Kierunek

AKADEMIA PROFESJONALNEGO COACHINGU | KRAKÓW

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Studia prowadzone we współpracy z ASK Expert, Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu oraz z najstarszą i największą z europejskich szkół coachingu - Noble Manhattan Coaching.

 • Atuty kierunku

  • poznanie wielu modeli, narzędzi i struktur coachingu, wywodzących się z różnych nurtów i podejść coachingowych,
  • możliwość prowadzenia rzeczywistych procesów coachingowych pod okiem doświadczonych superwizorów,
  • możliwość budowania społeczności coachów i rozwój własnych kompetencji w ramach Forum Coachingu i Superwizji,
  • nauka w małych interaktywnych grupach - max. 16 osób,
  • prowadzący zajęcia to wyłącznie praktycy: Hon Vice President International Society for Coaching Psychology, Dyrektorzy Międzynarodowych Korporacji, czynni Coachowie i Superwizorzy,
  • merytoryczne sylabusy csipb.pl ułatwiające przygotowanie do zajęć,
  • dostęp do bazy wiedzy i wymiany doświadczeń, coachingowych w systemie „know-how” csipb.pl,
  • system zniżek obejmujący korzystanie z grup superwizyjnych i interwizyjnych w ramach Forum Coachingu i Superwizji,
  • dla najlepszych absolwentów WSPÓŁPRACA – możliwość uczestniczenia w procesach rozwojowych prowadzonych przez csipb.pl,
  • możliwość badania Kwestionariuszem MTQ-48 w promocyjnej cenie.*
 • Praca

  Studia praktycznie przygotowują słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego business and life coachingu w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach, pracy z Klientami indywidualnymi i zespołami.

  Kwalifikacje i kompetencje
  Słuchacze nabywają wiedzę oraz doskonalą praktyczny warsztat, obejmujący różne szkoły i modele coachingowe, unikalny moduł psychologicznego coachingu. Mają możliwość prowadzenia procesu coachingowego w trakcie studiów, odbywania superwizji z certyfikowanymi i akredytowanymi superwizorami coachingu ( CSA, EMCC, ICE, Izba Coachingu). Absolwenci poznają zasady oraz nauczą się efektywnie stosować narzędzia coachingu, umożliwiające skuteczny rozwój zawodowy pracowników w ramach organizacji i efektywny wzrost "ludzkiego kapitału" firmy. Nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, inspirowania go, by brał odpowiedzialność za określanie potrzeb, celów, wybór strategii i realizację.

   

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1100 zł do 5 marca 2024
  II 1100 zł do 5 kwietnia 2024
  III 1100 zł do 5 maja 2024
  IV 1100 zł do 5 października 2024
  V 1000 zł do 5 listopada 2024
  VI 1000 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 6700 zł  

   

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Cel

  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego coachingu w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach, pracy z klientami indywidualnymi i zespołami. Studia podyplomowe Akademia Profesjonalnego Coachingu to unikalny i elitarny program rozwoju kompetencji coachingowych wyróżniony możliwością uzyskania międzynarodowej certyfikacji Coaching Fundamentals Certificate (CFC) oraz Practitioner Coach Diploma (PCD) na preferencyjnych warunkach. Dostępnych jest pięć różnych certyfikatów: Noble Manhattan Coaching - NMCert i NMDip, Internetional Institute of Coaching na poziomie ogólnym oraz Institute of Leadership & Management.

  Pełna konstrukcja programu, umożliwia słuchaczom/coachom otrzymanie nie tylko międzynarodowych certyfikatów, ale również szerszą wiedzę praktyczną i metodologiczną dotyczącą coachingu. Jednocześnie studia te są również procesem rozwoju kompetencji coachów oraz przygotowania ich do pełnienia roli coachów w organizacjach.
  Dla Absolwentów możliwość ubiegania się o akredytację Izby Coachingu.

 • W ramach zajęć

  • proces coachingowy z rzeczywistym klientem superwizowany przez akredytowanych Superwizorów Coachingu (Coaching Supervision Academy, EMCC, ICF) oraz Izby Coachingu,
  • interaktywny dostęp do prowadzących przez cały okres trwania studiów.
 • Dodatkowo dla absolwentów Akademii Profesjonalnego Coachingu

  • system zniżek obejmujących korzystanie z grup superwizyjnych i interwizyjnych w całej Polsce,
  • możliwość superwizji grupowej w ramach współpracy z Izbą Coachingu,
  • zniżki w opłatach członkowskich Forum Coachingu i  Superwizji  - Relacje z wszystkich  spotkań Forum Coachingu i Superwizji,
  • dla najlepszych absolwentów nagroda - możliwość uczestniczenia w procesach coachingowych prowadzonych przez CSIPB.PL. ASK Expert.
 • Uczestnicy

