Data

11.06.2021

Posiedzenie Rady Ekspertów naszego wydziału

10 czerwca 2021 r. w trybie online odbyło się otwarte posiedzenie Rady Ekspertów, którego organizatorem był Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Akademii WSB. To kolejne spotkanie ekspertów współpracujących z Akademią WSB mające na celu jeszcze lepsze dostosowanie kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie do potrzeb gospodarki. Podsumowaniem spotkania był wykład znanego ekonomisty i wykładowcy Akademii WSB - Pana Marka Zubera.

Na wstępie wszystkich uczestników spotkania przywitała dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, która krótko podsumowała ustalenia z ostatniego spotkania w lutym 2021 r. i podziękowała  przedsiębiorstwom, które w ostatnich miesiącach podpisały z uczelnią rozszerzone umowy o współpracy i zaplanowały już konkretne wspólne działania na nowy rok akademicki.

Projekt transgraniczny przygotowany przez Akademię WSB otrzyma dofinansowanie

W kontekście spowodowanej pandemią sytuacji na rynku pracy pogranicza polsko-czesko-słowackiego dr hab. Joanna Kurowska-Pysz przekazała informację, iż przygotowany przez uczelnię we współpracy z Euroregionem Śląsk Cieszyński i partnerami czeskimi projekt dotyczący badania zmian na rynku pracy został wybrany do dofinansowania przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu INTERREG Czechy-Polska w Ołomuńcu i rozpocznie się prawdopodobnie we wrześniu br. Jednocześnie poinformowała, iż w ramach projektu transgranicznego dotyczącego kształcenia specjalistów zarządzających gospodarką niskoemisyjną na pograniczu polsko-czeskim w sektorach automotive, budownictwa i turystyki przygotowanie programów kształcenia do wyodrębnionych modułów edukacyjnych dla studentów polskich i czeskich (VST TU Ostrava) powierzono praktykom, którzy opracowali sylabusy, sylwetki absolwenta oraz rozdziały podręcznika dla studentów, który zostanie wydany w języku polskim, czeskim i angielskim a także wykorzystany do kursów na platformie e-learningowej w obu uczelniach.

Szkoła letnia

Cieszymy się z ważnej deklaracji  firm Ekoterm i Energetyka Cieszyńska, które zadeklarowały oddelegowania swoich pracowników do udziału w szkole letniej w ramach tego projektu, która planowana jest na wrzesień 2021, podobnie jak to miało miejsce w roku 2019 na szkole letniej w Czechach.

Prezentacja profilu absolwenta kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Ważnym punktem posiedzenia była prezentacja profilu absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji z perspektywy pracodawcy, który przedstawiła dr hab Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB. Prezentacja spotkała się z życzliwym przyjęciem zebranych i licznymi pytaniami dotyczacymi działaniom mającym na celu upraktycznienie kształcenia.

Cyfrowa Akademia WSB – nowoczesne technologie w rozwoju kształcenia

W kolejnym punkcie posiedzenia głos zabrała dr Sabina Ratajczak,  Prorektor ds. Rozwoju, Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji, która przedstawiła prezentację: Cyfrowa Akademia WSB – nowoczesne technologie w rozwoju kształcenia. Prorektor zaprezentowała działania uczelni na rzecz utrzymania poziomu  kształcenia w okresie pandemii (m.in. kształcenie na platformach, zajęcia stacjonarne u pracodawców w małych grupach, wizyty studyjne tych studentów, którzy mają możliwość wzięcia w  nich udziału w okresie pandemii, egzaminowanie przy użyciu narzędzia INSPERA, wyniki ewaluacji metod i technik kształcenia w pandemii  przez studentów i prowadzących zajęcia). 

Marek Zuber - Gospodarka w dobie koronawirusa. Wyzwania dla Polski na najbliższe lata

Na zakończenie spotkania, Prorektor dr Marcin Lis zaprosił uczestników do wysłuchania wykładu Pana Marka Zubera,  polskiego ekonomisty, analityka rynków finansowych, eksperta i doradcę finansowego, od lat współpracującego z Akademią WSB. 

 

 

 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji