Data

09.09.2020

Podsumowanie I Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Przedstawiciele ośrodków naukowych i instytucji kultury z Polski i z Czech wzięli udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”. Organizatorem konferencji był Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 

Na dwa dni do Cieszyna przyjechali dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy domów kultury, filharmonii, teatrów, muzeów, członkowie stowarzyszeń oraz przedstawiciele samorządów, środowiska naukowego i biznesowego. Jak podkreślał Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr inż. Łukasz Wróblewski – konferencja to okazja do wymiany doświadczeń.

Przemiany rynkowe, rozwój technologiczny i cywilizacyjny oraz globalizacja konsumpcji  i jej wirtualizacja wywołały istotne zmiany w funkcjonowaniu podmiotów rynkowych takich jak instytucje kultury. Najważniejsza z nich - to prywatyzacja sektora kultury przejawiająca się m.in. w przekazaniu większości publicznych instytucji kultury samorządom. Państwo przestało być jedynym zarządcą i mecenasem kultury, w związku z czym jego udział w finansowaniu tego typu instytucji wyraźnie się zmniejszył, wzrósł natomiast udział innych sektorów - głównie sektora samorządowego, ale również pozarządowego (sektora non profit) i prywatnego – mówił dr inż. Łukasz Wróblewski.

W imieniu władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej uczestników Konferencji przywitała Prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. Cieszy mnie zainteresowanie instytucji kultury tematyką Konferencji – podkreślała prof. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna.

Obserwujemy zmiany w funkcjonowaniu instytucji kultury, a artyści i menedżerowie borykają się z problemami wynikającymi z tych zmian. Zmieniają się potrzeby i preferencje odbiorców wydarzeń kulturalnych. Dziś stają się oni kreatorami rynku – mówiła Prorektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

W uroczystym otwarciu Konferencji uczestniczyły także władze powiatu cieszyńskiego: Starosta Jerzy Nogowczyk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius. Witając uczestników Konferencji i zaproszonych gości Starosta Jerzy Nogowczyk zwrócił uwagę na ponadczasowość poruszanych problemów. Dziękuję za podjęcie tego tematu przez przedstawicieli świata nauki i kultury - dodał. Starosta i Przewodniczący Powiatu Cieszyńskiego wysłuchał również referatów przygotowanych przez uczestników Konferencji.

Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy rozmawiali o tym, co wpływa na działalność instytucji kultury. Wskazywali na globalizację, rozwój mediów społecznościowych oraz zmieniające się potrzeby odbiorców. Zauważamy zmianę ról w kulturze, zaciera się podział na artystę i widza – podkreślali  uczestnicy konferencji.

Jednym z punktów konferencji był panel dyskusyjny „Budujemy widownię instytucji kultury”. Dyskusję, w której wzięli udział Cecylia Gasz-Płońska (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy), Ewelina Ignaszak-Stolarska (Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie), Dawid Orpych (Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej), Ewa Pedrycz-Pijanowska (Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń), Marek Pijanowski (Centrum Kultury Dwór Artusa) oraz Piotr Pluskowski (Cieszyńskie Stowarzyszenie Auto Weteranów), moderował Wiesław Bełz ze Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. Uczestnicy panelu mówili o swoich marzeniach zawodowych i o sposobach ich realizacji.

Dawid Orpych z Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej kładzie nacisk na dobry zespół pracowników i współpracowników. Dla Eweliny Ignaszak-Stolarskiej (Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie) ważne jest, by kultura zmieniała życie ludzi, mogła je ulepszać i miała moc rozwiązywania problemów. Stworzenie miejsca, które pozwoli mieszkańcom spędzać wolny czas oraz lepsza do tego infrastruktura – to z kolei marzenie Cecylii Gasz-Płońskiej, dyrektor Domu Narodowego w Cieszynie. Gość z Torunia Marek Pijanowski chciałby, aby ludzie kultury – artyści, animatorzy kultury i menedżerowie – mówili tym samym językiem. Uczestnicy panelu podzielili się swoimi pomysłami na budowanie widowni. Ewa Pedrycz-Pijanowska (Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń) stara się przywiązywać ludzi do instytucji. Chcemy, by nasza oferta była przygotowywana dla konkretnej grupy i w przypadku uczniów uzupełniała program realizowany w szkołach – mówiła. Przedstawiciele instytucji kultury wykorzystują w swoim działaniu media społecznościowe. Dodatkowo Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej organizuje festiwal, który angażuje do działań kulturalnych przestrzenie, które nie były wcześniej wykorzystywane. Wychodzimy tam gdzie gromadzą się ludzie – podkreślał Dawid Orpych. Markowi Pijanowskiemu zależy natomiast, by mieszkańcy mieli głos w budowaniu programu instytucji, dlatego Centrum Kultury Dwór Artusa nagradza najbardziej aktywnych odbiorców, widzów i fanów. Wszyscy uczestnicy dyskusji mówili o wykorzystaniu w budowaniu widowni swoich ambasadorów, a cieszyński Dom Narodowy szuka widzów także po drugiej stronie Olzy.

Organizatorzy konferencji planują, że będzie ona cykliczna i na stałe wpisze się w harmonogram działań cieszyńskiego Wydziału Zamiejscowego.
Organizator I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Współogranizator:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Patronat honorowy:
Polska Akademia Umiejętności,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Miasto Cieszyn, Śląskie Towarzystwo Marketingowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej

Partnerzy:

Kompania Węglowa S.A. i Bank PKO BP

Sponsorzy

Gmina Jasienica, Energetyka Cieszyńska Spółka z o.o., Lakma i Studio Cmyk

Patronat medialny:

Wydawnictwo PWN, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Marketing i Rynek

Projekt: Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA

Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Partner: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej

Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i z Budżetu Pańśtwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji