A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Partnerem kierunku jest Hutchinson Poland Sp. z o.o.

Kształcenie na specjalności realizowane jest we współpracy z firmą TÜV NORD Polska.

 • Czego się nauczysz

  • projektowania, wdrażania i utrzymywania systemów bezpieczeństwa pracy,
  • projektowania i prowadzenia szkoleń w zakresie BHP oraz metod oceny ich efektywności,
  • zastosowania zasad ergonomii w projektowaniu stanowisk pracy,
  • oceny technicznego bezpieczeństwa pracy oraz stanu ochrony przeciwpożarowej,
  • zastosowania odpowiednich przepisów prawa pracy oraz unijnych regulacji prawnych,
  • zasad certyfikacji systemu BHP.

Tylko teraz: czesne mies. już od  520 zł  280 zł

Łączna bonifikata w pierwszym semestrze wynosi 1200 zł. Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Dodatkowo specjalna propozycja dostępna TYLKO dla absolwentów Akademii WSB. Dodatkowa zniżka 100 zł. Łączna kwota bonifikaty wynosi 1300 zł

 • Uczymy praktycznie

  Studia na specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy mają charakter interdyscyplinarny. Łączą zagadnienia menedżerskie w zakresie organizacji i zarządzania procesami ze specjalistyczną wiedzą z zakresu BHP. Uzyskiwana wiedza jest unikalną kompozycją wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą, co pozwala absolwentom natychmiast wykorzystywać zdobyte wiadomości w pracy zawodowej.

  Dwuletnie studia uzupełniające magisterskie spełniają wymagania stawiane pracownikom służb BHP w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r.

  Przepisy kodeksu pracy wymagają zatrudnienia specjalistów BHP z wykształceniem kierunkowym, w każdym zakładzie zatrudniającym powyżej 100 pracowników. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 246, poz. 2468)

  W zakresie kształcenia na specjalności duży nacisk kładziony jest na łączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zajęcia w ramach specjalności prowadzą praktycy, którzy przekazują najnowszą wiedzę i rozwiązania oraz prezentują studia przypadków z jakimi spotkali się w swojej działalności zawodowej. 

  Absolwenci specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy mogą pracować jako pracownicy lub menedżerowie służby BHP: inspektorzy, specjaliści ds. bezpieczeństwa pracy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla w systemie zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego. Mogą ubiegać się o zatrudnienie: w działach BHP każdego rodzaju przedsiębiorstwa, w urzędach państwowych, w centrach powiadamiania ratunkowego oraz wydziałach zarządzania kryzysowego administracji publicznej, firmach wdrażających zintegrowane systemy zarządzania, Agencjach Ochrony, w zakładach produkujących lub wdrażających środki zwalczania zagrożeń.

  Program specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy uwzględnia niezbędną wiedzę i umiejętności do uzyskania uprawnień Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP.

  Absolwenci specjalności zarządzanie BHP uzyskują kwalifikacje Starszego inspektora BHP a po zdobyciu rocznego doświadczenia Zawodowego specjalisty ds. BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468)

 • Program specjalności

  Wybrane treści realizowane w Akademii WSB w Cieszynie w ramach specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy:

  • System zarządzania BHP – projektowanie, wdrażanie, certyfikacja
  • System ochrony pracy w Polsce i UE – regulacje prawne
  • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
  • Służby BHP w praktyce zawodowej – zadania i uprawnienia
  • Metodyka szkoleń BHP i ocena ich efektywności
 • Opłaty

  Zarządzanie i inżynieria profukcji -  II stopnia  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł   280 zł*   230 zł** 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  *Bonifikata na I semestr studiów.

  ** Dla Absolwentów WSB

   

   

 • Skorzystaj z bonifikaty

  • Bonifikata specjalna

   Bonifikaty dla rozpoczynających studia II stopnia magisterskie w Cieszynie

   Bonifikata specjalna - 280 zł/miesięcznie na studiach II stopnia magisterskich

   W wyniku udzielenia w/w bonifikaty, czesne za I semestr  wynosi 1400 zł, płatne jednorazowo bądź w systemie płatności miesięcznych - po 280 zł.

    

   Bonifikata specjalna dla absolwentów Akademii WSB studiów I-go stopnia, kontynuujących naukę na studiach II-go stopnia.  

   W wyniku udzielenia w/w bonifikaty, czesne za I semestr. wynosi 1150 zł, płatne jednorazowo bądź w systemie płatności miesięcznych - po 230 zł.

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Zarządzaniu”.