Kierunek

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI I BIZNESIE - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | KRAKÓW

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Stosowanie efektywnych narzędzi ochrony prywatności to główny cel regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Wprowadzenie nowych przepisów (RODO) zobligowało wszystkie firmy do wprowadzenia istotnych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Szczególnym wyzwaniem w tym zakresie jest sprostanie wymogom prawnym w świecie cyfrowym, w którym mamy do czynienia z ogromem przetwarzanych danych i technologii, służących temu celowi. Z drugiej strony wciąż rośnie niebezpieczeństwo związane z przechwyceniem tychże danych.

Celem studiów jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych, mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi oraz podniesienie kompetencji specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji. Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej), czyli do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych. To studia odpowiednie dla pracodawców i pracowników, którzy na co dzień mają do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych.

Kierunek prowadzony we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 • Atuty kierunku

  Możliwość uzyskania certyfikatu „Auditora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001” (Certyfikacja dodatkowo płatna).
  Certyfikat spełnia wymagania: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. Certyfikat wydany przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą osoby, dla audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001 uprawnia do przeprowadzania audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.


  W ramach studiów bezterminowy certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji.


  Podczas zajęć analiza praktycznych problemów związanych z bezpieczeństwem informacji.


  Prowadzący zajęcia to praktycy wdrażający w instytucjach, firmach politykę bezpieczeństwa, pracownicy Biura Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Wojskowej Akademii Technicznej i urzędów administracji centralnej oraz wojewódzkiej.

 • Cel

  Celem studiów jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych, mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi oraz podniesienie kompetencji specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji.

 • Uczestnicy

  Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej), czyli do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych.

 • Wykładowcy

  Prowadzący zajęcia, to praktycy wdrażający w instytucjach, firmach politykę bezpieczeństwa, pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej i urzędów administracji centralnej oraz wojewódzkiej. A przede wszystkim pracownicy z Biura Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wśród kadry m.in.:
   

  mgr Monika Krasińska - Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  dr inż. Witold Pokora - audytor, wykładowca, koordynator systemów zarządzania w akredytowanej jednostce certyfikującej Centrum Certyfikacji Jakości WAT, członek Komitetu Technicznego nr 6 ds. systemów zarządzania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 

  mgr Jarosław Żabówka - od 2004 Administrator Bezpieczeństwa Informacji, trener i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Popularyzator zagadnień ochrony danych osobowych, aktywnie uczestniczący w budowaniu polskiej społeczności administratorów bezpieczeństwa informacji. Wykładowca w Akademii WSB, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych,

  dr inż. Krystian Mączka - Ekspert w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, wykładowca akademicki (m.in. Akademii WSB), ekspert Biura Ekspertyz Sadowych Fundacji „Ubi societas,ibi ius”,

  SSR Marcin Szymczak - Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Wykładowca akademicki (m.in. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Politechnika Śląska). Specjalista z zakresu przestępstw komputerowych i prawa autorskiego, współzałożyciel Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej w Katowicach). Doktorant w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 • Program

  1. Wprowadzenie do RODO
  2. Zasady ochrony danych osobowych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego
  3. Praktyczne aspekty tworzenia klauzul zgód i klauzul informacyjnych w kontekście realizacji uprawnień podmiotów danych
  4. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych
  5. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
  6. Praktyczne  aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz realizacji zadań inspektora ochrony danych
  7. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji
  8. Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa
  9. Praktyka prowadzenia audytów
  10. Analiza ryzyka i ocena zagrożeń w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  11. Ochrona informacji niejawnych: bezpieczeństwo  osobowe, przemysłowe, teleinformatyczne
  12. Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji
  13. Kontrole PUODO – zakres, treść, obowiązki kontrolowanych
  14. Informacja publiczna
  15. Funkcjonowanie pionu ochrony informacji niejawnych w praktyce. Prowadzenie kancelarii tajnej i niejawnej
  16. Pomiar bezpieczeństwa
  17. Zarządzanie ciągłością działania w tym administracji publicznej
  18. Praktyczne problemy i możliwości zabezpieczania, audytowania oraz analizy zdarzeń w systemach teleinformatycznych
  19. Sytuacje kryzysowe w aspekcie sytemu ochrony danych osobowych
  20. Zagrożenia cybernetyczne

  Liczba godzin: 160

  Informacje dodatkowe

  Kandydaci na studia powinni posiadać co najmniej wykształcenie wyższe I stopnia
  Czas trwania: 2 semestry 
  Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele
  Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki
  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.


   

 • Praca

  Kwalifikacja i kompetencje

  Słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania, zarządzania i ochrony informacji (danych osobowych i danych biznesowych). Będą również przygotowani do wprowadzenia w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w firmach systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami ustaw, rozporządzeń i norm.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1100 zł do 5 marca 2024
  II 1100 zł do 5 kwietnia 2024
  III 1000 zł do 5 maja 2024
  IV 1000 zł do 5 października 2024
  V 1000 zł do 5 listopada 2024
  VI 1000 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 6500 zł   


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Informacje dodatkowe

  Czas trwania: 2 semestry

  Liczba godzin: 160

  Dni odbywania się zajęć: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godzinach 8:00-16:00