A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONĄ ENERGIĄ | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program specjalności Zarządzanie zrównoważoną energią ma na celu wyposażyć studentów w praktyczne umiejętności, kompetencje i wiedzę w zakresie zarządzania energią. W szczególności możliwości optymalizacji zużycia i kosztów każdego typu energii w różnych obszarach jej wykorzystania oraz przeprowadzenie potrzebnych analiz energetycznych i ekonomicznych w tym zakresie.

 • CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

  Uczymy jak zmniejszać koszty zużycia energii


  Specjalność jest adresowana do osób zatrudnionych lub planujących w przyszłości zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego, innych instytucjach publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach i różnego typu organizacjach, w których koszty zużycia energii stanowią ważną pozycję w corocznym budżecie. Dotyczy to wszelkiego rodzaju podmiotów, które rozpoczęły albo planują rozpocząć systematyczne działania w zakresie poprawy swojej efektywności energetycznej, redukcji zużycia oraz kosztów energii, ograniczenia materiałochłonności i energochłonności procesów wytwórczych.

  Wiedza, umiejętności oraz kompetencje zdobyte podczas tych studiów mogą być szczególnie przydatne osobom planującym karierę zawodową z inżynierii komunalnej i przemysłowej, a także na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie energią cieplną i elektryczną oraz za kwestie techniczne, w wydziałach ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej, w sektorze publicznym i komercyjnym.

 • PROGRAM STUDIÓW

  Wybrane przedmioty specjalnościowe realizowane w ramach specjalności

  • Podstawy prawne gospodarowania środowiskiem i energią
  • Wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej - praktyczne warsztaty tematyczne
  • Odnawialne źródła energii
  • Finansowanie przedsięwzięć proefektywnościowych
  • Wytwarzanie i zarządzanie energią
  • Finansowanie przedsięwzięć proefektywnościowych
  • Audyty energetyczne
  • Wpływ energetyki na środowisko - praktyczne aspekty
  • Podstawy gminnej gospodarki energetycznej
  • Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w przedsiębiorstwach
  • Smart grid
  • Zarządzanie zrównoważoną energią - Analiza studiów przypadku
 • UCZYMY PRAKTYCZNIE

  W zakresie kształcenia na specjalności duży nacisk kładziony jest na łączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zajęcia w ramach specjalności prowadzą praktycy, którzy przekazują najnowszą wiedzę i rozwiązania oraz prezentują studia przypadków z jakimi spotkali się w swojej działalności zawodowej.

  Studenci biorą udział w zajęciach realizowanych w specjalistycznych laboratoriach, np. w firmie  Hutchinson Poland Sp. z o.o.

 • OPŁATY

  Zarządzanie i inżynieria profukcji -  II stopnia  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł   280 zł*   230 zł** 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  *Bonifikata na I semestr studiów.

  ** Dla Absolwentów WSB