Data

03.09.2020

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji – perspektywa regionalna, transgraniczna i globalna"

W dniach 14-15 maja w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji – perspektywa regionalna, transgraniczna i globalna", którą organizowały wspólnie:

  • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, 
  • Katedra Zarządzania Uniwersytetu w Żylinie,
  • Katedra Rozwoju Regionalnego VSB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. 

Konferencja stanowi efekt rozwijającej się dynamicznie współpracy transgranicznej cieszyńskiej Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z czeskimi i słowackimi ośrodkami akademickimi  z pogranicza. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji: dr Joanna Kurowska-Pysz,  dr inż. Katarzyna Reclik, dr inż. Łukasz Wróblewski.  

W Komitecie organizacyjnym Konferencji pracowali: 

dr Joanna Kurowska-Pysz – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego,  
dr inż. Łukasz Wróblewski – Członek Komitetu Organizacyjnego.   

Wydarzenie to służyło wymianie poglądów dotyczących nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania oraz inżynierii produkcji, ze szczególnym odniesieniem do zagadnień innowacyjności i nowoczesnych technologii w przemyśle, społecznej odpowiedzialności biznesu, współpracy międzyorganizacyjnej i transgranicznej, jak również gospodarczo-społecznych aspektów rozwoju regionalnego i lokalnego. 

Ze względu na wysoki standard naukowy, w tym m.in. obecność w Radzie Naukowej Konferencji przedstawicieli uznanych ośrodków naukowych z 11 krajów, jak również pozyskanie do współpracy renomowanych uniwersytetów z Żyliny i Ostrawy – wydarzenie to miało niezwykle prestiżowy charakter.  

2-dniowe obrady odbywały się w 3 sesjach panelowych, zaś wydarzeniem towarzyszącym był panel studencki, podczas którego młodzi naukowcy z cieszyńskiego wydziału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Uniwersytetu w Żylinie i VSB Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie prezentowali swoje referaty. Panel poprowadzili: Dziekani Wydziałów Zamiejscowych WSB w Cieszynie i Olkuszu: dr Andrzej Bubnicki i dr inż. Agnieszka Kurc-Lisiecka zaś za poziom naukowy wystąpień odpowiedzialna była dr inż. Katarzyna Reclik. 

Patronat nad konferencją objęli:

- Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński,
- Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie Anna Olszewska,
- Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Trybuś-Cieślar, wiceprzewodnicząca Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej,
- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Falfus - przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej,
- Wojewoda Śląski Piotr Litwa,
- Polska Akademia Nauk,
- Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Dąbrowie Górniczej,
- Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA w Cieszynie,
- Starosta Cieszyński Janusz Król,
- Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura,
- Euroregion Beskidy,
- Euroregion Śląsk Cieszyński,
- Czesko-Polska Izba Handlowa w Ostrawie,
- Słowacko-Polska Izba Handlowa w Żylinie,
- Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Na konferencji reprezentowane były ośrodki naukowe:

- Akademia Medyczna w Katowicach, 
- Politechnika Częstochowska,
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
- Uniwersytet Śląski w Katowicach,
- Uniwersytet Opolski,
- Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu,
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
- Uniwersytet Mendela w Brnie,
- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
- Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,
- Politechnika Rzeszowska,
- Uniwersytet w Kłajpedzie,
- Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie,
- Politechnika Białostocka,
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
- Uniwersytet Comeniusa w Bratysławie,
- Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku,
- Politechnika Śląska w Gliwicach,
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
- Uniwersytet w Odessie,
- Uniwersytet w Kijowie.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji