A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

INŻYNIER BHP | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Inżynier BHP - studia I stopnia inżynierskie w Cieszynie

Studenci specjalności Inżynier BHP w Cieszynie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające organizować pracę służb BHP, zarządzać bezpieczeństwem, dokonywać ocen ryzyka, zapobiegać wypadkom i awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia

Studia w pełni zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi pracowników służby BHP każdej branży

Specjalność jest skierowana zarówno do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy, umożliwiając tym samym podniesienie wcześniej nabytych kwalifikacji, jak również dla osób, które dopiero planują zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy.

 • Czego się nauczysz

  Inżynier BHP - jakie to studia?

  Specjalność inżynier BHP na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji studia realizowane w trybie praktycznym. Dzięki temu w trakcie studiów nauczysz się:

  • aktualnych rozwiązań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji,
  • zastosowanie przepisów prawa pracy i innych aktów prawnych dotyczących BHP,
  • metod oceny ryzyka w środowisku pracy,
  • rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałania ich powstawaniu,
  • rozpoznawania czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych,
  • metod badania wypadków i chorób zawodowych,
  • dokonywania oceny ryzyka technicznego i zawodowego,
  • zapobiegania wypadkom i awariom stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia,
  • organizowania warunków pracy w sposób gwarantujący bezpieczną i godną pracę,
  • audytowania systemów zarządzania BHP wg obowiązujących norm,
  • opracowania strategii BHP w organizacji.

   

 • Uczymy praktycznie

  Studia BHP, które przygotują do pracy w każdej branży

  Absolwent specjalności Inżynier BHP  w Akademii WSB w Cieszynie jest gotowy do podjęcia pracy na wszystkich szczeblach zarządzania w obszarach związanych z BHP.

  Studia spełniają wymagania stawiane pracownikom służb BHP, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004. (Dz.U. nr 246 poz. 2468).

  Dzięki współpracy Akademii WSB z Państwową Strażą Pożarną studenci mogą zdobyć uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, ponadto istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu Auditora -  wewnętrznego systemu zarządzania BHP wg ISO 45001 wydanego przez TUV Nord Polska 

  Absolwent specjalności Inżynier BHP może podjąć pracę jako pracownik lub menedżer służby BHP (inspektor, specjalista), zajmować stanowisko kierownicze wyższego i średniego szczebla zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego. Może także prowadzić szkolenia dla pracowników służb BHP, ochrony przeciwpożarowej.

 • Program specjalności

  Inżynier BHP - wybrane przedmioty

  Wybrany zakres tematyczny studiów realizowanych w ramach specjalności Inżynier BHP w Cieszynie :

  • Zarządzanie ryzykiem technicznym i zawodowym
  • Metody badania wypadków i chorób zawodowych
  • Budowa strategii BHP w przedsiębiorstwie
  • Wymagania BHP dotyczące pomieszczeń i budynków
  • Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
  • Prawo pracy
  • Czynniki uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
  • Auditowanie systemów zarządzania BHP
 • Opłaty

  Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł     280 zł* 550 zł 600 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł 600 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów. 

 • Skorzystaj z bonifikaty

  Bonifikata terminowa - im wcześniej - tym taniej

  Specjalna bonifikata w opłatach czesnego dla rozpoczynających studia I stopnia w trybie niestacjonarnym.zaocznym, której wysokość jest uzależniona od terminu, kiedy złożysz dokumenty na studia. Im wcześniej podejmiesz decyzję o złożeniu niezbędnych dokumentów na studia, tym bonifikata będzie wyższa. Zniżka odliczana jest od opłaty za V miesiąc w pierwszym semestrze nauki.

  Aktualnie obowiązująca bonifikata:

  Jedna rata czesnego gratis: 480 zł zniżki oraz wpisowe warości 400 zł gratis

  Zarejestruj się na studia I stopnia w trybie zaocznym/niestacjonarnym do 31 maja 2024 r. i skorzystaj ze zniżki w łącznej wysokości do 880 zł (wpisowe gratis + zniżka - 480 zł w V racie czesnego, która standardowo jest płatną do 5 stycznia 2025 r.). 

  Sprawdź pozostałe bonifikaty - wybierz najkorzystniejszą dla siebie

   

  Bonifikaty dla rozpoczynających studia I stopnia w trybie niestacjonarnym/zaocznym Wpisowe Bonifikata Łączna bonifikata
  Absolwenci partnerskich szkół średnich i policealnych – na podstawie podpisanych umów o współpracy z Akademią WSB. 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł
  Osoby, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest obecnie studentem lub słuchaczem Akademii WSB, bądź jednocześnie podejmują naukę 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł
  Pracownicy służb mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne) – należy przedstawić stosowny dokument. 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł
  Osoby rozpoczynające studia I-go stopnia/jednolite magisterskie w wieku 50 lat i więcej. 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł

   

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się.

  • Studia dzienne za 280 zł miesięcznie - bonifikata w ramach programu "Wsparcie na starcie

   Studia dzienne za 280 zł miesięcznie - bonifikata w ramach programu "Wsparcie na starcie

   Wspieramy naszych studentów na wiele sposobów, także finansowo. Dla studentów, którzy wybiorą studia stacjonarne/dzienne w Akademii WSB  miesięczne  w I semestrze czesne wynosi tylko 280 zł. Jest to możliwe dzięki projektowi „Wsparcie na starcie”. Już teraz wybierz interesujący Cię kierunek studiów, zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym Uczelni i zarezerwuj sobie miejsce w programie! 

   Do rezerwacji nie jest wymagane świadectwo maturalne. Wypełnij w systemie rekrutacyjnym wszystkie wymagane dane osobowe, wgraj skan świadectwa ukończenia szkoły i dokonaj wpłaty opłaty rekrutacyjnej 107 zł

   Bonifikata obowiązuje dla osób, które zarejestrują się na studia tylko do 14 lipca 2024 r. 

  Zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

  Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5% przez cały okres studiów. Aby skorzystać ze zniżki należy w biurze rekrutacji przedstawic ważną "Kartę Dużej Rodziny" a następnie powtarzać to na początku każdego kolejnego semestru studiów

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Kierunkom inżynieryjnym”.