A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

13.02.2023

Gwiazda Umiędzynarodowienia dla Akademii WSB

Uroczyste wręczenie nagród „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023” odbyło się w czwartek 9 lutego, podczas Gali na konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2023”. Wydarzenie miało miejsce w Pałacu Branickich, który jest siedzibą rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Konferencję zorganizowali Fundacja Edukacyjna Perspektywy, KRASP oraz uczelnia gospodarz – w tym roku był to Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nagrody zostały przyznane przez Kapitułę składającą się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia (m.in. NAWA, FRSE, Perspektywy). Pracami Kapituły kieruje prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej. W ramach szóstej edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia w kategorii Gwiazda Kształcenia (Teaching Star) nagrodę otrzymał Michał Dziekoński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. W tej kategorii docenia się kadrę badawczo-dydaktyczną, która wyróżnia się jakością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów obcokrajowców oraz tworzącą nowe formy i inicjatywy w zakresie kształcenia międzynarodowego.

Udział w uroczystości wzięła dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB - prorektor ds. nauki i kształcenia w Akademii WSB.

- Nagroda promuje osoby, które otwierają nasze szkoły wyższe na inne doświadczenia i kultury. Jest to ważne wyróżnienie środowiskowe, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma wielką wartość – podkreśla Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator nagrody.

W tym roku Kapituła nagrodziła osiem osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych otrzymało Nagrody Środowiskowe „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”:

  • Wybitna Gwiazda (Distinguished Star): prof. Mykhailo Zgurovsky, Rektor Politechniki Kijowskiej (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute - KPI),
  • Gwiazda Zarządzania (Management Star): prof. Anna Jurkowska-Zeidler, Prorektorka ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego,
  • Gwiazda Dyplomacji Publicznej (Public Diplomacy Star): ks. prof. Piotr Nawrot, SVD, teolog i muzykolog z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
  • Gwiazda Badań (Research Star): prof. Dorota Dobija, kierowniczka Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
  • Gwiazda Rozwoju (Development Star): Magdalena Kudewicz-Kiełtyka, kierowniczka Biura Rozwoju w pionie prorektora ds. nauki i rozwoju,
  • Gwiazda Kształcenia (Teaching Star): Michał Dziekoński, pełnomocnik rektora ds. klubu MBA, koordynator „Szkoły Grywalizacji” w Akademii WSB,
  • Gwiazda Marketingu (Marketing Star): Marta Foryś, Dyrektorka Centrum Spraw Międzynarodowych Akademii Górniczo-Hutniczej,
  • Wschodząca Gwiazda (Rising Star): Anna Maria Jarosławska, kierowniczka Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej.

 Gratulujemy sukcesu!

To już kolejna „Gwiazda Umiędzynarodowienia” dla Akademii WSB. W poprzednich edycjach nagrody otrzymali także:

  • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB - Prorektor ds. nauki i kształcenia w Akademii WSB - Gwiazda Badań (Research Star) 2021,
  • prof. Łukasz Sułkowski - Prorektor ds. badań naukowych i rozwoju kadr Akademii WSB - Gwiazda Badań (Research Star) 2022.