Specjalność

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ | ŻYWIEC

Tryb: Niestacjonarne Zapisz się
 • Czego się nauczysz?

  Specjalność ta, pozwali Ci uzyskać  kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania komórkami i jednostkami administracji, w tym kierowania zespołami ludzkimi i organizowania pracy własnej. Program nauczania porusza zagadnienia współpracy administracji publicznej z interesariuszami jednostek, zarówno osobami fizycznymi jak i podmiotami gospodarczymi. Daje równie ż możliwości zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie regionalnym i lokalnym. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy jako wyspecjalizowana kadra kierownicza i średniego szczebla w jednostkach administracji, a także w jednostkach organizacyjnych im podległych, które zajmują się zaspokajaniem potrzeb zbiorowych. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje odpowiednie do podjęcia pracy w urzędach pracy, służbach porządku publicznego, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją, instytucjach UE i organizacjach międzynarodowych.

 • Program specjalności

  ·         Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej

  ·         Zarządzanie finansami w administracji publicznej

  ·         Zarządzanie strategiczne w gminach

  ·         Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji

  ·         Zamówienia publiczne

  ·         Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

  ·         Nadzór nad funkcjonowaniem administracji publicznej

  ·         Współdziałanie podmiotów administracji publicznej

 • Uczymy praktycznie

  Poznasz wiedzę  zakresu:

  ·         prawnych zasad funkcjonowania administracji,

  ·          struktury administracji, jej organów i kompetencji oraz realizowanych zadań,

  ·          zarządzania finansami w administracji,

  ·         specyfiki zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności w zakresie rekrutacji, wynagradzania i motywowania pracowników,

  ·          istoty gospodarowania mieniem komunalnym,

  ·          celów i zadań zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego,

  ·         problematyki e-administracji oraz jawności informacji w administracji.

   

  Będziesz umiał:

  ·         Stosować analizę porównawczą do zagadnień struktury i funkcji organów administracji,

  ·         rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania charakterystyczne dla administracji,

  ·         dokonywać analizy i oceny planu rozwoju gminy,

  ·         analizować normy prawne dotyczące wykorzystania z technik informacyjnych i informatycznych w realizowaniu zadań administracji,

  ·         określać odpowiedzialność związaną z wykonywaniem zadań przez pracowników administracji publicznej,

 • Opłaty

  Zarządzanie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 395 zł 100 zł* 415 zł 100 zł* 415 zł 415 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

   

 • Kontakt

  Akademia WSB
  Wydział Zamiejscowy w Żywcu
  ul. Komisji Edukacji Narodowej
  34 - 300 Żywiec

  Rekrutacja: mgr inż. Paulina Cader-Kania

  tel: 32 1110120 
  pcader@wsb.edu.pl

   

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Zarządzaniu”.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji