Data

18.12.2021

Wyjazd do Barcelony? 5 dni w Rumunii? Zapraszamy studentów do udziału w kwalifikacjach d0 międzynarodowego pilotażu w ramach projektu INTRIDE

Zapraszamy studentów do zgłaszania swoich kandydatur do udziału w pilotażu międzynarodowego programu treningowego w ramach projektu pn. „Soft, Digital and Green Skills for Smart Designers: Designers as Innovation TRIggers for SMEs in the manufacturing sector - INTRIDE”,

Numer projektu: 612622-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA, dofinansowanego w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo wyższe - Sojusze wiedzy (Higher Education - Knowledge Alliances).

 

Pilotaż programu treningowego

W okresie luty-czerwiec 2022 roku zorganizowany zostanie międzynarodowy pilotaż programu treningowego „Design for sustainability in menufacturing sector”. Pilotaż będzie prowadzony w formie hybrydowej przy udziale studentów i naukowców z Akademii WSB, a także Elisava Barcelona School of Design and Engineering (Hiszpania), University of Florence (Włochy), University of Arts and Design in Cluj - Napoca (Rumunia).


Zakres pilotażu:

  • University of Florence poprowadzi zajęcia online w zakresie „Design and Sustainability”,
  • Akademia WSB we współpracy z Zamkiem Cieszyn poprowadzi zajęcia online w zakresie „Economics, Business Model and Circular Economy”,
  • Elisava Barcelona School of Design and Engineering poprowadzi zajęcia online w zakresie „Product & Service Design”.
  • University of Arts and Design in Cluj – Napoca będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie finalnego pięciodniowego warsztatu kończącego pilotaż.

 

Do tego prestiżowego pilotażu Akademia WSB może zakwalifikować jedynie 3 studentów studiów.


Osoby zakwalifikowane do projektu będę musiały uczestniczyć w zajęciach online. Jednocześnie w ramach projektu będą oni uczestniczyli w następujących wydarzeniach prowadzonych „na żywo”:

  • 2-dniowy kick-off meeting pilotażu w Barcelonie,
  • 5-dniowy warsztat finalny w Cluj-Napoca (Rumunia).

Akademia WSB pokryje koszty uczestnictwa w obu wyjazdach dla 3 studentów zakwalifikowanych do udziału w pilotażu.


Wszyscy studenci studiów I i II stopnia mogą aplikować do udziału w pilotażu.

Jedynym wymogiem jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.


Osoby zainteresowane udziałem w pilotażu zapraszamy do procesu kwalifikacji:

  • Etap 1: Prosimy o przesłanie kilkuzdaniowego uzasadnienia dlaczego to Państwo powinni zostać wybrani do udziału w pilotażu. Uzasadnienie, w języku angielskim, powinno zostać wysłane mailem do godziny 10.00 dnia 23.12.2021 roku na adres: nauka@wsb.edu.pl . Mail powinien zawierać uzasadnienie chęci uczestnictwa oraz imię, nazwisko, adres mail i numer telefonu osoby zgłaszającej swoją kandydaturę.
  • Etap 2: W dniach 28-29.12.2021 zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
  • Etap 3: Ogłoszenie zakwalifikowanych uczestników pilotażu w dniu 30.12.2021.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu: intride.eu

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji