Specjalność

PSYCHOLOGIA MENEDŻERSKA II STOPIEŃ | ŻYWIEC

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Specjalność psychologia menedżerska to odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska biznesowego, w którym potrzebna jest wiedza z zakresu psychologicznych mechanizmów zachowań ludzkich, psychologii organizacji oraz psychologicznych podstaw skutecznego zarządzania. Specjalność łączy wiedzę z zakresu psychologii, marketingu i zarządzania. Podczas studiów masz możliwość pogłębić wiedzę m.in. z zakresu:

  • celów i obszarów psychologii menedżerskiej,
  • klasycznych i współczesnych typologii stylów kierowania,
  • coachingu jako instrumentu wykorzystywanego w zarządzaniu ludźmi,
  • celów, zasad i kryteriów ocen pracowniczych,
  • zasad i instrumentów motywowania pracowników,
  • przyczyn, przebiegu i zasad postępowania w sytuacji kryzysowej,
  • modeli i typów kultury organizacyjnej,
  • procesów i czynników wpływające na efektywność pracy.

  Ponadto studia pozwalają na wyposażanie w umiejętności, dzięki którym w pogłębionym stopniu potrafisz:

  • wykorzystać w procesie zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania zespołem poznane teorie z zakresu psychologii zarządzania,
  • przygotować kompleksowy system motywacyjny,
  • zastosować w praktyce instrumenty i narzędzia motywacji pracowników,
  • podejmować podstawowe działania w sytuacji kryzysowej w organizacji, w szczególności posiada umiejętność skutecznej komunikacji,
  • ocenić wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zaproponować adekwatne działania skierowane na modelowanie kultury organizacyjnej.

  Ponadto absolwent jest świadomy zastosowania aktualnej wiedzy psychologicznej w różnych sferach ludzkiej aktywności i dodatkowo cechuje się wysokim poziomem świadomości i odpowiedzialności zawodowej.

 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje:

  • coaching zespołowy i elementy facylitacji pracy zespołowej,
  • psychologia podejmowania decyzji,
  • kształtowanie i badanie kultury organizacyjnej w praktyce,
  • psychologia kierowania ludźmi,
  • rozwój odporności psychicznej,
  • diagnoza i ocena kompetencji pracowników,
  • komunikacja w sytuacjach kryzysowych.
 • Uczymy praktycznie

  Ponieważ uczymy praktycznie jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się rozwijać się zawodowo we wszelkiego typu organizacjach, a w szczególności w biznesie. Studia dają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej i wyposażają w umiejętności pozwalające na: racjonalne podejmowanie decyzji, unikanie błędów przy szacowaniu i podejmowaniu ryzyka, budowanie stosunków w biznesie w zgodzie z zasadami etyki, skuteczne negocjowanie i rozwiązywanie konfliktów, motywowanie do działania, projektowanie skutecznej reklamy, aby dotarła do konsumentów.

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy.

 • Opłaty

  Zarządzanie - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł 280 zł* 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"