A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

EKONOMIA - STUDIA I STOPNIA | GLIWICE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

 • Czego się nauczysz?

  Interesuje Cię przedsiębiorczość, biznes elektroniczny lub ekonomia menedżerska? Myślisz o swoim rozwoju jako profesjonalny analityk rynku albo widzisz swoją przyszłość w sektorze bankowym lub ubezpieczeniowym? Jeśli tak, to kierunek ekonomia jest właśnie dla Ciebie.

  Studiując ten kierunek poznasz kluczową terminologię ekonomiczną w zakresie zachowania podmiotów na rynku, jak również istotę oraz mechanizmy funkcjonowania gospodarki. Nie będą Ci obce także mechanizmy zmian zachodzących w procesach gospodarczych i społecznych oraz zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej podmiotów gospodarczych. Poznasz podstawy planowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowania prawne regulujące procesy gospodarcze i wybrane aspekty komunikowania interpersonalnego i społecznego.

  Nabędziesz także umiejętności:

  • trafnego formułowania problemów ekonomicznych i ich rozwiązywania w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej
  • swobodnego posługiwania się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi w pracy zawodowej ekonomisty,
  • wykorzystywania analiz ekonomicznych,
  • samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych.

  Posiądziesz znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną. Będziesz wrażliwy na się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową, a po zakończeniu studiów będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i dalszego samokształcenia.

 • Program studiów

  Wybrane treści programu studiów

  Ekonomia studia I stopnia (6 semestrów, uzyskiwany tytuł licencjat):

  Treści podstawowe obejmują między innymi grupy przedmiotów ekonomicznych, prawnych, społeczno-humanistycznych oraz z zakresu metod ilościowych. Wybrane treści kierunkowe dotyczą między innymi otoczenia gospodarki rynkowej, marketingu i analiz rynkowych, finansów czy organizacji i zarządzania. Specjalistyczne treści obejmuje także grupa praktycznych przedmiotów specjalnościowych dostosowana do aktualnych zagadnień rynkowych. Ponadto program studiów zawiera grupę przedmiotów ogólnouczelnianych, przedmiotów przygotowujących do pisania pracy dyplomowej oraz moduł praktyczny obejmujący szkolenia, praktyki i spotkania z praktykiem.

  Nasz program studiów regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu – w tym z pracodawcami największych firm w regionie i w kraju, dlatego masz pewność, że po ukończeniu kierunku Ekonomia, zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są gwarancją sukcesu na rynku pracy.

  Regularnie pytamy też studentów ostatnich semestrów, oraz naszych absolwentów co szczególnie im się podobało i nie podobało w programie studiów. Programy studiów konsultujemy też z ekspertami branżowymi i wprowadzamy do nich nowatorskie rozwiązania – zarówno organizacyjne jak i merytoryczne. Poprzez takie działania nie tylko dopasowujemy ofertę dydaktyczną do potrzeb naszych studentów, ale też dajemy im realny wpływ na udział w kształtowaniu programu.

 • Uczymy praktycznie

  Praktyczność oferty kierunku wyraża się przede wszystkim poprzez:

  • dostarczanie użytecznej wiedzy ekonomicznej przekazywanej przez praktyków biznesu oraz liczne warsztaty i spotkania ze specjalistami,
  • praktyczne specjalności studiów odpowiadające na wyzwania przyszłości, dające przewagę na przyszłym rynku pracy,
  • dostęp do specjalistycznego oprogramowania branżowego oraz do wirtualnych laboratoriów,
  • możliwość udziału w wydarzeniach biznesowych, kongresowych, konferencyjnych, w tym z udziałem partnerów z najbardziej prestiżowych firm i instytucji w kraju i za granicą,
  • możliwość udziału studentów w pracach w ramach realizowanych przez uczelnię projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych,
  • wsparcie w zakresie pozyskiwania i realizacji praktyk zawodowych oraz priorytet dla prac dyplomowych odpowiadających realnym wyzwaniom z zakresu ekonomii w wybranych organizacjach,
  • dostęp do nowoczesnych narzędzi badawczych, w tym do realizacji prac dyplomowych i innych badań,
  • możliwość udziału w konkursach biznesowych oraz możliwości uzyskania dodatkowych certyfikatów branżowych,
  • szerokie, dodatkowe możliwości wsparcia psychologicznego, prawnego oraz bogaty system stypendialny.
    

  Kierunek Ekonomia ma profil praktyczny, a ekonomista to zawód uniwersalny. W związku z tym wszechstronna wiedza ekonomiczna przydatna jest wszędzie tam, gdzie zarządza się ludźmi, finansami czy dobrami materialnymi. Wiedza i umiejętności absolwenta ekonomii są przydatne do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych w charakterze specjalisty, na stanowiskach niższego i średniego szczebla kierowniczego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, w agencjach konsultingowych, instytucjach typu non - profit, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Praktyczny wymiar studiów na kierunku to także możliwość przygotowania w ramach zajęć kierunkowych do międzynarodowej certyfikacji kompetencji na poziomie Green Project Management (GPM-b) zapewnionej poprzez akredytowane treści programowe oraz zajęcia prowadzone przez certyfikowanych trenerów. Najważniejsze korzyści jakie daje certyfikacja kompetencji GPM-b to:

  • udokumentowane umiejętności i wiedza w zakresie stosowania zrównoważonych metod w projektach i zarządzaniu projektami,
  • wyróżnianie się spośród zdecydowanej większości kierowników projektów na rynku,
  • otwarcie na nowe możliwości rozwoju kariery zawodowej,
  • wpisanie do międzynarodowego rejestru kierowników projektów certyfikowanych przez GPM Global,
  • potwierdzenie, że rozumiesz wpływ, jaki twoje projekty wywierają na środowisko, społeczeństwo i interesariuszy,
  • uzyskanie międzynarodowego, rozpoznawalnego certyfikatu w jednym z najszybciej rozwijających się obszarów,
  • zwiększenie swojej mobilności zawodowej i możliwości wyboru nawet w obliczu trudnego rynku pracy,
  • zyskanie większej wiarygodności jako ceniony członek międzynarodowej społeczności zarządzającej projektami.

  Partnerem kierunku jest GPM EMEA Sp. z o. o. 

 • Rekomendacje

  Dzięki nowoczesnym metodom kształcenia, zajęciom realizowanym przez ekspertów rynkowych w profesjonalnym laboratorium finansowym (symulującym pracę w dealing roomie), pracy z tutorami oraz uczestnictwie w krajowych i zagranicznych programach stażowych i konkursach (np. konkurs CFA Institute Research Challenge), Akademia WSB  umożliwia zdobycie profesjonalnych kompetencji. Realizowane w AWSB specjalności: ekonomia menedżerska, analityk rynku finansowego, rachunkowość i podatki czy finanse przedsiębiorstwa stanowią dla studentów szansę nie tylko na zdobycie oczekiwanych na rynku kompetencji, ale i możliwości nawiązania cennych kontaktów oraz wypromowania własnej osoby na rynku pracy. Jako ekspert rynków finansowych, po zapoznaniu się z programem kształcenia, gorąco rekomenduję studia z zakresu ekonomii i finansów w Akademii WSB.  

  Marek Zuber
  ekonomista, inwestor, analityk rynków finansowych

 • Opłaty

  Ekonomia  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł   280 zł* 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.