Studia I, II stopnia

Rozpoczynając studia I lub II stopnia w Akademii WSB możesz skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek i promocji. Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie!

 

Bonifikaty Wpisowe Bonifikata Łączna bonifikata
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i policealnych – na podstawie podpisanych umów o współpracy z Akademią WSB. 0 zł
400 zł
do
420 zł
do
820 zł
Osoby, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest obecnie studentem lub słuchaczem Akademii WSB, bądź jednocześnie podejmują naukę 0 zł
400 zł
do
420 zł 
do
820 zł 
Dzieci absolwentów Akademii WSB (należy przedstawić dyplom ukonczenia studiów lub świadectwo studiów podyplomowych rodzica). 0 zł
400 zł
do
420 zł 
do
820 zł 
Pracownicy służb mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne) – należy przedstawić stosowny dokument. 0 zł
400 zł
do
420 zł 
do
820 zł 
Osoby rozpoczynające studia I-go stopnia w wieku 45 lat i więcej. 0 zł
400 zł
do
420 zł 
do
820 zł 


IM WCZEŚNIEJ, TYM TANIEJ

200 zł - dla osób, które zarejestrują się online i złożą komplet dokumentów do 31 stycznia 2023 r. 

BONIFIKATA SPECJALNA "TURBO" 

100 zł - dla osób, które zarejestrują się online i złożą komplet dokumentów w ciągu 7 dni od dnia rejestracji. (Bonifikata obowiązuje do 15  stycznia 2023 r. i sumowana jest z aktualnie obowiązującą bonifkatą "im wcześniej, tym taniej").

STUDIA ZAOCZNE/NIESTACJONARNE

Bonifikata dla kandydatów na studia I stopnia niestacjonarne/zaoczne

Zarejestruj się na studia I stopnia w trybie zaocznym/niestacjonarnym do 31 grudnia 2022 r. i skorzystaj ze zniżki w wysokości do 820 zł (wpisowe gratis + zniżka na V ratę czesnego standardowo płatną do 5 stycznia 2023 r.)

 

  • STUDIA MAGISTERSKIE

    Bonifikata specjalna - 200 zł/miesięcznie na studiach II stopnia magisterskich

    W wyniku udzielenia w/w bonifikaty, czesne za I semestr w okresie od 5 lutego 2023 r. do 5 czerwca 2023 r. wynosi 1000 zł, płatne jednorazowo bądź w systemie płatności miesięcznych.

    Bonifikata specjalna dla absolwentów Akademii WSB studiów I-go stopnia, kontynuujących naukę na studiach II-go stopnia - od 100 zł/miesięcznie na studia magisterskie II stopnia 

    W wyniku udzielenia w/w bonifikaty, czesne za I semestr w okresie od 5 lutego 2023 r. do 5 czerwca 2023 r. wynosi 800 zł, płatne jednorazowo bądź w systemie płatności miesięcznych.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji