A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

PEDAGOGIKA - STUDIA I STOPNIA | GLIWICE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

 • Czego się nauczysz?

  Kształcenie na studiach I stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone jest w oparciu o standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz.U. 2019 poz. 1450) – załącznik 3, a w szczególności w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga, odpowiedzialnego za rozwój psychofizyczny, wychowanie od najmłodszych lat oraz pełniącego ważne role zawodowe na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.

 • Uczymy praktycznie

  Praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela – specjalisty  w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i wczesnego wspomagania rozwoju na kierunku Pedagogika wyraża się poprzez odpowiednio dobraną kadrę dydaktyczną i szeroką ofertę zajęć specjalistycznych o charakterze praktycznym prezentującymi zagadnienia z zakresu wczesnego rozwoju dziecka, zaburzeń psychoruchowych, dysfunkcji motoryki małej  i dużej, metodyki kuratora sadowego, praktyki penitencjarnej, pomocy społecznej, zarządzania kryzysowego.

 • Program studiów

  Program studiów na kierunku Peagogika o profilu praktycznym, obejmujący moduły zajęć związane  z praktycznym przygotowaniem zawodowym, które służą zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Przygotowany program oraz plan studiów, w oparciu o załącznik 3 standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zawiera moduły zajęć związane z praktycznym przygotowaniem do zawodu nauczyciela – specjalisty w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i wczesnego wspomagania rozwoju. Wśród tych modułów wyróżnia się:

  • Przygotowanie psychologicznopedagogiczne:
   - Ogólne przygotowanie psychologiczne 
   - Ogólne przygotowanie psychologiczne 
  • Przygotowanie  w poszczególnych zakresach pedagogiki specjalnej, w tym w zakresie:
   - Pedagogiki resocjalizacyjnej
   - Wczesnego wspomagania rozwoju
  • Praktyki zawodowe 
 • Rekomendacje

  Realizowany program studiów na kierunku pedagogika został pozytywnie zarekomentowany/oceniony przez:
  - Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, 
  - Kuratorium Oświaty w Katowicach, 
  - Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjnego „Metis”, 
  - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM“ w Katowicach, 
  - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, 
  - Fundację „Elementarz, 
  - przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, 
  - Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, 
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
  oraz
  - specjalistów z zakresu wychowania opieki, diagnozy, wspomagania, terapii pedagogicznej, psychologicznej

 • Opłaty

  Pedagogika  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł    350 zł* 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.