Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego patronem Konferencji

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego objęło patronatem honorowym I Międzynarodową Konferencję Naukową „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury” organizowaną przez Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

   „Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie  tego interesującego wydarzenia życzę wielu sukcesów w dążeniu do wyznaczonych celów i osobistej satysfakcji.” – czytamy w liście nadesłanym do Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie z Biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Konferencja  „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury” odbędzie się 15 – 16 listopada 2013 r. Będzie to wydarzenie o charakterze transgranicznym, które ma stanowić forum wymiany wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod, koncepcji i modeli zarządzania, mających obecnie zastosowanie w teorii i praktyce zarządzania instytucjami kultury. Będą poruszane takie tematy jak m.in. metody i techniki badań w instytucjach kultury, planowanie strategiczne, sposoby zarządzania, finansowanie działalności, mecenat i sponsoring w instytucjach kultury.

  Adresatami konferencji są przedstawiciele zarówno środowisk naukowych, jak i biznesowych zainteresowanych tematyką nowoczesnych koncepcji zarządzania w kulturze. W skład rady programowej weszli najwybitniejsi przedstawiciele świata nauki z Polski i Czech, a honorowy patronat sprawują, obok Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, również:

  - Jej Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz,
  - Narodowe Centrum Kultury,
  - Polska Akademia Umiejętności,
  - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
  - Śląskie Towarzystwo Marketingowe,
  - Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury,
  - Polski Związek Kulturalno – Oświatowy,
  - Starosta Powiatu Cieszyńskiego,
  - Burmistrz Cieszyna.

  Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do 31.07.2013.

 • Przygotowania do I Międzynarodowej Konferencji Naukowej

  Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej przygotowuje się do I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”, która odbędzie się w listopadzie.

  Tematyka Konferencji jest bardzo szeroka. Będą omówione zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne z zakresu zarządzania kulturą. Program skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Organizatorzy planują realizację kilku modułów tematycznych. Poruszana będzie tematyka nowoczesnych strategii marketingowych, PR, planowania strategicznego w instytucjach kultury. Nie zabraknie aspektów związanych z finansowaniem działań kulturalnych, czy też mecenatem i sponsoringiem. Dla osób zorientowanych na badania naukowe w sferze kultury zaplanowano moduł dotyczący metod i technik badawczych wykorzystywanych w instytucjach kultury.

  Chcemy, by Konferencja na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naukowych realizowanych na terenie Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu – podkreśla pomysłodawca Konferencji, Dziekan Wydziału dr inż. Łukasz Wróblewski – Spotkanie teoretyków z praktykami wiele wniesie do pracy zarówno jednej, jak i drugiej strony oraz będzie okazją do wymiany doświadczeń i stosowanych praktyk.

  Konferencja ma być forum wymiany wiedzy, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele nie tylko środowiska naukowego, ale również biznesowego, menedżerowie i animatorzy kultury, impresaria,  czy artyści samodzielnie upowszechniający swoją twórczość.

  Przemiany rynkowe, postępująca globalizacja i rozwój technologiczny sprawiają, że znaczące zmiany następują również w kulturze – dodaje Prodziekan Wydziału dr Joanna Łodziana – Grabowska – warto o nich rozmawiać, a najlepsze praktyki wprowadzać w życie. Zależy nam by Konferencja łączyła w sobie teorię z praktyką.

  W Radzie Programowej Konferencji zasiadły najwybitniejsze postaci świata nauki zajmujące się kulturą i marketingiem. Są wśród nich  naukowcy z Polski i z Republiki Czeskiej.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji