A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Zasady rekrutacji

Aktualnie trwa rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia na semestr zimowy 2024/2025, co oznacza, że studia rozpoczną się od października 2024 r.

Wybór studiów to ważna decyzja życiowa. W dużej mierze zaważy o Twojej przyszłości. To jaką wybierzesz Uczelnię ma ogromne znaczenie. Akademia WSB to najlepszy wybór!

Zgodnie z Uchwałą Senatu Uczelni w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów o przyjęciu na studia decyduje: spełnienie wymogów formalnych - posiadanie świadectwa maturalnego w przypadku studiów I stopnia i dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich w przypadku kandydatów na studia II stopnia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów (świadectwo dojrzałości/dyplom ukończenia studiów I stopnia, podpisane zdjęcie, potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej).

Kandydaci wypełniają online formularz rekrutacyjny. Oferta edukacyjna Uczelni kierowana jest w szczególności do kandydatów zarówno studiów I jak i II stopnia, którzy:

 • wykazują zainteresowanie zagadnieniami związanymi z wybranym kierunkiem studiów,
 • wykazują gotowość ustawicznego dokształcania się,
 • wykazują uzdolnienia i zainteresowania w dziedzinie i dyscyplinie, do których przyporządkowany jest wybrany kierunek studiów.

Od Kandydatów na studia II stopnia wymaga się wykształcenia na poziomie studiów wyższych, zgodnie z art.69 ust.3. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz motywacji do uzyskania kwalifikacji na poziomie studiów magisterskich w zakresie wybranego kierunku studiów.

Kandydat na studia powinien mieć kompetencje cyfrowe w zakresie wykorzystania podstawowych narzędzi do komunikacji online, w szczególności pakietu MS Office oraz MS Teams, korzystania z poczty elektronicznej. Dla studentów, którzy zgłaszają braki kompetencji cyfrowych, Uczelnia organizuje szkolenia uzupełniające w tym zakresie.

 • Krok 2 - Wypełnij formularz online

  1. Po wybraniu odpowiedniego kierunku lub/i specjalności należy kliknąć w ikonę „Zapisz się”

  2. Następnie uzupełniamy podstawowe dane osobowe i kontaktowe oraz zaznaczamy jedną z opcji rejestracji tj. proces zdalny lub dostarczenie dokumentów osobiście.

  Ścieżka online:

  1. Po dokonanej rejestracji otrzymają Państwo maila z dostępem do konta kandydata.

  Link do konta kandydata

  Login to email podany w formularzu.

  Wygeneruj hasło

  2. Po zalogowaniu pierwszym etapem jest uzupełnienie danych osobowych w zakładce „dane osobowe”

  3. Drugim etapem jest wgranie odpowiednich załączników w zakładce: „moje podania”

  Ścieżka tradycyjna:

  1. Poczekaj na kontakt z działu rekrutacji, który podejmujemy do 24h od rejestracji i przedstawiamy Państwu szczegóły zapisu na studia.

  2. Możesz również zadzwonić samodzielnie i umówić się na wizytę w biurze rekrutacji.

   

 • Krok 3 - Wnieś opłaty

  Wnieś opłatę za studia na podstawie wygenerowany przez system Rekrutacji On-line numer konta. Płatności możesz dokonać przelewem, przez PayU lub bezpośrednio w kasie Uczelni. Zakładka z płatnościami znajduje się w „moich podaniach”.

  PAMIĘTAJ!
  Opłaty za studia powinny zostać uregulowane na indywidualny numer konta bankowego, który znajduje się w zakładce „dokonaj opłaty”.

 • Krok 4 - Złóż dokumenty na studia

  Ścieżka online:

  a) Po wypełnieniu danych i wgraniu odpowiednich załączników na portalu kandydata, oczekuj na dokumentacji, która zostanie do ciebie wysłana na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym do 48h.

  b) Dokumentacja będzie zatytułowana „Autenti” a do jej podpisania nie jest konieczne zakładanie konta.

  c) Do podpisania dokumentów będzie Ci potrzebny telefon na który przyjdzie kod, który potwierdzi twoją tożsamość.

  Ścieżka tradycyjna:

  a) Dostarcz do biura rekrutacji w Dąbrowie Górniczej, Cieszynie, Krakowie, Żywcu lub Olkuszu wymagane dokumenty.

  Jakie dokumenty będą potrzebne?

  Studia I stopnia i jednolite magisterskie (licencjat, inżynier, magister)

  • oryginał świadectwa dojrzałości (oryginał zostawisz dla siebie, my zrobimy tylko jego kserokopię)
  • dowód osobisty bądź paszport (do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości),
  • jedno podpisane zdjęcie(35mm x 45mm),
  • potwierdzenie wpłaty kwoty opłaty rekrutacyjnej 107 zł na konto Uczelni.

  Uwaga przyszli studenci kierunku Lekarskiego, Kosmetologii, Ratownictwa medycznego, Fizjoterapii i Pielęgniarstwa! Wymagane jest wykonanie badań lekarskich przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie oraz wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.

  Studia II stopnia (magister)

  • dyplom ukończenia studiów wyższych bądź zaświadczenie o obronie (oryginał zostawisz dla siebie, my zrobimy tylko jego kserokopię)
  • dowód osobisty bądź paszport (w celu potwierdzenia tożsamości),
  • jedno zdjęcie(35mm x 45mm),
  • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej (jeśli jesteś absolwentem Akademii WSB możesz pozostawić swoją obecną legitymację)

  PAMIĘTAJ!

  Aby zostać studentem Akademii WSB konieczne będzie podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

  Wzór umowy - kliknij

  UWAGA! Zapisy na studia dla studentów zagranicznych – prosimy o kontakt z działem International Office tel. 32 295 93 16.

  International Admissions - Click

 • Zalicz swoje doświadczenie zawodowe na poczet praktyk - złóż wniosek przed rozpoczęciem studiów

  Zalicz swoje doświadczenie zawodowe na poczet praktyk - złóż wniosek

  Komu przysługuje prawo złożenia wniosku:

  1)osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia
  magisterskie;
  2) osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  3) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

  Wnioski o uznawalność efektów wraz z wymaganymi załącznikami składane są w terminach do:

  • 15 września w przypadku osób ubiegających się o zaliczenie praktyki zawodowej w semestrze zimowym,
  • 7 lutego w przypadku osób ubiegających się o zaliczenie praktyki zawodowej w semestrze letnim.

  Zapoznaj się z procedurą - plik do pobrania -  i złóż wniosek