Data

25.04.2023

Edukacja dla gospodarki - II dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego z udziałem Akademii WSB

Zielona transformacja, digitalizacja, rynek pracy czy współpraca szkolnictwa wyższego z gospodarką – to tylko wybrane tematy poruszane podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Pośród wielu wystąpień, paneli i debat poświęconych najważniejszym aspektom życia gospodarczego nie zabrakło tematyki odnoszącej się do szkolnictwa i nauki. W debacie zatytułowanej “Edukacja dla gospodarki” udział wzięła prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz - Rektor Akademia WSB, a w gronie pozostałych panelistów znaleźli się:

  • Marzena Machałek - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki,
  • dr Janusz Michałek - Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
  • prof. Piotr Moncarz - Adjunct Professor, Uniwersytet Stanforda, współzałożyciel i przewodniczący, US-Polish Trade Council, wiceprzewodniczący, główny technolog, XGS Energy Inc.,
  • adw. Magdalena Stryja - Rzeczniczka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
  • prof. dr hab. Marek Rocki - Instytut Rozwoju Gospodarczego, SGH Warsaw School of Economics
  • dr hab. Inż. Tomasz Trawiński, prof. Pol Śl. - Prorektor ds. Infrastruktury i promocji Politechnika Śląska.

TEMATYKA DEBATY:  Polskie szkolnictwo średnie i wyższe a potrzeby rynku pracy. Jak oferta edukacyjna może dostosowywać się do zmieniających się potrzeb gospodarki? Kształcenie dla przyszłości – jak to robić? Specjalizacja vs uniwersalność. Krótsze cykle edukacyjne, formuły kształcenia ustawicznego i dualnego, współpraca uczelni z biznesem, możliwości uzupełniania i rozwijania kompetencji. Kadry dla edukacji zawodowej i ich przygotowanie. Jakość kształcenia a jej stałe monitorowanie, analiza, ocena. Procedury zarządzania jakością na uczelniach wyższych. Okresowa waluacja programów nauczania, dobór kryteriów i doskonalenie.
 

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach od 15 lat gromadzi przedstawicieli biznesu, prezesów globalnych korporacji, decydentów z kraju, Europy i świata, mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne, polityków i ekspertów, pozostając jedną z największych imprez gospodarczych w Europie Centralne

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji