Kierunek

TUS TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH | Cieszyn

Koszt szkolenia: 490 zł 
Dla Słuchaczy i Absolwentów Akademii WSB 50 zł bonifikaty - 440 zł

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Akademia WSB zaprasza na szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych" 

Najbliższy ermin szkolenia: 

25-26 wrześnie 2023 (dwa dni szkoleniowe)
w godzinach 15.30-21.00

Zapisy i wpłaty do:

21 września  2023. Po upływie tego terminu zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny. 

Koszt szkolenia: 

Koszt szkolenia: 490 zł 
Dla Słuchaczy i Absolwentów Akademii WSB 50 zł bonifikaty

Miejsce szkolenia: 

Akademia WSB, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, sala 105-106

25 września 2023 -  15.30- 21:00
26 września 2023 -  15.30- 21:00

Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do tworzenia programów i prowadzenia zajęć treningów umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej, z osobami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, z zaburzeniami zachowania. Szkolenie prowadzone jest w wykorzystaniem różnym form i metod, m.in.: wykładu, ćwiczeń praktycznych indywidualnych i grupowych, analizy przypadków, dyskusji. Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym.

 • Uczestnicy:

  Adresatami szkolenia są nauczyciele zatrudnieni w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, psychologowie, pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci, terapeuci SI, logopedzi oraz wszystkie osoby pracujące z dziećmi i pragnące poszerzyć własny warsztat pracy.

 • Cele szkolenia:

  Przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z  dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej, z osobami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, z zaburzeniami zachowania - zapoznanie z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina,  - zapoznanie z zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć.

 • Atuty szkolenia:

  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • zajęcia w formie wykładów i prezentacji, połączonych z ćwiczeniami praktycznymi
  • zajęcia prowadzone przez terapeutę i trenera TUS SST z wieloletnim doświadczeniem
  • nabycie umiejętności prowadzenia treningu umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
  • tematyka szkolenia zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2006, poz. 943) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2014, poz. 1752)
 • Efekty szkolenia:

  Uczestnik:

  • zna różne metody nauczania umiejętności społecznych
  • potrafi planować zajęcia TUS-u
  • organizuje i prowadzi trening dla różnych grup wiekowych
  • zna strategie rozwijania umiejętności społecznych
  • dostosowuje strategie postępowań do zachować niepożądanych w trakcie treningu
  • zna założenia pracy grupowej wg. A. Goldsteina, zasady tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć
  • tworzy programy i prowadzi treningi umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej, z osobami ze spektrum  autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, z
  • zaburzeniami zachowania
  • stosuje różne formy, metody i techniki stymulujące szeroko pojęty rozwój społeczny
  • potrafi współpracować i komunikować się z podopiecznym oraz jego rodzimą
 • Opłaty:

  Koszt szkolenia: 490 zł 
  Dla Słuchaczy i Absolwentów Akademii WSB 50 zł bonifikaty

  Dane do płatności
  Akademia WSB
  Ul. Cieplaka 1c
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza
  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

  w tytule: Trening Umiejętności Społecznych Cieszyn + nazwisko i imię uczestnika szkolenia.

 • Program szkolenia:

  1. Trening umiejętności społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych:
  • kompetencje społecznie – rozważania terminologiczne,
  • cele indywidualne i grupowe.
  1. Podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych - trudności przejawiane przez dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  2. Kompetencje i rola terapeutów prowadzących trening umiejętności społecznych.
  3. Podstawowe założenia treningu umiejętności społecznych wg. Arnolda Goldsteina.
  4. Model kształtowania umiejętności wg. Arnolda Goldsteina.
  5. Ogólne zasady prowadzenia treningu umiejętności społecznych
   • liczba trenerów
   • zasady doboru grupy i dostosowywanie form terapii do potrzeb dzieci
   • częstotliwość sesji
   • czas trwania sesji.
  6. Podstawowe narzędzia treningów umiejętności społecznych.
   Kształtowanie motywacji
   • zasady doboru systemów motywacji
   • pomoce dydaktyczne wykorzystywane w celu wzmacniania instrukcji słownych.
  7. Techniki wykorzystywane w treningu umiejętności społecznych: trening percepcji społecznej.
  8. Trening podejmowania roli innych ludzi.
  9. Trening analizowania sytuacji społecznej.
  10. Komunikacja interpersonalna. Rodzaje komunikacji – werbalna i niewerbalna.
  11. Trening nadawania komunikatów niewerbalnych.
  12. Trening komunikacji werbalnej.
  13. Trening autoprezentacji.
  14. Modelowa struktura sesji treningu umiejętności społecznych - organizacja zajęć.
  15. Warsztat: ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne.
  16. Egzamin.

mgr Marta Ir

wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, terapeuta, pedagog specjalny z długoletnim stażem pracy pedagogicznej, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, trener TUS SST (Treningu Umiejętności Społecznych), Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola "Wesołe Słoneczka" z oddziałami integracyjnymi w Katowicach.

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji