A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - STUDIA I STOPNIA | OLKUSZ

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania Akademii WSB  jest specjalistą łączącym wiedzę i umiejętności menedżerskie z kompetencjami technicznymi. Kluczową umiejętnością absolwentów tej specjalności jest zdolność rozumienia i kojarzenia problemów ekonomicznych z uwarunkowaniami technicznymi.

Dzięki temu specjalista inżynierii zarządzania podejmuje racjonalne decyzje zarządcze w oparciu o zrozumiałą dla niego wiedzę, nie tylko z zakresu teorii i praktyki zarządzania ale również z uwzględnieniem złożonych aspektów technicznych. W swojej pracy wykorzystuje szeroki warsztat pracy inżyniera i ekonomisty, w tym modele i metody optymalizacyjne, symulacyjne i statystyczne.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania wykazuje się - zdobytą w realnym środowisku pracy - wiedzą z zakresu zarządzania i dyscyplin technicznych powiązanych z zarządzaniem, w szczególności:

 • dotyczącą zasad organizacji procesów i zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie,
 • z zakresu uwarunkowań technicznych i technologicznych funkcjonowania przedsiębiorstwa i ich wpływu na podejmowane decyzje zarządcze,
 • niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej,
 • specjalistyczną w wybranym przez siebie obszarze inżynierii zarządzania.
 • W zakresie umiejętności absolwent kierunku:

  • posiada umiejętności zarządzania zasobami i procesami w przedsiębiorstwie na średnim i wyższym szczeblu menedżerskim,
  • posiada umiejętności wykorzystania wiedzy technicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • potrafi wdrażać zintegrowane systemy zarządzania i projekty w przedsiębiorstwie,
  • potrafi korzystać z nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji, a także zastosować metody prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie,
  • posiada umiejętność planowania i sterowania działalnością produkcyjną,
  • posiada umiejętność projektowania i modelowania procesów produkcyjnych,
  • wykazuje się umiejętnością integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu dokonywania całościowej diagnozy sytuacji.
    

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Kierunkom inżynieryjnym”.