A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Konferencje Naukowe

 • KONFERENCJE I SEMINARIA 2021

  20-24.09.2021 - KONFERENCJA NAUKOWA "INTERNATIONAL CONFERENCE TERRITORIAL AND INTER-ORGANIZATIONAL COOPERATION’2021"


  Organizator:
  WSB University- Research Institute on Territorial and Inter-Organizational Cooperation,

  Współorganizatorzy:
  TEIN Network
  Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Olza w Cieszynie
  Institut Euroschola, Trinec

  Termin: 
  20-24 września 2021 r.

  Miejsce:
  Brenna

  strona www:
  już wkrótce

  10-11.06.2021 - VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "NEW TRENDS IN MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING: REGIONAL, CROSS-BORDER AND GLOBAL PERSPECTIVES”


  Organizator:
  Akademia WSB- Katedra Zarządzania
  Uniwersytet w Żylinie- Instytut Zarządzania
  VŠB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie- Wydział Ekonomii

  Termin: 
  10-11 czerwca 2021 r.

  Miejsce:
  Brenna

  Strona www: New trends in management and production engineering - regional, cross-border and global perspective

   

  VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W INSTYTUCJACH KULTURY"


  Organizator:
  Akademia WSB- Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

  Termin:
  Strona www: Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury

  Miejsce:
  Brenna

   

 • KONFERENCJE I SEMINARIA 2020

  24–25.09.2020 - VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W INSTYTUCJACH KULTURY"

  Organizator:
  Akademia WSB- Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

  Termin:
  24-25 września 2020 r.

  Miejsce:
  Brenna

  23-24.09.2020 - KONFERENCJA NAUKOWA "INTERNATIONAL CONFERENCE TERRITORIAL AND INTER-ORGANIZATIONAL COOPERATION’2020"

  Organizator:
  WSB University-Research Institute on Territorial and Inter-Organizational Cooperation

  Partnerzy:
  Liberec University
  VSB TU Ostrava
  University Mateja Bela Banska Bystrica
  Akademia Europa Nostra

  Termin:
  23-24 września 2020 r.

  Miejsce:
  Brenna

  05.06.2020 - MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ONLINE"NEW TRENDS IN MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING: REGIONAL, CROSS-BORDER AND GLOBAL PERSPECTIVES”

  Organizator:
  Akademia WSB- Katedra Zarządzania
  Uniwersytet w Żylinie- Instytut Zarządzania
  VŠB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie- Wydział Ekonomii

  Termin:
  5 czerwca 2020 r.


  Strona 7th International Scientific Conference New trends in management and production engineering - regional, cross-border and global perspectives

  Miejsce:
  Online

 • KONFERENCJE I SEMINARIA 2018

  V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury"


  Organizator: Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie.
  Termin: wrzesień 2018
  Miejsce: Cieszyn


  IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna 


  Organizatorzy: 
  Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszyni, Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, 
  Termin: kwiecień 2018
  Miejsce: Cieszyn


  5th International Scientific Conference New Trends In Management And Production Engineering - Regional, Cross-Border And Global Perspectives


  Organizatorzy: WSB University, Department of Management and Production Engineering
  University of Žilina, Department of Managerial Theories
  VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics
  Termin: 7-8 czerwca 2018 r.
  Strona www: 5th International Scientific Conference New trends in management and production engineering - regional, cross-border and global perspectives
  Miejsce: Brenna

   

  15-16.11.2018 - MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA REZULTATY PRACY PROJEKTU ERASMUS+


  Organizatorzy: 
  Akademia WSB
  Erasmus+

  Termin: 15 - 16 listopada 2018 r.

  Miejsce: Cieszyn

   

  18.05.2018 - II POLSKO-CZESKI PANEL TRANSGRANICZNY: ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONĄ ENERGIĄ

  Organizatorzy:
  Akademia WSB
  Vysoka Skola Banska TU Ostrava
  TRIANON Czeski Cieszyn
  Miasto Cieszyn
  Miasto Czeski Cieszyn
  Energetyka Cieszyńska
  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA

  Termin: 18 maja 2018 r.

  Miejsce:
  Cieszyn

  Sympozjum Naukowe "Współczesne spojrzenie na bezpieczeństwo. Wymiar lokalny

  Organizatorzy: 
   
  28 listopada 2018 w Ustroniu
  Organizator:  Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w Cieszynie Akademii WSB 
  przy współudziale Śląskiego Szpitala Reumatologii w Ustroniu, Miasta Ustroń oraz Szkoły Policji w Katowicach.

  Termin: 28 listopada 2018 r.
  Relacja: Sympozjum Naukowe "Współczesne spojrzenie na bezpieczeństwo. Wymiar lokalny

  Miejsce: Ustroń

   

 • KONFERENCJE I SEMINARIA 2017

  III Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna  „Mowa a zaburzenia przetwarzania sensorycznego”


  Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszyni, Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Słoneczna Kraina w Jaworzynce
  Termin: 25.04.2017 r
  Miejsce: Cieszyn


  4th International Scientific Conference New Trends In Management And Production Engineering - Regional, Cross-Border And Global Perspectives


  Organizatorzy: University of Dąbrowa Górnicza, Department of Management and Production Engineering
  University of Žilina, Department of Managerial Theories
  VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics
  Termin: 1-2 czerwca 2017 r.
  Strona www: 4th International Scientific Conference New trends in management and production engineering - regional, cross-border and global perspectives
  Miejsce: Cieszyn


  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury"


  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie.
  Termin: 14-15.09.2017
  Relacja: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury
  Miejsce: Cieszyn

   

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo lokalne obszarów przygranicznych w kontekście współczesnych zagrożeń"

  ORGANIZATOR:

  Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej


  WSPÓŁORGANIZATORZY:

  Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
  Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
  Instytut Zarządzania Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Katedra Bezpieczeństwa Społecznego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu


  Termin: 10.11.2017
  Relacja: www

  Miejsce: Cieszyn

  Panel Energetyczny w ramach projektu: Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę

  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie.
  Termin:  2.06.2017 
  Relacja: Panel energetyczny 
  Miejsce: Cieszyn

 • KONFERENCJE I SEMINARIA 2016

  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Internet w Społeczeństwie Informacyjnym"


  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii w Warszawie
  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach
  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
  Termin: 22-23 września 2016 r.
  Miejsce: Cieszyn


  3nd International Scientific Conference New Trends In Management And Production Engineering - Regional, Cross-Border And Global Perspectives


  Organizatorzy: University of Dąbrowa Górnicza, Department of Management and Production Engineering
  University of Žilina, Department of Managerial Theories
  VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics
  Termin: 2-3 czerwca 2016 r.
  Strona www: 3rd International Scientific Conference New trends in management and production engineering - regional, cross-border and global perspectives
  Miejsce:Cieszyn


  Seminarium Naukowe pt. „Śląsk Cieszyński – małe ojczyzny i ich losy”


  Organizator: Laboratorium Analiz Społecznych i Marketingowych, Towarzystwo Miłośników Rudzicy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  Termin: 21 maja 2016 r.
  Miejsce: Jasienica