Data

24.04.2023

Wizyta studyjna oraz międzynarodowe spotkanie projektowe w Uniwersytecie w Da Nang w Wietnamie

W dniach 17-21 kwietnia br., w ramach projektu "HEIsCITI - HEIs as Innovative Triggers of Sustainable Development in European Cities in Post Covid-19 era", Akademia WSB jako lider projektu gościła w Uniwersytecie w Da Nang w Wietnamie, gdzie odbyła się wizyta studyjna i pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów projektu.

Podczas pierwszczego dnia spotkań odbyło się uroczyste zapoznanie Partnerów projektu, podczas którego każdy prezentował działałalność swojej organizacji. Kierownik projektu dr Karolina Mucha-Kuś przedstawiła główne założenia projektu oraz efekty, jakie mają zostać wypracowane. Wysłuchano również wystąpienia pani Le Thi ThuHanh – Zatępcy Dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych miasta Da Nang na temat współpracy miasta z prowincjami Laosu. Następnie po oficjalnej części spotkania odbyły się pierwsze w ramach wizyty warsztaty z udziałem partnerów projektu. Kolejne dni owocne były w spotkania, warsztaty i wystąpienia wszystkich uczestników projektu, podczas których ustalane były kwestie merytoryczne, organizacyjne oraz strategiczne projektu.

W ramach wizyty studyjnej partnerzy projektu zostali zaproszeni na University of Sciences end Education – UD gdzie odbyły się spotkania i warsztaty dobrych praktyk współpracy z Laosem i Kambodżą. W trakcie pierwszej sesji zaprezentowano współpracę miedzy uniwersytetem a prowincjami Laosu w uczeniu laoskich studentów. Po wystąpieniu odbyła się dyskusja dotycząca dobrych rozwiązań współpracy transgranicznej. Druga sesja tematyczna dotyczyła roli kampusu Uniwersytetu Da Nang w Kon Tum we współpracy na granicy Wietnam – Laos – Kambodża. Partnerzy projektu mieli również możliwość wysłuchania studentów z Laosu i Kambodży którzy dzięki współpracy Uniwestytetu Da Nang z tymi krajami mogą studiować w Wietnamie oraz rozwijać swoje kompetencje. W trakcie 5 dniowej wizyty udało się zrealizować wszystkie cele tego spotkania oraz przygotowany został plan pracy na najbliższe miesiące.

                                                                          

Projekt Erasmus+ KA220 – Cooperation partnerships in higher education HEIsCITI - HEIs as Innovative Triggers of Sustainable  Development in European Cities in Post Covid-19 era  2022-1-PL01-KA220-HED-000088825 finansowany jest przez Narodową Agencję w ramach środków Unii Europejskiej.