  • osoby chcące zdobyć nowy zawód związany pomaganiem i wspieraniem innych,
  • menedżerowie wszystkich szczebli,
  • przedsiębiorcy, właściciele firm,
  • doradcy, konsultanci, nauczyciele, terapeuci,
  • pracownicy działów personalnych,
  • osoby które nastawione są na samorozwój, zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności jak osiągać cele osobiste i zawodowe.
 • Kwalifikacje i kompetencje

  Akademia Profesjonalnego Coachingu to jedna z najlepszych propozycji w Polsce studiów podyplomowych, przygotowująca w trakcie 180 godzin interaktywnych zajęć do wdrażania coachingu w organizacjach, prowadzenia sesji coachingowych. Słuchacze nabywają wiedzę oraz doskonalą praktyczny warsztat, obejmujący różne szkoły i modele coachingowe, unikalny moduł psychologicznego coachingu. Mają możliwość prowadzenia procesu coachingowego w trakcie studiów, odbywania superwizji z certyfikowanymi coachami międzynarodowych stowarzyszeń oraz możliwość uzyskania dyplomu  Akademii WSB, ASK Expert oraz CSIPB.pl. Absolwenci poznają zasady oraz nauczą się efektywnie stosować narzędzia coachingu, umożliwiające skuteczny rozwój zawodowy pracowników w ramach organizacji i efektywny wzrost ludzkiego kapitału" firmy. Nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, inspirowania go, by brał odpowiedzialność za określanie potrzeb, celów, wybór strategii i realizację.

 • Program

  • Coaching - definicje, rodzaje. Etyczne standardy pracy coacha. Coaching a inne formy rozwoju psychoterapia, konsulting, doradztwo, mentoring etc.
  • Psychologia w coachingu. Coaching psychology. Evidence-based coaching.
  • Coaching w organizacji. Źródła potrzeby coachingu. Stosowanie narzędzi psychometrycznych w procesie coachingu. Zawieranie kontraktu coachingowego. Transteoretyczny model zmiany zachowań
  • Komunikacja w coachingu
  • Kompetencje coachingowe. Prowadzenie procesu coachingowego i sesji coachingowej
  • Praca z celem
  • Modele coachingu
  • Struktury coachingu
  • Wartości w procesie coachingu
  • Praca z wzorcami myślowymi i przekonaniami
  • Sztuka zadawania pytań w coachingu
  • Praca z metaforami
  • Video-Coaching kompetencji
  • Przygotowanie i udzielanie feedbacku w coachingu
  • Planowanie działań i ewaluacja procesu coachingu
  • Trudne sytuacje w pracy coacha
  • Coaching jako styl zarządzania
  • Kultura coachingowa w firmie. Promocja i sprzedaż usług coachingowych
  • Coaching kompetencyjny
  • Skuteczne działanie i samorozwój coacha
    

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

   

 • Informacje dodatkowe

  Czas trwania: 2 semestry
  Dni zajęć: sobota, niedziela co dwa tygodnie

  Kontakt

  Akademia WSB
  Wydział Zamiejscowy w Krakowie
  ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków
  tel: 885 588 800 lub 32 111 01 00
  e-mail: krakow@wsb.edu.pl

  Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zamiejscowego w Krakowie
  Akademia WSB - Jolanta Sak
  e-mail: jsak@wsb.edu.pl
  tel. 32 295 93 38

  Rekrutacja
  tel. 32 111 01 00
  tel. 885 588 800 

 • Wykładowcy

  Zajęcia odbywają się pod kierunkiem certyfikowanych Coachów różnych szkół i stowarzyszeń coachów. Kadrę prowadzących stanowią wyłącznie praktycy - Dyrektorzy Personalni firm i korporacji, trenerzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, psycholodzy coachowie i terapeuci. Wśród prowadzących: dr Anna Syrek-Kosowska i Adam Stolarzewicz.

  Pan Adam Stolarzewicz i Pani dr Anna Syrek-Kosowska, wykładowcy Akademii WSB jako pierwsi Polacy, otrzymali Akredytacje Coachów Superwizorów (CSA wraz z EMCC Accredited and ICF Approved) w prestiżowej londyńskiej CSA (Coaching Supervision Academy)!

dr Anna Syrek-Kosowska

Psycholog Biznesu od ponad 20 lat współtworzący sukcesy liderów, pracowników, zespołów i firm polskich i międzynarodowych koncernów jako Manager projektów HR, Trener, Executive Coach. Specjalizuje się w ocenie i rozwoju potencjału liderskiego w procesach Zarządzania Talentami.

Executive Coach, Superwizor Coachingu – pierwsza Polka akredytowana przez Coaching Supervision Academy (UK) (acc. EMCC, ICF app.), Izbę Coachingu, ICC, Zen Coaching. Autorka polskiej adaptacji Modelu Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM, CSA) oraz Modelu SFERA (SPACE) w współpracy z  prof. S. Palmerem.

Honorowy  VP The International Society for Coaching Psychology. Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada  doświadczenie w pracy terapeutycznej (ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie) oraz jest Konsultantem SFA (Podejścia skoncentrowanego na Rozwiązaniach).

Współtwórca, Opiekun  merytoryczny i Superwizor Akademii Profesjonalnego Coachingu oraz Master Coaching – zaawansowane narzędzia coachingowe (Akademia WSB) – rocznych studiów podyplomowych (ponad 300  Dyplomowanych Coachów)   i  Forum Coachingu i Superwizji.

Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu HRD (m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka,) oraz współautorka naukowych książek o coachingu, członek rady programowej wydawnictw: Coaching Review, Coaching Psychology International. Autorka ebooka ”Obiekcje Klienta”.  Ekspert z zakresu psychologii w mediach m.in.: Polskie Radio, Sens, Twój Styl, Coaching, Twój Biznes, Puls Biznesu, TVN24, onet.pl i wielu innych.

Wykładowca i prelegent wielu uczelni wyższych polskich i zagranicznych m.in. City University (UK),   Akademii WSB,, Akademii L. Koźmińskiego,  Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współtwórca programów i wykładowca w ramach Executive MBA.

Psycholog  biznesu współpracujący z globalnym liderem rynku FMCG w zakresie oceny psychometrycznej potencjału menedżerskiego w ramach procesów zarządzania talentami.

Licencjonowany konsultant narzędzi: CPA (Bioss International) – badanie zdolności podejmowania decyzji w niepewności i rosnącej złożoności biznesu, Extended DISC, MTQ-48 – Kwestionariusz Odporności Psychicznej, QPQ-32- Kwestionariusz Osobowości Zawodowej SHL, Mind Sonar, PRISM Brain Mapping, Badanie potencjału Cubiks, Thomas Test Inteligencji Emocjonalnej, ISI – Styl Wywierania Wpływu

Należy do globalnego zespołu Coachów czołowej firmy konsultingowej The Center for Creative Leadership (Global TOP5 Leadership Education).  W latach 2001-2012 Partner Zarządzający firmy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu.

Obecnie Partner Zarządzający ASK Expert (Bioss International Network).

Więcej

Adam Stolarzewicz (CSA, EMCC, ICF, ICC)

Uznany i certyfikowany Executive i Business Coach oraz Coach Superwizor. Pierwszy Polak akredytowany przez londyńską Coaching Supervision Akademy (Accredited CSA, EMCC, ICF app). Wieloletni ekspert w obszarze zarządzania organizacją i HR. Praktyk biznesu doświadczony trener kadry menedżerskiej, wykładowca w programach MBA i Executive MBA m.in. Oxford Brookes University. Były dyrektor HR największych banków – m.in. mBanku (Polska, Czechy, Słowacja), Multibanku, BRE Banku, Getin Noble Banku, odpowiadał również za rozwój pracowników jednej z największych spółek branży TELECOM, członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Członek-Założyciel Izby Coachingu (członek pierwszego prezydium Izby).

Absolwent m.in. londyńskiej Coaching Supervision Academy (CSA, EMCC Accredited oraz ICF App), Oxford Brookes University (MBA), ICAN Institute/Harvard Business (Academy of Strategic Leadership), Szkoły Głównej Handlowej (Human Resource Management).

Od ponad 23 lat poprzez coaching, konsulting i szkolenia wspiera rozwój menedżerów wielu krajowych i międzynarodowych korporacji (m.in. KGHM, Orlen, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ArcelorMittal, Tauron, Vattenfall, PGE, Poczta Polska, Korona SA, BOŚ Bank, ING Bank, BASF, Answear.com, Medicine, AXA, DB Schenker, Panasonic, Eurocash, Urtica, UKE, Ministerstwa Cyfryzacji, Zdrowia, Rozwoju i wielu innych) oraz polityków i osób publicznych. Wykładowca i Prelegent polskich i zagranicznych uczelni m.in. Oxford Brookes University, WSB, WSZ POU, UŚL. Autor wielu publikacji poświęconych rozwojowi i zarządzaniu w książkach i uznanych czasopismach. Gość specjalny i prelegent wielu programów telewizyjnych oraz polskich i międzynarodowych konferencji (w tym również Forum Ekonomicznym w Krynicy, Internet Governance Forum, Kongresie KADRY, HR Strategies Summit i innych).

Współtwórca, Opiekun  merytoryczny i Superwizor Akademii Profesjonalnego Coachingu oraz Master Coaching – zaawansowane narzędzia coachingowe (Akademia WSB) – rocznych studiów podyplomowych (ponad 300  Dyplomowanych Coachów)   i  Forum Coachingu i Superwizji.

Więcej