Data

26.04.2021

Dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB Gwiazdą Umiędzynarodowienia

Proces internacjonalizacji uczelni oraz umiędzynarodowienia badań naukowych to jedno z ważniejszych wyzwań, przed jakim stoi polskie szkolnictwo wyższe. Procesy internacjonalizacji powinny być spójne i dotyczyć wszystkich obszarów działania uczelni, nie jedynie kształcenia i przyciągania studentów zagranicznych, ale też współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz – przede wszystkim – działalności naukowo-badawczej.

Ten ważny obszar funkcjonowania uczelni wyższych został dostrzeżony przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, która od 2018 roku przyznaje nagrody znamienitym osobom, które swoim zaangażowaniem, pracą i umiejętnościami, pasją w działaniu przyczyniają się do umiędzynarodowienia polskiej nauki i polskich szkół wyższych, szczycąc się przy tym wybitnymi osiągnięciami na tym polu.

W ramach czwartej  edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia zaszczytnym tytułem w kategorii Research Star została wyróżniona dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia w Akademii WSB. 

Pani Prorektor znalazła się w gronie takich laureatów jak: prof. dr hab. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski (kategoria: Distinguished Star – Nagroda Specjalna), prof. dr hab. Stanisław Kistryn, Uniwersytet Jagielloński (kategoria: Management Star), prof. Jan Malicki, Uniwersytet Warszawski (kategoria: Public Diplomacy Star), dr inż. Justyna Trojanowska, Politechnika Poznańska (kategoria: Teaching Star) oraz Paulina Boroń-Kacperek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (kategoria: Marketing Star), Anton Blazheiev, Politechnika Lubelska (kategoria: Rising Star).

Nagrody Środowiskowe Gwiazdy Umiędzynarodowienia przyznała Kapituła Nagrody pod honorowym patronatem Przewodniczącego KRASP JM Rektora prof. dra hab. inż. Arkadiusza Mężyka. W skład Kapituły weszli przedstawiciele: Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Punktu Kontaktowego PR HORYZONT 2020 IROs Forum, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Nagrody zostały przyznane wirtualnie podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, zorganizowanej wspólnie przez KRASP, Perspektywy i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Nagroda w Kategorii Research Star, którą otrzymała dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, to wyjątkowe wyróżnienie promujące osoby prowadzące badania nad internacjonalizacją w szkolnictwie wyższym, zarówno w kraju, jak i za granicą, upowszechniające wyniki swoich badań, tak, by stały się one inspiracją i pomocą dla pracowników uczelni zajmujących się umiędzynarodowieniem, wspierające i promujące nowe trendy i teorie związane z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego. 

Dziękując za wyróżnienie w kategorii Gwiazda Badań - Research Star, dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB stwierdziła, że ta nagroda jest szczególnie wyjątkowa, ponieważ działalność badawcza nie tylko stanowi motor rozwoju, ale bez wątpienia jest katalizatorem pozostałych obszarów umiędzynarodowienia, przekładając się m.in. na programy kształcenia, jakość kształcenia i międzynarodową atrakcyjność polskiego szkolnictwa wyższego. Nagroda ta jest wyróżnieniem licznego grona naukowców, reprezentujących polskie uczelnie wyższe, bo wspólnie pokazujemy, że pomimo wielu trudności polska nauka ma duży potencjał i że jest się czym chwalić na świecie. 

Dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB podkreśliła, że to osiągnięcie jest również wyróżnieniem Jej współpracowników, z którymi codziennie podejmuje liczne wysiłki umiędzynarodowienia, popularyzacji, komercjalizacji efektów projektów badawczych. Jak mówi: Nie byłoby mnie tutaj dzisiaj, gdyby nie ogromne zaangażowanie, profesjonalizm licznego grona pracowników dydaktycznych i administracyjnych, dzięki którym w krótkim czasie Akademia WSB z uczelni stosunkowo mało rozpoznawalnej stała się jedną z najbardziej umiędzynarodowionych w Polsce. Dziękuję wam wszystkim.  

Serdecznie gratulujemy!

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji