Data

03.07.2023

Gala Akademicka dla absolwentów studiów I i II stopnia w Cieszynie | 3.07.2023

Gala Akademicka dla absolwentów studiów I i II stopnia w Akademii WSB w Cieszynie już za nami. Blisko 230 osób świętowało wspólnie zakończenie studiów i zdobycie tytułów licencjata, inżyniera i magistra. Podczas uroczystości, która odbyła się 3 lipca 2023 r. dyplomy odbierali absolwenci kierunków Zarzadzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Studia menedżerskie i Bezpieczeństwo narodowe.

Wyróżnienia

W każdym roku akademickim na wniosek promotorów Rektor Akademii WSB przyznaje absolwentom wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe oraz wyniki w nauce. W roku akademickim 2022/2023 wyróżnienia otrzymało 30 absolwentów, którzy otrzymali dyplomy z wyróżnieniem z rąk prodziekanów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie dr inż. Adama Żabki i mgr Reginy Bogaczyk oraz zastępcy Burmistrza Cieszyna Krzysztofa Kasztury. Gratulacje najlepszym absolwentom składali licznie obecni na uroczystości promotorzy prac dyplomowych.

Wyróżnienia dla najlepszych absolwentów, którzy w toku studiów uzyskali najwyższe średnie ocen oraz są autorami wysokiej jakości prac dyplomowych:

 • mgr Katarzyna Kowol wyróżniona za pracę dyplomową pt: „Zarządzanie procesem magazynowania od strefy przyjęć do strefy wydań według metody Kaizen w przedsiębiorstwie produkującym elementy podwozia samochodowego” napisanej pod kierunkiem dr Jarosława Legięcia na kierunku Zarządzanie.
 • mgr Bożena Wawrzyczek wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej pt.: „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w powiecie cieszyńskim w latach 2017 - 2021” napisanej pod kierunkiem dra  Dariusza Szydłowskiego na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.
 • mgr Faustyna Kura wyróżniona za pracę dyplomową pt.: „Kultura organizacyjna i jej wpływ na rozwój organizacji na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.” napisanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Dzieńdziory na kierunku Zarządzanie.
 • mgr Karolina Lipka wyróżniona za pracę dyplomową pt.: „Rola i zadania Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” napisanej pod kierunkiem dr Dariusza Trojszczaka na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.
 • inż. Damian Zajonc wyróżniony za pracę dyplomową pt.: „Analiza i ocena ryzyk i szans jazdy autonomicznej w transporcie samochodowym napisanej pod kierunkiem dr inż. Anny Wnuk na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Lic. Małgorzata Koprowska wyróżniona za pracę dyplomową pt.:  „Działania administracji publicznej w aspekcie bezpieczeństwa na podstawie gminy Strumień” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Sochy na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

 

Wyróżnienia za najwyższą średnią ocen uzyskanych w toku studiów I i II stopnia

 • mgr Marlena Jureczko - ze średnią 4,96 na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie
 • lic. Justyna Perzyńska – ze średnią 4,88 na studiach I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
 • lic. Elżbieta Zacny – ze średnią 4,88  na studiach  I stopnia na kierunku Studia Menedżerskie

 

Wyróżnienia dla autorów najlepszych prac dyplomowych odebrali:

 • mgr Kamil Białończyk wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej pt: „ Miejsce i rola kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, napisanej pod kierunkiem dr Dariusza Trojszczaka na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
 • mgr Gabriela Żerdka wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej pt.: „Rola i zadania organów administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie powiatu cieszyńskiego”, napisanej pod kierunkiem dra Dariusza Trojszczaka na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
 • mgr Dawid Obstarczyk wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej pt.: "Rola i zadania Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych na przykładzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu", napisanej pod kierunkiem dra Dariusza Trojszczaka na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
 • mgr Ewelina Cieślar wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej pt: „Kompetencje menedżerskie w ujęciu różnic pokoleniowych na przykładzie firmy Trafin Oil PL Sp. z o.o.”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Dzieńdziory na kierunku Zarządzanie
 • mgr Szymon Głowiak wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej pt.: „Konflikty w organizacji i strategie ich rozwiązywania”, napisanej pod kierunkiem dr Jolanty Kotelskiej na kierunku Zarządzanie
 • mgr Oliwia Klima wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej pt.: „Diagnozowanie systemu motywacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego” napisanej pod kierunkiem dr Jolanty Kotelskiej na kierunku Zarządzanie
 • mgr Patrycja Tomosz wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej pt.: „ Diagnozowanie czynników motywacyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjno- usługowym” napisanej pod kierunkiem dr Jolanty Kotelskiej na kierunku Zarządzanie
 • mgr Kamil Pieszka wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej pt.: „ Proces kontroli z wykorzystaniem metod i narzędzi zarządzania jakością, jako instrumenty do ograniczenia marnotrawstwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym działającym w branży górniczej, gazowniczej oraz oświetlenia przemysłowego z terenu Górnego Śląska” napisanej pod kierunkiem dra Jarosława Legięcia na kierunku Zarządzanie
 • mgr Kacper Polak wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej pt.: „DMAIC jako narzędzie sprawnego działania projektów Six Sigma zakresu Lean Manufacturing na przykładzie przedsiębiorstwa PPG Cieszyn S.A.” napisanej pod kierunkiem dra Jarosława Legięcia  na kierunku Zarządzanie
 • mgr Mariusz Grabczak wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej pt.: „Elementy Lean Manufacturing jako proces optymalizacji wspierający mapowanie strumienia wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży automotive produkującego zawory silnikowe” napisanej pod kierunkiem dra Jarosława Legięcia  na kierunku Zarządzanie
 • mgr Natalia Dziwoki wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej pt.: „Zastosowanie cyklu PDCA jako narzędzia Lean management w celu udoskonalenia i standaryzacji pracy w koncepcji Kaizen w produkcji części kokpitu z tworzyw sztucznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży automotive” napisanej pod kierunkiem dra Jarosława Legięcia  na kierunku Zarządzanie
 • mgr Karolina Wantulok wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej pt.: „Zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing do redukcji marnotrawstwa w procesie produkcyjnym regenerowanej części samochodowej dla przedsiębiorstwa z branży automotive z powiatu bielskiego” napisanej pod kierunkiem dra Jarosława Legięcia  na kierunku Zarządzanie
 • mgr Elżbieta Kopaszewska wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej pt.: „Total Quality Management jako strategia sprawnego działania metodą Lean Management w środowisku klienta wewnętrznego na przykładzie przedsiębiorstwa branży kolejowej” napisanej pod kierunkiem dra Jarosława Legięcia  na kierunku Zarządzanie
 • mgr Tomasz Mitręga wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej pt.: „Zarządzanie procesami magazynowania z wykorzystaniem strategii Just In Time na przykładzie projektu symulacyjnego magazynu przedprodukcyjnego wykonanego przez firmę FlexSim InterMarium Sp. z o.o. dla przedsiębiorstwa produkcyjnego branży automotive” napisanej pod kierunkiem dra Jarosława Legięcia  na kierunku Zarządzanie
 • inż. Dawid Słoński wyróżnienie pracy dyplomowej inżynierskiej pt.: „Optymalizacja rozłożenia podpór wraz z warstwą klejową w branży kolejowej na podstawie podłogi z kompozytu nest aluboard 18g2 w firmie Nestfoam”, napisanej pod kierunkiem dr inż. Anny Wnuk na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • inż. Rafał Wójcicki wyróżnienie pracy dyplomowej inżynierskiej pt.: „Optymalizacja przepływu materiału oraz informacji przy użyciu metodologii Lean Six Sigma DMAIC w Centrum Inżynieryjnym firmy ZF Automotive” napisanej pod kierunkiem dr inż. Anny Wnuk na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • lic. Patrycja Skibińska wyróżnienie pracy dyplomowej licencjackiej  pt.: „Kryminalistyczne aspekty zabezpieczania dowodów przestępstw o charakterze seksualnym popełnionych w RP w latach 2018-2022”, napisanej pod kierunkiem dra Dariusza Trojszczaka na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
 • lic.  Martyna Walkarz wyróżnienie pracy dyplomowej licencjackiej pt.: „Generał Stanisław Maczek jako symbol polskiego patriotyzmu” , napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Radosława Zenderowskiego na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
 • lic. Klaudia Wilczak wyróżnienie pracy dyplomowej licencjackiej pt.: „Zabójstwa wielokrotne i seryjne o podłożu seksualnym. Charakterystyka kryminologiczna i kryminalistyczna” , napisanej pod kierunkiem dra Dariusza Szydłowskiego na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
 • lic. Patrycja Bielaczek wyróżnienie pracy dyplomowej licencjackiej pt.: „Ustalenie modus operandi sprawcy zabójstwa”, napisanej pod kierunkiem dra Dariusza Szydłowskiego na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Dyplomy

Gala Akademicka dla absolwentów Akademii WSB to jedno z najważniejszych wydarzeń roku akademickiego. Uczelnia dba o to aby celebrować sukces jakim jest uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera czy magistra. Podczas poniedziałkowej uroczystości każdy z absolwentów odbierając dyplom odbierał gratulacje od prodziekanów oraz promotora lub recenzenta swojej pracy dyplomowej.

Recital

Tradycją Gal Akademickich w Akademii WSB są występy artystyczne przygotowane specjalnie dla absolwentów. Tym razem mieliśmy przyjemność gościć znakomitych instrumentalistów: Dariusz Fijaka – pianista, Wojciech Maciejowski – skrzypek

 

Gratulujemy wszystkim absolwentom osiągniętych wyników

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji