przygotowujący do egzaminu Pearson Test of English Level 3
  • kurs przygotowujący do egzaminu FCE
 • Praca

  Adresatami studiów są absolwenci, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i  wykazują się znajomością języka na poziomie średniozaawansowanym (B1 według ESOKJ), zainteresowane nauczaniem języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  Jeżeli reprezentujesz minimum poziom B1, to te studia są dla Ciebie, kandydat sam ocenia, czy taki poziom reprezentuje. Aby ocenić swoje umiejętności warto wypełnić test wiedzy w punkcie rekrutacyjnym lub umówić się na bezpłatne konsultacje z naszym lektorem języka angielskiego.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1100 zł do 5 października 2024
  II 1100 zł do 5 listopada 2024
  III 1100 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1100 zł do 5 lutego 2025
  V 800 zł do 5 marca 2025
  Ogółem 5 500 zł  

   

 • Cel

  Celem studiów jest opanowanie sprawności językowych takich jak czytanie z zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie oraz struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2, wymaganym do przystąpienia do egzaminów: Pearson Test of English, Level3 lub First Certificate In English (FCE). Jeden z ww. certyfikatów  jest wymagany do kwalifikacji uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim w klasach dwujęzycznych, zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia MEN  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 • Kwalifikacje i kompetencje

  Ukończenie studiów podyplomowych przyczynia się do poszerzenia kwalifikacji zawodowych i możliwości zatrudniania. Doskonała organizacja sprawia, że nie kolidują one z pracą zawodową a ich intensywność i rozsądne rozplanowanie przyczynia się do rozwinięcia wszystkich sprawności i umiejętności językowych, co pozwala na zdanie międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego, dającego uprawnienia do nauczania w przedszkolach oraz w edukacji wczesnoszkolnej.

 • W programie

  Moduł: Praktyczna nauka języka angielskiego

  1. Znajomość struktur gramatycznych i leksykalnych
  2. Umiejętność czytania ze zrozumieniem
  3. Umiejętność słuchanie ze zrozumieniem
  4. Warsztaty komunikacji
  5. Formy pisemne


  Moduł: Metodyka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

  1. Nauka języka angielskiego a możliwości psychofizyczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  2. Wczesna edukacja językowa
  3. Praktyczne metody kształcenia sprawności językowych
  4. Warsztat pracy nauczyciela

  Praktyka zawodowa

  Liczba godzin: 425 (w tym 60 godzin praktyk)

  Informacje dodatkowe

  Kandydaci na studia musza posiadać wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne, a także znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym (B1 według ESOKJ)
  Czas trwania: 3 semestry.
  Podstawa zaliczenia: egzamin pisemny po każdym semestrze studiów, praktyka zawodowa.
  Część zajęć w formule online (Blended learning).


  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Informacja

  Czas trwania: 3 semestry

  Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godzinach 8:00-16:00