Data

15.06.2021

Łukasz Wróblewski doktorem habilitowanym i profesorem Akademii WSB

Sukces naszego wykładowcy. Łukasz Wróblewski otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości i stanowisko profesora Akademii WSB. Podczas odbywającego się 15 czerwca 2021 posiedzenia Senatu Akademii WSB dr hab. inż. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB otrzymał gratulacje z rąk Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB 

Dr hab. inż. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB jest Kierownikiem Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji Akademii WSB w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie, gdzie w przeszłości pełnił funkcję dziekana. Od ponad pięciu lat kieruje zespołem prowadzącym badania dotyczące m.in. uwarunkowań kształtowania relacji na polsko-czeskim transgranicznym rynku usług kultury. Od 2016 roku jest polskim sprawozdawcą przy Arts Management Network w Weimarze, a od 2018 roku członkiem The European network on cultural management and policy z siedzibą w Brukseli. Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Cultural Management: Science and Education" wydawanego w Berlinie. Autor około osiemdziesięciu publikacji naukowych w języku polskim oraz angielskim podejmujących tematykę zarządzania w kulturze. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Contemporary Problems of Management and Marketing in the Institutions of Culture" odbywającej się cyklicznie w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji