Kontakt

dr Ewa Siudyka
e-mail: esiudyka@wsb.edu.pl
Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich na kierunku Zarządzanie

dr Tomasz Grad
e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
Pełnomocnik Rektora ds. praktyk słuchaczy studiów podyplomowych

Praktyki studenckie | Żywiec

 • PRAKTYKI NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, LICENCJAT (6 SEMESTRÓW)

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka
  e-mail: esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72 (W DNIACH I GODZINACH DYŻURÓW)

  Dyżury w marcu 2023

  środa   od godz.    10:00 do 13:00
  czwartki od godz.     13.00 do 18:00
  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  Konsultacje na Teams:

  Poniedziałki: 9.30 - 11.00

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEzMmM4NzMtMzk2Zi00ZDg1LTg0NjMtMTk5MjE1Y2MzYmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d

  Środa: 12.00 -13.30 

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUwZDliNzItZWQ5Zi00MTk3LWFmYzEtY2ZhODczMGQ0YTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d


  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - zatwierdzenia przez pełnomocnika:(można czytelne PDF wysłać mailowo)

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony 
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

   

 • PRAKTYKI NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, MAGISTER (3 i 4 SEMESTRY)

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka
  e-mail: esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72 (W DNIACH I GODZINACH DYŻURÓW)

  Dyżury w marcu 2023

  środa   od godz.    10:00 do 13:00
  czwartki od godz.     13.00 do 18:00
  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  Konsultacje na Teams:

  Poniedziałki: 9.30 - 11.00

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEzMmM4NzMtMzk2Zi00ZDg1LTg0NjMtMTk5MjE1Y2MzYmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d

  Środa: 12.00 -13.30 

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUwZDliNzItZWQ5Zi00MTk3LWFmYzEtY2ZhODczMGQ0YTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d


  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - zatwierdzenia przez pełnomocnika:(można czytelne PDF wysłać mailowo)

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony 
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

   

 • Studia podyplomowe

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich dla słuchaczy studiów podyplomowych
  dr n. zdr. Tomasz Grad
  e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295 93 70

  TERMINY DYŻURÓW: ( przewa wakacyjna od 15.07.2021 do 15.08.2021)

  Dyżury stacjonarne (pok. 212): 

  29.06.2021 - wtorek - 14.30 - 16.30

  01.07.2021 - czwartek - 13.30 - 15.30

  06.07.2021 - wtorek - 15.00 - 17.00

  08.07.2021 - czwartek - 13.30 - 15.30

  14.07.2021 - wtorek - 13.30 - 15.30

  16.08.2021 - poniedziałek - 13.30 - 15.30

  Dyżury online:( dyżur pod adresem mailowym w czasie rzeczywistym)

  19.08.2021 - czwartek - konsultacje online 13.30 - 14.30( mailowo)

  AKTUALNOŚĆ: 

  Dokumenty składamy wyłącznie w formie papierowej - osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej.

  Wykaz instytucji i placówek, w których można realizować praktyki w okresie pandemii( instytucje które zadeklarowały przyjęcie studentów) , znajduje się w plikach do pobrania.

  Przed rozpoczęciem prtaktyki należy złożyć do podpisu następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
  • dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki x 2 w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
  • obowiązek informacyjny RODO

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji