Data

27.11.2021

Administering Windows Server - kurs dla studentó

Bezpłatne certyfikowane szkolenie adresowane jest dla studentów 4 ostatnich semestrów studiów I stopnia oraz studentów II stopnia  Akademii WSB Administering Windows Server

Szkolenie:

Administering Windows Server w terminie 27-28.11 i 4-5.12.2021 r.

(szkolenie 4-dniowe obejmujące 40 h dydaktycznych) w godzinach od 8:00 do 16:00 na platformie Teams.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, proszone są o wypełnienie ankiety do poniedziałku 15.11.2021:

Formularz zgłoszeniowy

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie Microsoft.

Na szkoleniu uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami administracji Windows Server, nabędą umiejętności pozwalające na konfigurację i rozwiązywanie problemów dotyczących rozwinięcia nazw, zarządzania użytkownikami i grupami przy wykorzystaniu AD DS i polityk grupowych. Omówione zostaną także aspekty implementacji dostępu zdalnego takie jak DirectAccess, VPN, serwer proxy aplikacji webowych, zagadnienia implementacji polityk sieciowych, zabezpieczania dostępu do sieci i danych, wdrażania i utrzymywania obrazów serwera jak również zarządzania aktualizacjami i monitorowania środowiska Windows Server.

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną przygotowani do egzaminu Administering Windows Server, do którego otrzymają dostęp i są zobligowani przystąpić.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I.

W załączeniu przesyłam Regulamin nr 4 dla projektu „Excellence in Education – Kompleksowy Program rozwoju Akademii WSB”.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji