Data

15.11.2021

Szkolenie w ramach projektu Edumark

W poniedziałek 15 listopada 2021 uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie wzięli udział w zajęciach prowadzonych w ramach projektu Edumark realizowanego przez Akademię WSB w partnerstwie z Institutem EuroSchola. Ideę projektu przedstawiła dr Edyta Nowak-Żółty a zajęcia prowadziła Aneta Gawlas.

Edumark

Przeprowadzone działania w zakresie projektu mają umożliwić nauczycielom orientacji zawodowej przygotować uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia zawodowego, miejsca pracy, z uwzględnieniem oczekiwań rynku pracy, zdolności i predyspozycji uczniów w Euroreg. Śląsk Cieszyński.

Projekt dotyczy istniejącej nierównowagi w zawodach deficytowych i nadwyżkowych w Euroregionie oraz braku korzystania z komplementarności transgranicznych. Kontakty ze szkołami, pracodawcami w Euroregionie Śląsk Cieszyński, dane z przeprowadzonych analiz potwierdzają, że uczniowie nie posiadają informacji na temat regionalnego rynku pracy, zawodów i branż, a także możliwości kształcenia zawodowego ponadpodstawowego w regionie Śląska Cieszyńskiego.

Strona informacyjna projektu Edumark

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji