A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

ZARZĄDZANIE - STUDIA II STOPNIA | CIESZYN

Studia hybrydowe

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Tylko teraz: czesne mies. już od 520 zł 280 zł

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w Akademii WSB w Cieszynie dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnych organizacji. 
 
Studia na kierunku Zarządzanie w Cieszynie rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradców w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Tylko teraz: czesne mies. już od  520 zł  280 zł

Łączna bonifikata w pierwszym semestrze wynosi 1200 zł. Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Dodatkowo specjalna propozycja dostępna TYLKO dla absolwentów Akademii WSB. Dodatkowa zniżka 100 zł. Łączna kwota bonifikaty wynosi 1300 zł

 • Czego się nauczysz

  • praktycznych metod zarządzania, w tym zarządzania strategicznego,
  • opracowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa,
  • analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy,
  • zarządzania ryzykiem w organizacji,
  • analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa,
  • stosowania metod statystycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych,
  • metod zarządzania innowacjami,
  • rozwiązywania problemów zarządczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod, np. Design Thinking i Problem Solving,
  • stosowania wiedzy o indywidualnych uwarunkowaniach psychologicznych w kierowaniu ludźmi,
  • efektywnej komunikacji i współpracy w zespole.
 • Program studiów

  Grupa treści podstawowych:

  • Nowe nurty w ekonomii,
  • Zastosowanie metod statystycznych w biznesie,
  • Prawo handlowe,
  • Międzynarodowe prawo handlowe,
  • Umowy w działalności gospodarczej - warsztaty praktyczne.

   

  Grupa treści kierunkowych:

  • Współczesne orientacje i koncepcje zarządzania,
  • Zarządzanie strategiczne,
  • Zarządzanie ryzykiem,
  • Analiza rynku,
  • Zintegrowane systemy zarządzania,
  • Psychologia zarządzania,
  • Zarządzanie innowacjami,
  • Problem solving,
  • Design thinking,
  • Zarządzanie publiczne,
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu.
 • Uczymy praktycznie

  Zarządzanie to wiedza i umiejętności, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, ale także w życiu codziennym każdego człowieka.

  Po ukończeniu studiów na tym kierunku odnajdziesz się na stanowiskach kierowniczych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, w zależności od wybranej specjalności. Nauczysz się metod projektowania i wdrażania procesów w przedsiębiorstwie, analizy zdarzeń i sytuacji, narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie (w tym informatycznych), analizy ryzyka procesów i metod służącym jego ograniczaniu oraz metod oceny efektywności działalności przedsiębiorstwa.

  W zakresie kształcenia na specjalności duży nacisk kładziony jest na łączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zajęcia w ramach specjalności prowadzą praktycy, którzy przekazują najnowszą wiedzę i rozwiązania oraz prezentują studia przypadków z jakimi spotkali się w swojej działalności zawodowej. Studenci uczestniczą w spotkaniach z praktykami oraz w wizytach studyjnych.

  Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie w Akademii WSB w Cieszynie możesz być przedsiębiorcą lub menedżerem firmy, masz możliwość rozwoju zawodowego w różnorodnych działach innych firm, na stanowisku niższego i średniego szczebla kierowniczego lub w charakterze samodzielnego specjalisty. Możesz także pracować na stanowiskach analitycznych i operacyjnych, w agencjach konsultingowych i reklamowych oraz w instytucjach typu non - profit.

  Studia realizowane w systemie 3-semestralnym dla inżynierów oraz w systemie 4- semestralnym dla osób posiadających tytuł licencjata.

  Nasz program studiów regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, dlatego masz pewność, że po ukończeniu kierunku Zarządzanie, zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są gwarancją sukcesu na rynku pracy.

 • Opłaty

  Zarządzanie -  II stopnia  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł   280 zł*   230 zł** 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  *Bonifikata na I semestr studiów.

  ** Dla Absolwentów WSB

   

   

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Zarządzaniu”.