Data

11.04.2021

MOOC Akademii WSB na Navoice - czyli kursy dla studentów

Przypominamy, że nasza Uczelnia uruchomiła dodatkowe dydaktyczne kursy otwarte (MOOC) na platformie NAVOICA. Kursy są przeznaczone są do doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności. Wśród kursów znajdziecie takie tematy jak: Narzędzia cyfrowej gospodarki; Zarządzanie procesem uczenia się; MOOC matematyki; MOOC statystyki; Budowanie kwestionariuszy ankiet w badaniach ilościowych

NAVOICA

Nawojka, jak głosi legenda, była pierwszą polską studentką. Ponieważ średniowieczne zwyczaje uniemożliwiły kobietom kształcenie, odważna i zdeterminowana dziewczyna w męskim przebraniu, na początku XV wieku pobierała nauki w Akademii Krakowskiej. Współcześnie Navoica to pierwsza polska platforma z kursami typu MOOC. To tu uruchomiliśmy  Mooce Akademii WSB. Dołączamy do najlepszych. Prowadzeniem MOOC czyli Massive Open Online Courses, zajmują się znane i prestiżowe uczelnie Stanford, Wharton, Berkeley, Princeton i inne.

 

Czym jest MOOC

Mooce to świetna okazja nie tylko do poszerzenia własnej wiedzy i doskonalenia umiejętności, ale także do samorozwoju. Każdy może znaleźć dla siebie coś ciekawego w naszych kursach: Zarządzanie procesem uczenia się; Narzędzia cyfrowej gospodarki; Budowanie kwestionariuszy ankiet w badaniach ilościowych; MOOC Statystyki (w jęz. polskim i angielskim) oraz MOOC Matematyki (w jęz. polskim i angielskim). Kursy są dostępne na platformie NAVOICA: https://navoica.pl/

Kursy

Opisy kursów, instrukcję rejestracji i zapisu znajdziecie na naszej uczelnianej platformie e-learningu OnlineWSB [Kursy otwarte OnlineWSB].

https://online.wsb.edu.pl/course/index.php?categoryid=1113

Do zobaczenia na Navoice… niech MOOC będzie z Wami!

 

Linki do kursów:

- Narzędzia cyfrowej gospodarki: https://navoica.pl/courses/course-v1:AkademiaWSB+NCG1.1+2021.1/about
- Zarządzanie procesem uczenia się (Techniki efektywnego uczenia się): https://navoica.pl/courses/course-v1:AkademiaWSB+ZPU1.1+2021.1/about
- MOOC matematyki: https://navoica.pl/courses/course-v1:AkademiaWSB+MM1.1+2021.1/about
- Mathematics: https://navoica.pl/courses/course-v1:AkademiaWSB+MMA1.1+2021.1/about
- MOOC statystyki: https://navoica.pl/courses/course-v1:AkademiaWSB+MS1.1+2021.1/about
- Statistics: https://navoica.pl/courses/course-v1:AkademiaWSB+MSA1.1+2021.1/about
- Budowanie kwestionariuszy ankiet w badaniach ilościowych: https://navoica.pl/courses/course-v1:AkademiaWSB+BKA1.1+2021.1/about

Projekt "PoMOOCny e-learning" POWR.03.01.00-00-W058/18 dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji