Data

14.11.2017

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury

W dniach 23 i 24 października w Cieszynie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury. Cieszyn już po raz drugi stał się miejscem spotkania przedstawicieli środowiska zarówno naukowego, jak i biznesowego: pracowników naukowo-dydaktycznych, menedżerów kultury, osoby zatrudnione w instytucjach kultury, animatorów kultury.


IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury


Partnerzy

Cieszyn Znalezione obrazy dla zapytania Mokate PZKO
     
Znalezione obrazy dla zapytania Zamek Cieszyn  


      

Program

 

Dzień I – 26.10.2017 r. (Zamek Cieszyn, 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3, główna sala konferencyjna)

8:30 – 9:00  Rejestracja uczestników konferencji

9:00 – 9:20 Rozpoczęcie konferencji
(Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr Ł. Wróblewski, Burmistrz R. Macura, Prezes PZKO J. Ryłko)

Sesja plenarna I
(Przewodniczący sesji – prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Sroka)
  
9:20 – 9:35
prof. nadzw dr hab. Rafał Kasprzak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Budowanie zaangażowania zwiedzających instytucje kultury. W kierunku rozszerzonej rzeczywistości i gamifikacji

9:35 – 9:50 
dr hab. Magdalena Sobocińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Uczestnictwo w kulturze a procesy nowej konsumpcji i wynikające z tego implikacje dla marketingu instytucji kultury

9:50 – 10:05
doc. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. (Uniwersytet Tomasza Baťi w Zlinie, Czechy)
Slogan jako narzędzie marketingu instytucji kultury

10:05 – 10:20  
dr Katarzyna Walotek-Ściańska (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Wykorzystanie grywalizacji w działaniach marketingowych instytucji kultury

10:20– 10:35 Dyskusja

10:35 – 10:50 Przerwa kawowa

Sesja plenarna II
(Przewodniczący sesji prof. nadzw. dr hab. Rafał Kasprzak)

10:50 – 11:05
prof. dr hab. Zdeněk Mikoláš, dr Andrea Folvarčná, dr Zuzana Wozniaková (Vysoká škola podnikání a práva, Czechy)  
Analia wybrnych ekonomicznych wskaźników instytucji kultury na przykładzie teatrów w Republice Czeskiej


11:05 – 11:20
mgr Joanna Śmietanka (Uniwersytet Wrocławski)
PR i promocja w branży muzycznej – nowoczesne formy budowania marki własnej

11:20 – 11:35 
mgr Patryk Dziurski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Zarządzanie interesariuszami w organizacjach z sektorów kultury

11:35 – 11:50 Dyskusja

11:50 – 12:00
Professor Joanne Scheff-Bernstein (Arts Marketing Insights, USA) in Poland

dr Łukasz Wróblewski (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) 
Zapowiedź warsztatów profesor Joanne Scheff-Bernstein w Polsce

12:00 – 12:30 Lunch

Sesja plenarna III 
(Przewodniczący sesji dr inż. Łukasz Wróblewski)

12:30 – 12:45 
dr Jarosław Legięć (IBD Business School, Warszawa)
Czy człowiek doświadcza współcześnie upadku kultury i jej wartości w środowisku biznesowym?

12:45 – 13:00
dr Mateusz Lewandowski, mgr Aleksandra Dudzik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Źródła finansowania innowacji usługowych w instytucjach kultury

13:00 – 13:15
mgr Wiesław Wasilewski (Uniwersytet Zielonogórski)
Zarządzanie w kulturze czy administrowanie?

13:15 – 13:30 Dyskusja

13:30 – 13:45 Przerwa kawowa

14:00 – 15:00 Zwiedzanie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie

Sesja plenarna IV
(Przewodnicząca sesji dr hab. Magdalena Sobocińska)

15:15 – 15:30
mgr Monika Gubała (Myślenickie Stowarzyszenie Artystów Muzyków)
Tworzenie strategii działalności i rozwoju instytucji kultury w małej aglomeracji miejskiej

15:30 – 15:45
dr Paweł Maciąg (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
Założenia kultury płynnej rzeczywistości

15:45 – 16:00
mgr Regina Bogaczyk (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Strategia marketingowa instytucji kultury na przykładzie Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy“

16:00 – 16:15 Dyskusja

Warsztaty edukacyjne dla menedżerów kultury

Warsztat I 16:15 – 17:45
Prof. nadzw. dr hab. Rafał Kasprzak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Analiza oddziaływania wydarzeń kulturalnych na gospodarkę regionu

Przerwa techniczna  17:45– 18:00

Warsztat II 18:00 – 19:30


dr hab. Magdalena Sobocińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Strony internetowe jako narzędzie marketingu instytucji kultury

Równolegle Warsztat III 18:00 – 19:30 (warsztat w języku czeskim, sala wystawowa na piętrze)
doc. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. (Uniwersytet Tomasza Baťi w Zlinie, Czechy)
Slogan jako narzędzie marketingu instytucji kultury


27.10.2017 (piątek) - sala wykładowa PZKO w Czeskim Cieszynie (Dawna Synagoga Szomre-Szabos w Czeskim Cieszynie, ul. Bożka 16)

Warsztat IV 16:00 – 17:00
dr Katarzyna Walotek-Ściańska (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Zarządzanie komunikacją instytucji kultury w mediach społecznościowych


17:00 – 17:10 Przerwa kawowa


Warsztat V 17:10 – 18:10
dr Joanna Kurowska-Pysz (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Strategia rozwoju kultury w oparciu o współpracę sieciową - krok po kroku

18:10 – 18:20 Przerwa kawowa

Warsztat VI 18:20 – 19:20
dr Łukasz Wróblewski (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Nowe media oraz nowoczesne technologie w procesie budowania długotrwałych relacji instytucji kultury z interesariuszami

Zakończenie warsztatów oraz konferencjiNa stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji