Data

08.07.2021

Gala Akademicka dla absolwentów studiów podyplomowych w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie podczas uroczystej Gali Akademickiej świętował 7 lipca 2021 roku zakończenie studiów podyplomowych. Absolwenci mieli możliwość po raz pierwszy od dawna spotkać się bezpośrednio i osobiście odebrać gratulacje ukończenia studiów.

Gala Akademicka stanowiło podsumowanie trudnego roku kształcenia w okresie pandemii Covid19. W swoich wystąpieniach prodziekani Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie dr Edyta Nowak-Żółty oraz Regina Bogaczyk podkreślały rewolucyjne zmiany jakie zaszły w zakresie edukacji w ostatnim roku. Transformacja cyfrowa Akademii WSB, której obecni na sali absolwenci bezpośrednimi świadkami, postawiła Akademię WSB w ścisłej czołówce uczelni w Polsce.

W Gali uczestniczyli zaproszeni goście, spośród których głos zabrał Krzysztof Kasztura – Zastępca Burmistrza Cieszyna, składając absolwentom gratulacje i życzenia dalszego rozwoju.

Podczas uroczystości  dyplomy i wyróżnienia odebrali absolwenci dziesięciu kierunków studiów podyplomowych: Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Rachunkowość i finanse, Kadry i płace w praktyce, Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Neurologopedia, Surdologopedia, Zarządzanie w oświacie.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji