A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

21.03.2023

Panel konferencyjny w Cieszynie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Panelu Konferencyjnym, który odbędzie się 29 marca 2023 w godz. 13:00 – 16:00 w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB

Panel konferencyjny

Panel konferencyjny „Zarządzanie energią oraz gospodarka niskoemisyjna na pograniczu polsko-czeskim”

13:00 – 13:10 Rejestracja uczestników panelu

13:10 – 13:20 Przywitanie uczestników przez Kierownika Projektu, informacje o realizowanym projekcie
doc. Bohumil Horák, dr hab. inż. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB

13:20 – 13:40 Zanieczyszczenia powietrza w Polsce i Czechach - problemy społeczno-gospodarcze
dr hab. inż. Katarzyna Tobór-Osadnik, prof. PS

13:40 – 14:00 Emisja CO2 a dekarbonizacja w Polsce i Czechach
dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PS

14:00 – 14:20 Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato si'
Ks. Dr Michał Borda

14:20 – 14:40 I Przerwa kawowa - rozmowy kuluarowe

14:40 - 15:00 Technologie wodorowe w transporcie niskoemisyjnym
doc. Bohumil Horák

15:00 - 15:20 Szczyt klimatyczny COP 27, a greenwashing
Kamila Ciszewska (wystąpienie online)

15:20 - 15:30 Podsumowanie panelu - wręczenie certyfikatów

15:30 -16:00 II Przerwa kawowa - rozmowy kuluarowe

 

Projekt 

Panel realizowany w ramach projektu „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu polsko-czeskim II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.