A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

17.02.2023

Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii WSB członkinią zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

Podczas Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, na członkinię zarządu ds. mediów i PR na kadencję 2023 – 2026, powołana została Wiktoria Kolano, Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii WSB, Przewodnicząca Międzynarodowego Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Save the World” Akademii WSB.

Gratulujemy sukcesu!

Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World”, działające w Akademii WSB, skupia studentów wszystkich typów i rodzajów studiów na świecie zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa. Misją Koła jest stworzenie studentom szansy samorealizacji, zdobywania wiedzy oraz nabywania doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa, a także integracja międzynarodowego środowiska akademickiego. Dotychczas Koło było organizatorem wielu przedsięwzięć naukowych w postaci, m.in. międzynarodowych konferencji i sympozjów. Koło jednocześnie prowadzi działania mające na celu edukację historyczną oraz kultywowanie pamięci historycznej, m.in. poprzez organizację Marszu Pamięci. Ponadto aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Polskie Towarzystwo Geopolityczne zostało założone w 2008 r. jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe. Zakres zainteresowań Towarzystwa to szeroko pojmowana geopolityka. Główny obszar badań i działalności organizacyjnej koncentruje się na rozwoju geopolityki i jej subdyscyplin (np. geostrategii czy geohistorii).