A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

22.06.2022

Akademia WSB na podium Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022

W Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2022 Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce (drugi rok z rzędu) i jest jedyną Uczelnią niepubliczną spoza Warszawy, która uzyskała tak wysoką pozycję w zestawieniu. Akademia WSB zajęła 2. miejsce w grupie kryteriów biorących pod uwagę Umiędzynarodowienie. W Rankingu Uczelni Akademickich 2022 – Akademia WSB znalazła się na 32. miejscu w Polsce (awans z pozycji 35. na 32.) wśród wszystkich Uczelni publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Akademia WSB została liderem wśród uczelni niepublicznych w Polsce.

Kierunki o bezpieczeństwie – nr 2 wśród uczelni w Polsce, nr 1 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni niepublicznych w woj. śląskim.

Zarządzanienr 8 wśród uczelni w Polsce, nr 2 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni niepublicznych woj. śląskim.

Pedagogika - nr 1 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni niepublicznych w woj. śląskim.

Transport - nr 1 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni niepublicznych w woj. śląskim.

Informatyka (studia magisterskie) - nr 1 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni niepublicznych w woj. śląskim.

Fizjoterapia - nr 1 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni niepublicznych w woj. śląskim.

Ratownictwo medyczne - nr 1 wśród uczelni niepublicznych w woj. śląskim.

W tym roku Akademia WSB zajęła 2. miejsce w grupie kryteriów biorących pod uwagę Umiędzynarodowienie, gdzie oceniane są m.in. programy studiów w językach obcych, studiujący w językach obcych, studenci cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wymiana studencka oraz wielokulturowość środowiska studenckiego. 

Zostaliśmy także docenieni pod kątem absolwentów na rynku pracy oraz publikacji.

Uroczysta Gala Finałowa odbyła się 22 czerwca 2022 r. w Hotelu Novotel w Warszawie. Dyplomy dla Rektorów najlepszych Uczelni i Dziekanów prowadzących najlepsze kierunki studiów przyznano już 23 raz. Dyplom dla Akademii WSB odebrała Rektor AWSB – dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

Ranking Uczelni Akademickich, którego liderem jest Uniwersytet Warszawski, uwzględnia wskaźniki zgrupowane w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Innowacyjność, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie studiów. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie.

Klasyfikacja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022 obejmuje zdecydowaną większość uczelni w Polsce, a Ranking Perspektyw wpisał się w polskim świecie akademickim jako szczególne wyróżnienie. Jego metodologia klasyfikacji uczelni i poszczególnych kierunków wpływają na to, że stanowi on istotne źródło informacji dla kandydatów na studia. Gremium przy ocenie uczelni bierze pod uwagę głos środowiska akademickiego i modyfikuje jego wskaźniki.

W skład zestawienia wchodzą w sumie cztery rankingi: Uczelni Akademickich, Uczelni Niepublicznych, Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Ranking kierunków studiów. Kierownikiem kapituły opracowującej Ranking jest prof. Michał Kleiber – były prezes Polskiej Akademii Nauk.

Ranking Uczelni Niepublicznych uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia do prowadzenia studiów co najmniej II stopnia lub jednolite magisterskie, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniach ankietowych oraz łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Szczegółowe informacje dotyczące rankingu można znaleźć na stroniehttps://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/