A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

ZARZĄDZANIE - STUDIA I STOPNIA | GLIWICE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

 • Czego się nauczysz?

  Interesuje Cię zarządzanie przedsiębiorstwem albo miastem? Myślisz o swoim rozwoju jako profesjonalny menedżer zarządzający projektami, sprzedażą albo jakością? Widzisz swoją przyszłość w psychologii w biznesie lub w kadrach i płacach w praktyce? A może chcesz być nowoczesnym marketingowcem? Jeśli tak, to kierunek Zarządzanie jest właśnie dla Ciebie.

  Jeśli marzysz o roli menedżera, chcesz zarządzać organizacją, założyć własny biznes, motywować zespół do efektywnej i wydajnej pracy, albo właśnie awansowałeś i chcesz uzupełnić wiedzę, to kierunek Zarządzanie jest stworzony dla Ciebie. W trakcie naszych studiów będziesz mógł:

  • zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych,
  • dowiedzieć się o zasadach funkcjonowania organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych,
  • nauczyć się identyfikować, diagnozować i rozwiązywać problemy w zakresie gospodarowania wszelkimi zasobami: ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami w oparciu o poznane narzędzia i instrumenty zarządzania,
  • podejmować trafne decyzje oraz sprawnie zarządzać procesami i projektami,
  • poznać zasady efektywnej komunikacji, budowania zespołu, a także sztuki negocjacji,
  • dowidzieć się w jaki sposób kierować zespołem, delegować zadania, motywować i zwiększać zaangażowanie pracowników, a także osiągać założone cele.
 • Program studiów

  Wybrane treści programu studiów

  Zarządzanie studia I stopnia (6 semestrów, uzyskiwany tytuł licencjat):

  Treści podstawowe obejmują między innymi grupy zajęć odnoszących się do przedmiotów ekonomicznych, prawnych, społeczno-humanistycznych oraz z zakresu metod ilościowych. Wybrane treści kierunkowe dotyczą z kolei organizacji i zarządzania, w tym do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, marketingu, negocjacji w biznesie czy aspektów finansowych. Specjalistyczne treści obejmuje także grupa praktycznych przedmiotów specjalnościowych dostosowana do aktualnych zagadnień rynkowych. Ponadto program studiów zawiera grupę przedmiotów ogólnouczelnianych, przedmiotów przygotowujących do pisania pracy dyplomowej oraz moduł praktyczny obejmujący szkolenia, praktyki i spotkania z praktykiem.

  Nasz program studiów regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu – w tym z pracodawcami największych firm i instytucji w regionie, w kraju oraz za granicą, dlatego masz pewność, że po ukończeniu kierunku Zarządzanie, zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są gwarancją sukcesu na rynku pracy.

  Regularnie pytamy też studentów ostatnich semestrów, oraz naszych absolwentów co szczególnie im się podobało i nie podobało w programie studiów. Programy studiów konsultujemy też z ekspertami branżowymi i wprowadzamy do nich nowatorskie rozwiązania – zarówno organizacyjne jak i merytoryczne. Poprzez takie działania nie tylko dopasowujemy ofertę dydaktyczną do potrzeb naszych studentów, ale też dajemy im realny wpływ na udział w kształtowaniu programu.

 • Uczymy praktycznie

  Praktyczność oferty kierunku wyraża się przede wszystkim poprzez:

  • dostarczanie użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania przekazywanej przez praktyków biznesu oraz liczne warsztaty i spotkania ze specjalistami,
  • praktyczne specjalności studiów odpowiadające na wyzwania przyszłości, dające przewagę na przyszłym rynku pracy,
  • dostęp do specjalistycznego oprogramowania branżowego oraz do wirtualnych laboratoriów,
  • możliwość udziału w wydarzeniach biznesowych, kongresowych, konferencyjnych, w tym z udziałem partnerów z najbardziej prestiżowych firm i instytucji w kraju i za granicą,
  • możliwość udziału studentów w pracach w ramach realizowanych przez uczelnię projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych, w szczególności w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości,
  • wsparcie w zakresie pozyskiwania i realizacji praktyk zawodowych oraz priorytet dla prac dyplomowych odpowiadających realnym wyzwaniom zarządzania w organizacjach,
  • dostęp do nowoczesnych narzędzi badawczych, w tym do realizacji prac dyplomowych i innych badań,
  • atrakcyjne metody pracy warsztatowej, gry decyzyjne, case studies,
  • możliwość udziału w konkursach biznesowych oraz możliwości uzyskania dodatkowych certyfikatów branżowych,
  • możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu w zakresie zarządzania projektami IPMA Student 
  • szerokie, dodatkowe możliwości wsparcia psychologicznego, prawnego oraz bogaty system stypendialny.

  Kierunek Zarządzanie I stopnia ma profil praktyczny, w związku z tym ukończenie studiów daje zarówno szanse pracy we własnej firmie jak i możliwość rozwoju zawodowego w wielu działach firmy, na stanowisku niższego i średniego szczebla kierowniczego lub samodzielnego specjalisty, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, agencjach konsultingowych i reklamowych, instytucjach typu non – profit i jednostkach publicznych.

  Praktyczny wymiar studiów na kierunku to także możliwość przygotowania w ramach zajęć kierunkowych do międzynarodowej certyfikacji kompetencji na poziomie Green Project Management (GPM-b) zapewnionej poprzez akredytowane treści programowe oraz zajęcia prowadzone przez certyfikowanych trenerów. Najważniejsze korzyści jakie daje certyfikacja kompetencji GPM-b to:

  • udokumentowane umiejętności i wiedza w zakresie stosowania zrównoważonych metod w projektach i zarządzaniu projektami,
  • wyróżnianie się spośród zdecydowanej większości kierowników projektów na rynku,
  • otwarcie na nowe możliwości rozwoju kariery zawodowej,
  • wpisanie do międzynarodowego rejestru kierowników projektów certyfikowanych przez GPM Global,
  • potwierdzenie, że rozumiesz wpływ, jaki twoje projekty wywierają na środowisko, społeczeństwo i interesariuszy,
  • uzyskanie międzynarodowego, rozpoznawalnego certyfikatu w jednym z najszybciej rozwijających się obszarów,
  • zwiększenie swojej mobilności zawodowej i możliwości wyboru nawet w obliczu trudnego rynku pracy,
  • zyskanie większej wiarygodności jako ceniony członek międzynarodowej społeczności zarządzającej projektami.


  Partnerem kierunku jest GPM EMEA Sp. z o. o. 

 • Rekomendacje

  Absolwent kierunku Zarządzanie dysponuje umiejętnościami pozwalającymi analizować otoczenie przedsiębiorstwa, w szczególności środowisko rynkowe i konkurencyjne firmy, profesjonalnie zarządzać zasobami wewnętrznymi i planować strategie marketingowe, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. W kwestii zarządzania projektami, posiada kompetencje do planowania, organizowania, realizacji i kontroli projektów. Dzięki poznanym metodom, technikom i nowoczesnym narzędziom informatycznym do zarządzania projektami, jest gotowy samodzielnie lub w zespole pracować nad realizacją określonego projektu.

  dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

 • Opłaty

  Zarządzanie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł    350 zł* 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.