A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ | ŻYWIEC

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Specjalność ta, pozwali Ci uzyskać  kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania komórkami i jednostkami administracji, w tym kierowania zespołami ludzkimi i organizowania pracy własnej. Program nauczania porusza zagadnienia współpracy administracji publicznej z interesariuszami jednostek, zarówno osobami fizycznymi jak i podmiotami gospodarczymi. Daje równie ż możliwości zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie regionalnym i lokalnym. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy jako wyspecjalizowana kadra kierownicza i średniego szczebla w jednostkach administracji, a także w jednostkach organizacyjnych im podległych, które zajmują się zaspokajaniem potrzeb zbiorowych. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje odpowiednie do podjęcia pracy w urzędach pracy, służbach porządku publicznego, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją, instytucjach UE i organizacjach międzynarodowych.

   

 • Program specjalności

  • Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
  • Zarządzanie finansami w administracji publicznej
  • Zarządzanie strategiczne w gminach
  • Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji
  • Zamówienia publiczne
  • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
  • Nadzór nad funkcjonowaniem administracji publicznej
  • Współdziałanie podmiotów administracji publicznej
 • Uczymy praktycznie

  Poznasz wiedzę  zakresu:

  •  prawnych zasad funkcjonowania administracji,
  • struktury administracji, jej organów i kompetencji oraz realizowanych zadań,
  • zarządzania finansami w administracji,
  • specyfiki zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności w zakresie rekrutacji, wynagradzania i motywowania pracowników,
  • istoty gospodarowania mieniem komunalnym,
  • celów i zadań zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • problematyki e-administracji oraz jawności informacji w administracji.

  Będziesz umiał:

  • Stosować analizę porównawczą do zagadnień struktury i funkcji organów administracji,
  • rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania charakterystyczne dla administracji,
  • dokonywać analizy i oceny planu rozwoju gminy,
  • analizować normy prawne dotyczące wykorzystania z technik informacyjnych i informatycznych w realizowaniu zadań administracji,
  • określać odpowiedzialność związaną z wykonywaniem zadań przez pracowników administracji publicznej,

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy.

  Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu w zakresie zarządzania projektami IPMA Student.

 • Opłaty

  Zarządzanie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

   

 • Kontakt

  Akademia WSB
  Wydział Zamiejscowy w Żywcu
  ul. Komisji Edukacji Narodowej
  34 - 300 Żywiec

  Rekrutacja: mgr inż. Paulina Cader-Kania

  tel: 32 1110120 
  pcader@wsb.edu.pl

   

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Zarządzaniu”.