Specjalność

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY | OLKUSZ

Tryb: Niestacjonarne Zapisz się
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Absolwenci specjalności zarządzanie BHP zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające organizować pracę służb BHP, zarządzać bezpieczeństwem, dokonywać ocen ryzyka, zapobiegać wypadkom i awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia.

Specjalność jest skierowana zarówno do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy, umożliwiając tym samym podniesienie wcześniej nabytych kwalifikacji, jak również dla osób, które dopiero planują zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy.

 • Czego się nauczysz?

  • aktualnych rozwiązań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji,
  • prawa pracy i innych aktów prawnych BHP,
  • metod oceny i zwalczania zagrożeń,
  • metod badania wypadków i chorób zawodowych,
  • organizacji pracy służby BHP,
  • zarządzania ryzykiem technicznym i zawodowym,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałania ich powstawaniu,
  • stosowania metod i technik wykrywania, identyfikowania i pomiaru zagrożeń,
  • dokonywania oceny ryzyka technicznego i zawodowego,
  • organizowania pracy służb BHP,
  • doboru środków bezpieczeństwa i ochrony właściwych do przewidywanych zagrożeń,
  • zapobiegania wypadkom i awariom stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia,
  • organizowania warunków pracy w sposób gwarantujący bezpieczną i godną pracę,
  • rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • audytowania systemów zarządzania BHP wg obowiązujących norm,
  • opracowania strategii BHP w organizacji.
 • Uczymy praktycznie

  Absolwent specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest gotowy do podjęcia pracy na wszystkich szczeblach zarządzania w obszarach związanych z BHP. 

  Studia spełniają wymagania stawiane pracownikom służb BHP, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004. (Dz.U. nr 246 poz. 2468).

  Dzięki współpracy Akademii WSB z Państwową Strażą Pożarną studenci mogą zdobyć uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, ponadto istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu  Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością BHP  wydanego przez TUV Nord Polska.

  Absolwent specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy może podjąć pracę jako pracownik lub menedżer służby BHP (inspektor, specjalista), zajmować stanowisko kierownicze wyższego i średniego szczebla zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego. Może także prowadzić szkolenia dla pracowników służb BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony informacji niejawnych.

 • Program specjalności

  Wybrany zakres tematyczny realizowany w ramach specjalności:

  • prawo pracy,
  • systemy ochrony pracy i wdrażanie przepisów BHP w przedsiębiorstwie,
  • metody badania wypadków i chorób zawodowych,
  • czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy,
  • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – projektowanie, wdrażanie i certyfikacja,
  • audit wewnętrzny systemu zarządzania BHP,
  • dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń BHP,
  • zarządzanie ryzykiem technicznym i zawodowym,
  • zasady postepowania w sytuacjach kryzysowych i zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Opłaty

  Inżynieria zarządzania - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 340 zł 420 zł 420 zł 420 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
   

   

 • Kontakt

  Sebastian Korzeniowski
  Kierownik Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu
  tel. 887-755-200;
  e-mail: skorzeniowski@wsb.edu.pl

  Ewa Łuczak
  Koordynator Punktu Rekrutacyjnego w Olkuszu
  tel. 725 777 999
  e-mail: olkusz@wsb.edu.pl

  Adres:

  Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
  Akademia WSB
  ul. Polna 8
  32-300 Olkusz
  (budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu)

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Zarządzaniu”.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji