Data

28.11.2018

Sympozjum Naukowe "Współczesne spojrzenie na bezpieczeństwo" | Ustroń 28.11.2018

28 listopada 2018 w Ustroniu odbyło się Sympozjum Naukowe "Współczesne spojrzenie na bezpieczeństwo. Wymiar lokalny". Organizatorem tego naukowego przedsięwzięcia było Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w Cieszynie Akademii WSB przy współudziale Śląskiego Szpitala Reumatologii w Ustroniu, Miasta Ustroń oraz Szkoły Policji w Katowicach.

Wystąpienia

Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał nadinsp. Krzysztof Justyński - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. Z kolei referaty wygłosili: dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH, insp. dr Rafał Kochańczyk, dr Paulina Polko, płk dr Dariusz Trojszczak, podinsp. mgr Grzegorz Matuszek, mgr Dariusz Hybś oraz ks. Tomasz Gwoździewicz.

Przedstawiciele służb mundurowych i samorządu

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz studenci. W spotkaniu uczestniczyła Pani Maria Cieślar - Wicestarosta Cieszyński.

prof. nadzw. dr hab. Robert Socha - inicjator sympozjum

Pomysłodawcą i głównym organizatorem wydarzenia był prof. nadzw. dr hab. Robert Socha – pracownik naukowy Akademii WSB, Dyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w Cieszynie a jednocześnie Komendant Straży Miejskiej w Skoczowie.

Komitet Naukowo-Organizacyjny dziękuję obecnym za przyjęcie zaproszenia i aktywny udział

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji