Data

09.10.2021

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

W sobotę 9 października Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Akademii WSB, w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, zainaugurował nowy rok akademicki 2021/2022. Uroczystości przewodniczyła JM Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, AWSB

Szczególnie ważnym i doniosłym momentem inauguracji nowego roku akademickiego była immatrykulacja nowo przyjętych studentów i ceremonia złożenia przez nich ślubowania akademickiego. Uroczyste ślubowanie złożyli przedstawiciele studentów studiów I stopnia, zarówno studiujący w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym,  a odebrała je Prorektor ds. Nauki i Kształcenia – dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

Wykład inauguracyjny inauguracyjny pt. "Pomiędzy lękiem, kontrolą a uznaniem" wygłosiła prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, - członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Akademia WSB jest aktywnym centrum kształcenia ustawicznego. Wśród projektów realizowanych przez Uczelnię znajduje między innymi Cieszyński Uniwersytet Dziecięcy od lat realizowanego we współpracy z Miastem Cieszyn pod honorowym patronatem Burmistrza. Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 była okazją do wręczenia do indeksów najmłodszym studentom przez Prorektora ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem dr Marcina Lisa oraz zastępcę  Burmistrza Miasta Cieszyna Pana Krzysztofa Kaszturę.

Inauguracja Roku Akademickiego była również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień Rektora Akademii WSB. Podczas uroczystości wyróżnienia otrzymali:

 • Pan  Janusz Pierzyna – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" w Cieszynie - Euroregion Śląsk Cieszyński oraz wójt gminy Jasienica i członek Rady Ekspertów Akademii WSB
 • Pan  Bogdan Kasperek Dyrektor  Biura Stowarzyszenia  Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" w Cieszynie - Euroregion Śląsk Cieszyński
 • Pan prof. Bohumił Horak z  Vysokiej  Skoly  Banskiej  Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie
 • Pani dr Hana Sztverkova, Vysoka Skola Banska Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
 • Pan Ryszard Budniok - Kierownik ds. jakości firmy Hutchinson Sp. z o.o. Bielsko-Biała
 • Pan Michał Jasiński - Dyrektor Zarządzający Centrum Elektrycznego „Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp. k.
 • Pan dr hab. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB
 • Pani dr Anna Śmiglewicz
 • dr inż. Anna Wnuk
 • Pani Joanna Gawlas
 • Pani Magdalena Kapalska
 • Pan Michał Lasoń
 • Pani Wiktoria Kolano
 • Pani Sonia Piecha
 • Pani Lucyna Szymańska
 • Pani Karolina Lipka
 • Pani Kinga Czyż
 • Pani Anna Kruk
 • Pani Izabella Socha
 • Pan Józef Furczyk

Uroczystość uświetnił swoim śpiewem Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod dyrekcją Pana Michała Brożka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji