A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Międzynarodowa akredytacja IPMA Student

Zarządzanie projektami to perspektywiczna, dynamicznie rozwijająca się dziedzina. Zawód kierownika projektu jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Niemalże w każdej branży funkcjonują przedsiębiorstwa wykazujące zapotrzebowanie na kandydatów posiadających kompetencje w zarządzaniu projektami, którzy są zdolni do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. Certyfikacja IPMA-Student umożliwia studentom i absolwentom potwierdzenie zdobytej w trakcie studiów wiedzy oraz kompetencji w zarządzaniu projektami. Zdobycie certyfikatu IPMA-Student jest kluczem do drzwi otwierających drogę do kariery kierownika projektu i członka zespołu projektowego. Uważam, że IPMA-Student to doskonały wybór i inwestycja w przyszłość, która z pewnością przyniesie wiele korzyści.

 

Tomasz Leśniowski
Prezes International Project Management Association Polska

Więcej
 • Dlaczego powinieneś zainteresować się certyfikacją IPMA-Student?

  Studiujesz w Cieszynie? Masz szansę zdobyć certyfikat IPMA-Student

  Rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, znających podstawowe metody i narzędzia, gotowych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. Zawód kierownika projektu jest aktualnie jednym z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych.

  Polskie uczelnie wyższe dążąc do zapewnienia studentom wiedzy i umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy, elastycznie dostosowują swoje programy nauczania do światowych standardów i umożliwiają studentom, dzięki akredytacji swoich programów nauczania, uzyskanie w ramach studiów profesjonalnych certyfikatów.

  IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób jak i całych organizacji. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

  Poza produktami skierowanymi do kadry managerskiej, IPMA Polska we współpracy z IPMA Young Crew Polska mają w swojej ofercie cały wachlarz produktów adresowanych wprost do studentów – Project Master (konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania projektami), konkursy międzynarodowe, seminaria i warsztaty Young Crew, a także wolontariat pozwalający na zyskanie cennego doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami.

  Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji, kwalifikacji które są uniwersalne, niezależne od branży.

  Uzyskując certyfikat IPMA-Student oraz biorąc udział w konkursach, takich jak Project Master, Global eCollaboration Competition, Project Management Championship oraz wielu innych znacznie poprawisz swoją pozycję na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Jako posiadacz certyfikatu IPMA-Student masz możliwość stać się członkiem międzynarodowej profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA - międzynarodowy networking otwiera przed Tobą globalny rynek pracy.

 • Kto może przystąpić do egzaminu IPMA-Student?

  Dla studentów lub absolwentów Akademii WSB w Cieszynie

  Do egzaminu certyfikacyjnego przystąpić mogą studenci lub absolwenci (nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów akredytowanych przez IPMA Polska oraz wniosą stosowną opłatę na rzecz IPMA Polska.

  Koszt egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student wynosi 300 PLN, czyli mniej niż 25% kosztu najniższego certyfikatu w systemie certyfikacji IPMA 4-L-C, certyfikatu IPMA-D (Certtified Project Management Associate). Dodatkowo, jeśli w ciągu roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student przystąpisz do certyfikacji IPMA-D, uzyskasz upust w cenie egzaminu IPMA-D w wysokości kosztu egzaminu IPMA-Student. W takim przypadku, IPMA-Student będzie bezpłatną formą przygotowania się do certyfikacji IPMA-D

 • Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student

  Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?

  Egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student są organizowane przez Wydziały, które uzyskały akredytację IPMA Polska w zakresie certyfikacji IPMA-Student, bezpośrednio na Wydziałach lub online.

  Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w formie elektronicznej lub pisemnej, składa się ze 104 pytań w formule testu jednokrotnego wyboru (wybór najlepszej spośród czterech opcji odpowiedzi), trwa 100 minut.

  Jeśli potwierdzisz swoje kompetencje w stopniu wymaganym na tym poziomie certyfikacji otrzymasz dwa egzemplarze certyfikatu IPMA-Student w formie elektronicznej, jeden w języku polskim, jeden w angielskim. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje nazwisko zostanie opublikowane w Wykazie Osób Certyfikowanych na portalu www.ipma-student.pl.

 • Jak przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?

  IPMA Polska wraz z akredytowanymi uczelniami oferuje uprawnionym studentom możliwość testowania wiedzy poprzez przystąpienie do quizów testowych oraz egzaminu próbnego IPMA-Student. Na portalu znajdziesz również „Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Literatura (wykaz zalecanej podstawowej literatury)”.