A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA I STOPNIA | GLIWICE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

 • Czego się nauczysz?

  Interesuje Cię rachunkowość i podatki? Myślisz o swoim rozwoju jako profesjonalny analityk rynków finansowych albo widzisz swoją przyszłość związaną z finansami w przedsiębiorstwach lub na rynkach międzynarodowych? Jeśli tak, to kierunek finanse i rachunkowość jest właśnie dla Ciebie.

  Studiując ten kierunek nabędziesz fachową wiedzę z finansów, ryzyka w finansach, rachunkowości finansowej, funkcjonowania instytucji finansowych, w tym banków, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Poznasz także praktyczne aspekty funkcjonowania giełdy papierów wartościowych. Będziesz mógł również poznać funkcjonowanie rynków finansowych w wymiarze międzynarodowym. Nabędziesz także umiejętności:

  • przeprowadzania analiz finansowych podmiotu gospodarczego oraz zaproponowania na tej podstawie kierunków zmian,
  • wyliczania efektywność poszczególnych instrumentów finansowych oraz dokonywania wyboru najbardziej odpowiedniego instrumentu,
  • oceniania skutków finansowych podejmowanych decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawiania ich merytorycznego uzasadnienia.

  Studia przygotowują do pełnienia funkcji samodzielnego księgowego jak również do podjęcia pracy w charakterze samodzielnego specjalisty w instytucjach finansowych (bankach, biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystwach leasingowych, faktoringowych, firmach doradztwa finansowego) oraz w pionach finansów (analiz finansowych, sprawozdawczości finansowej) oraz rachunkowości w podmiotach z branży niefinansowej oraz w jednostkach administracji publicznej. Będziesz również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • Program studiów

  Wybrane treści programu studiów

  Finanse i Rachunkowość - studia I stopnia (6 semestrów, uzyskiwany tytuł licencjat):

  Treści podstawowe obejmują między innymi grupy przedmiotów ekonomicznych, prawnych, społeczno-humanistycznych oraz z zakresu metod ilościowych. Wybrane treści kierunkowe dotyczą między innymi systemu finansowego i jego otoczenia, finansów przedsiębiorstwa i finansów publicznych, rachunkowości finansowej oraz obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Specjalistyczne treści obejmuje także grupa praktycznych przedmiotów specjalnościowych dostosowana do aktualnych oczekiwań rynku w zakresie finansów i rachunkowości. Ponadto program studiów zawiera grupę przedmiotów ogólnouczelnianych, przedmiotów przygotowujących do pisania pracy dyplomowej oraz moduł praktyczny obejmujący szkolenia, praktyki i spotkania z praktykiem.

  Nasz program studiów regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu – w tym z pracodawcami największych firm w regionie i w kraju, dlatego masz pewność, że po ukończeniu kierunku Finanse i Rachunkowość, zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są gwarancją sukcesu na rynku pracy.

  Regularnie pytamy też studentów ostatnich semestrów, oraz naszych absolwentów co szczególnie im się podobało i nie podobało w programie studiów. Programy studiów konsultujemy też z ekspertami branżowymi i wprowadzamy do nich nowatorskie rozwiązania – zarówno organizacyjne jak i merytoryczne. Poprzez takie działania nie tylko dopasowujemy ofertę dydaktyczną do potrzeb naszych studentów, ale też dajemy im realny wpływ na udział w kształtowaniu programu.

 • Uczymy praktycznie

  Praktyczność oferty kierunku wyraża się przede wszystkim poprzez:

  • dostarczanie użytecznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości przekazywanej przez praktyków biznesu oraz liczne warsztaty i spotkania ze specjalistami np. księgowymi, dyrektorami finansowymi, biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, menedżerami bankowymi itp.,
  • praktyczne specjalności studiów odpowiadające na wyzwania przyszłości, dające przewagę na przyszłym rynku pracy,
  • dostęp do specjalistycznego oprogramowania branżowego oraz do wirtualnych laboratoriów i symulatora trading roomu,
  • możliwość udziału w wydarzeniach biznesowych, kongresowych, konferencyjnych, w tym z udziałem partnerów z najbardziej prestiżowych firm i instytucji w kraju i za granicą,
  • możliwość udziału studentów w pracach w ramach realizowanych przez uczelnię projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych,
  • wsparcie w zakresie pozyskiwania i realizacji praktyk zawodowych oraz priorytet dla prac dyplomowych odpowiadających realnym wyzwaniom z zakresu finansów i rachunkowości  w wybranych organizacjach,
  • dostęp do nowoczesnych narzędzi badawczych, w tym do realizacji prac dyplomowych i innych badań,
  • możliwość udziału w konkursach oraz możliwości uzyskania dodatkowych certyfikatów branżowych,
  • szerokie, dodatkowe możliwości wsparcia psychologicznego, prawnego oraz bogaty system stypendialny.
    

  Kierunek Finanse i rachunkowość ma profil praktyczny i w związku z tym studia rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej między innymi w charakterze specjalisty w dziedzinie finansów, rachunkowości i rozliczeń podatkowych lub prowadzenie specjalistycznej działalności gospodarczej na własny rachunek.

  Praktyczny wymiar studiów na kierunku to także możliwość przygotowania w ramach zajęć kierunkowych do międzynarodowej certyfikacji kompetencji na poziomie Green Project Management (GPM-b) zapewnionej poprzez akredytowane treści programowe oraz zajęcia prowadzone przez certyfikowanych trenerów. Najważniejsze korzyści jakie daje certyfikacja kompetencji GPM-b to:

  • udokumentowane umiejętności i wiedza w zakresie stosowania zrównoważonych metod w projektach i zarządzaniu projektami,
  • wyróżnianie się spośród zdecydowanej większości kierowników projektów na rynku,
  • otwarcie na nowe możliwości rozwoju kariery zawodowej,
  • wpisanie do międzynarodowego rejestru kierowników projektów certyfikowanych przez GPM Global,
  • potwierdzenie, że rozumiesz wpływ, jaki twoje projekty wywierają na środowisko, społeczeństwo i interesariuszy,
  • uzyskanie międzynarodowego, rozpoznawalnego certyfikatu w jednym z najszybciej rozwijających się obszarów,
  • zwiększenie swojej mobilności zawodowej i możliwości wyboru nawet w obliczu trudnego rynku pracy,
  • zyskanie większej wiarygodności jako ceniony członek międzynarodowej społeczności zarządzającej projektami.


  Partnerem kierunku jest GPM EMEA Sp. z o. o. 

 • Rekomendacje

  Dzięki nowoczesnym metodom kształcenia, zajęciom realizowanym przez ekspertów rynkowych w profesjonalnym laboratorium finansowym (symulującym pracę w dealing roomie), pracy z tutorami oraz uczestnictwie w krajowych i zagranicznych programach stażowych i konkursach (np. konkurs CFA Institute Research Challenge), Akademia WSB  umożliwia zdobycie profesjonalnych kompetencji. Realizowane w AWSB specjalności: ekonomia menedżerska, analityk rynku finansowego, rachunkowość i podatki czy finanse przedsiębiorstwa stanowią dla studentów szansę nie tylko na zdobycie oczekiwanych na rynku kompetencji, ale i możliwości nawiązania cennych kontaktów oraz wypromowania własnej osoby na rynku pracy. Jako ekspert rynków finansowych, po zapoznaniu się z programem kształcenia, gorąco rekomenduję studia z zakresu ekonomii i finansów w Akademii WSB.  

  Marek Zuber
  ekonomista, inwestor, analityk rynków finansowych

 • Opłaty

  Finanse i rachunkowość  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł   280 zł* 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.