A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

10.10.2022

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 Wydziału Zamiejscowego w Żywcu

W sobotę 8 października w Wydziale Zamiejscowym w Żywcu Akademii WSB, w Sali Koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Żywcu i Samorządowej Szkole Muzycznej II stopnia w Żywcu, zainaugurowano Nowy Rok Akademicki 2022/2023. Uroczystości przewodniczyła JM Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

11 Inauguracja Roku Akademickiego w Wydziale Zamiejscowym w Żywcu Akademii WSB, rozpoczęła się wykonaniem hymnu Gaudeamus Igitur. Podczas uroczystości nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie. 

W swoim przemówieniu JM Rektor dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB nawiązała do wybitnych osiągnięć Akademii WSB w roku poprzednim oraz do strategii Uczelni, która wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Z okazji uroczystości, na ręce JM Rektor spłynęły liczne laudacje okolicznościowe, w tym od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Andrzeja Dudy. Swoje słowo do społeczności Akademii WSB wygłosił  Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - Pan Grzegorz Puda, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Pani Małgorzata Pępek, Pan Kazimierz Matuszny, Pan Mirosław Suchoń, Starosta Żywiecki - Pan Andrzej Kalata oraz Burmistrz Miasta Żywiec - Pan Antoni Szlagor.

Najważniejszym momentem Inauguracji Roku Akademickiego był Akt Immatrykulacji, który poprowadziła JM Rektor dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB oraz Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB - Mam ogromną przyjemność i zaszczyt powitać Was w gronie społeczności akademickiej AWSB. Dzisiejszy dzień z pewnością jest jednym z najważniejszych w Waszym życiu. Otwierają się przed Wami nieskończone możliwości realizacji zainteresowań naukowych, aktywności  oraz pasji. Działajcie w Samorządzie Studenckim, Kołach Naukowych, Akademickim Związku Sportowym, życzę Wam powodzenia i wielu radości.

Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Wyróżnienie „Lidera Roku”, otrzymała Wiktoria Kolano - absolwentka studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe - Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Akademii WSB oraz Przewodnicząca Międzynarodowego Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Save the World". Laureatami tej prestiżowej nagrody są absolwenci, którzy uzyskali w trakcie wszystkich lat studiów najwyższe średnie ocen, a także wyróżnili się aktywną i znaczącą działalnością naukową, społeczną, kulturalną na rzecz społeczności akademickiej. Za osiągnięcia dydaktyczne oraz współpracę i zaangażowanie w inicjatywy realizowane przez Wydział Zamiejscowy w Żywcu Akademii WSB  wyróżnienia otrzymali wykładowcy i studenci.

Wykład inauguracyjny pt. „Globalna inteligencja” wygłosił prof. Marcin Lis – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB.

Uroczystość uświetnił swoim śpiewem Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod dyrekcją Pani Natalii Łukaszewicz-Charabin.