A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

30.12.2022

Zachęcamy do uczestnictwa w ochotniczym szkoleniu wojskowym, w roku akademickim 2022/2023, w ramach Szkoły Legii Akademickiej.

Wnioski ochotników o przystąpienie do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w "module oficerskim” należy składać do szefów Wojskowych Centrum Rekrutacji (WCR.) Poniżej znajduje się wykaz dokumentów oraz ich wzory, jakie kandydat powinien przesłać lub złożyć (wersja papierowa) w Wojskowym Centrum Rekrutacji (najlepiej właściwym terytorialnie do miejsca zamieszkania lecz nie jest to warunkiem), aby wziąć udział w kwalifikacji do "modułu oficerskiego" w roku akademickim 2022/2023:

Wykaz dokumentów:

  • wniosek w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej (załącznik nr 1 do decyzji nr 178/MON);
  • wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w module oficerskim ochotniczego szkolenia wojskowego w Szkołach Legii Akademickiej (załącznik nr 3 do decyzji nr 178/MON);
  • potwierdzenie posiadania stopnia podoficera rezerwy (kopia stron książeczki wojskowej lub dyplomu mianowania na podoficera);
  • potwierdzenie przeniesienia żołnierza do rezerwy (kopia stron książeczki wojskowej z wpisem dotyczącym przeniesienia do rezerwy);
  • potwierdzenie posiadania statusu studenta (nie dotyczy absolwentów - uczestników IV-V edycji LA);
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (kopie dyplomów, świadectw, certyfikatów, kursów itp.).